Skip to main content

Borås Energi och Miljö och Serneke Group undertecknar kontrakt för pannhus på Sobacken

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 15:47 CET

Byggnaden som kontraktet omfattar ska inrymma panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir i tio våningar i högdelen och mäter 45 meter på högsta stället. Materialet blir prefabricerad och platsgjuten betong i bottenvåningarna med plåtfasader upptill. Detta är en entreprenad som ingår i uppförandet av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås, det så kallade Energi och Miljöcenter-projektet.

Vid middagstid skrevs kontraktet på 160 miljoner kronor under av Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters och Fredrik Jonsson, vd Serneke Anläggning.

-Äntligen. Återigen har förvaltningsrätten gjort bedömningen att Borås Energi och Miljö har genomfört en upphandling på ett korrekt sätt. Vi är ytterst tacksamma och glada för att Serneke får byggnationen av pannhuset till vårt kraftvärmeverk då de tidigare har visat sin kompetens i andra delprojekt inom projektet Energi- och miljöcenter, säger Gunnar Peters, vd Borås Energi och Miljö.

Detta är den tredje entreprenaden i Energi och Miljöcenter-projektet som Serneke Group tar hem.

- Vi är glada att få förtroendet att vara med och utveckla Borås Energi- och miljöcenter. Det är ett projekt helt i linje med vår strategi och ett av våra största projekt hittills, säger Fredrik Jonsson, vd Serneke Anläggning.

Arbetet med att uppföra, den till ytan 4 000 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att engagera cirka 200 personer. Det är rimligt att anta att byggnationen kan starta i april 2017 och avslutas någon gång nästa höst. Även driftsättning av kraftvärmeverket förväntas ske under hösten 2018.

För mer information, kontakta:

Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning
Tel: +46 736 001817
fredrik.jonsson@serneke.se


Johan Live, pressansvarig Serneke

Tel: +46 768 681137

johan.live@serneke.se

Jonas Holmberg, kommunikationschef Borås Energi och Miljö

Tel: +46 708 527014

jonas.holmberg@borasem.se

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.