Skip to main content

Dricksvattnet i Borås skyddat mot mikroorganismer

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 13:44 CEST

Kranvattnet i Borås är bra rustat mot virus, bakterier och parasiter.

- Alla våra fem vattenverk har minst så många mikrobiologiska säkerhetsbarriärer som Livsmedelsverket rekommenderar, säger Viktor Lund, processingenjör på Sjöbo vattenverk.

Ytvattenverket på Sjöbo, där råvattnet tas från Öresjö och som försörjer cirka 90 procent av boråsarna med dricksvatten, har både kemisk fällning och UV-ljus.

Det finns två typer av mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. En av dem är avskiljning, som i Sjöbo vattenverks fall utgörs av den kemiska fällningen, där en kemikalie tillsätts som binder in mikroorganismerna som sedan sjunker till botten och tas bort. Den andra barriären är en så kallad inaktiveringsbarriär som oskadliggör eventuella smittoämnen med hjälp av UV-ljus.

-Det som händer när vattnet bestrålas med UV-ljus är att det tar sig igenom cellväggen och förstör mikroorganismens arvsmassa och därmed gör den ofarlig för oss människor, säger han.

Vad gäller grundvattenverk bör det enligt Livsmedelsverkets rekommendationer finnas minst en mikrobiologisk säkerhetsbarriär på alla grundvattenverk som producerar mer än 400 kubikmeterdricksvatten per dygn.  Av de fyra grundvattenverk som finns i Borås är det bara Dalsjöfors vattenverk som överstiger den produktionsmängden. Trots detta är samtliga grundvattenverk i Borås utrustade med UV-ljus.

-Vi vill ha det här skyddet mot mikrobiologisk påverkan, därför har vi valt att installera UV-ljus i alla vattenverk, säger Viktor Lund.

 

Fakta 

Ytvattenverk

Ytvattenverk tar råvattnet från till exempel en sjö, råvattnet pumpas upp från en djupare nivå man använder alltså inte vattnet närmast ytan.

Grundvattenverk

Ett grundvattenverk är ett vattenverk som tar råvatten från en djupborrad brunn eller från grundvattnet nere i marken.

Konstgjort grundvatten

Vatten där naturen gör en stor del av reningen. Vattnet leds först genom sand eller grus och renas därefter i ett vattenverk.

Svensk dricksvattenförsörjning

I Sverige finns cirka 2000 vattenverk, svenskarna får sitt vatten enligt följande: 50 procent förses med ytvatten, 25 procent med grundvatten och 25 procent med konstgjort grundvatten.

Bakgrund

I söndagens BT (2012-08-05) fanns artikeln ”Dålig kvalitet på kranvattnet” från TT. Enligt denna får flera av de vattenverk som Livsmedelsverkets statsinspektörer utfört inspektioner hos anmärkningar. Dessa anmärkningar är ofta ”tjänligt med anmärkning” och gäller i många fall halten järn och mangan i vattnet. Det bör sägas att Livsmedelsverkets statsinspektörer utför dessa så kallade normerande kontroller på cirka 65-80 vattenverk under en treårsperiod.

 Uppgifterna i söndagens artikel bygger på följande tre sammanställningar av de normerande inspektioner som Livsmedelsverket utför:

2001-2003 (mer än 20 procent av vattenverken fick anmärkningar)

2004-2006 (för författaren okänt antal anmärkningar)

2007-2010 (drygt 20 procent med anmärkning)

 Källa

Livsmedelsverket www.slv.se och telefonsamtal med Christer Johansson, statsinspektör på Livsmedlesverket. Mer information om de normerande inspektionerna och sammanställningarna finns här: http://www.slv.se/sv/grupp3/Rapporter/Dricksvatten1/Normerande-kontroll/

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Företaget erbjuder energi- och avfallstjänster, sköter avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås. Företaget medverkar dessutom i flera internationella projekt och är även ett ackrediterat kontrollorgan för utförande av energideklarationer. Antalet anställda är cirka 215 och omsättningen uppgår till ungefär 900 mkr. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.