Skip to main content

Drömstaden - en ny generation miljöhjältar – final 18 maj. Borås Stadsteater kl13-14:30

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 16:22 CEST

Sedan uppstarten under kretsloppsveckan har de deltagande klasserna fått olika uppdrag, varit på studiebesök och experiment. Projektet har syftat till att utveckla elevernas förmåga kring:

Kretslopp & energi

Återvinning & stadens system

Konsumtion & hållbar utveckling

Transporter & resor

Under föregående vecka arbetade juryn, bestående utav Sara Bagge, Navet, Erik Vikstrand, Navet, Kamran Rousta, Högskolan i Borås forskare inom avfall och hållbarhet, Cecilia Belfrage, Borås Energi och Miljö samt Linda Svedensten, Borås Energi och miljö, och besökte skolorna för att ta del av deras slutuppdrag - att presentera sin drömstad.
Under finalen kommer alla bidragen presenteras och hyllas då vi ser alla deltagare som vinnare och som en ny generations miljöhjältar.

Projektet har initierats av Borås Energi och Miljö och Navet Science Center. Vår gemensamma utgångspunkt är att lyfta miljö- och demokratifrågor på ett inspirerande sätt samtidigt som man uppfyller målen i läroplanen. Projektet har sträckt sig från september 2016 till maj 2017.

För mer information om Drömstaden vänligen kontakta:
Sara Bagge, Navet Science Center Sara.bagge@navet.com alternativt
Linda Svedensten, Borås Energi och Miljö, 0729-76 60 55, linda.svedensten@borasem.se

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.