Skip to main content

FN-möte om hållbarhet till Borås i september

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 14:30 CET

Borås blir värd för en FN-konferens i september. Det är världsförbundets nystartade organisation för kunskapsutbyte om kretslopp, IPLA, som väljer Borås för sin andra kongress.

- Förmodligen det finaste beviset hittills för hur framstående Borås är när det gäller kretslopp, tycker Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Den vision som IPLA har om kretsloppsanpassning och avfallshantering i städer sammanfaller med den framgångsrika boråsmodellen hos Waste Recovery. Det är huvudskälet till att IPLA har valt att lägga konferensen i Borås.

- Konferensen kommer att lyfta fram Borås som det goda exemplet för kretslopps­anpassning av städer, säger Ulf Olsson.

IPLA står för International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities. Organisationen startades vid ett FN-möte om hållbar utveckling i Tokyo 2011.

IPLA arbetar under FN:s kommission för hållbar utveckling, UNCRD. Den nya organisationen höll i fjol sin första konferens i Seoul i Sydkorea och har nu valt Borås för ett möte 9-11 september, samtidigt som årets kretsloppsvecka pågår i Borås.

Över 100 deltagare från hela världen kommer till konferensen för att delta i semina­rier och studiebesök. Förutom kunskapsöverföring om avfallshantering främjar konferensen möjligheten att arbeta med olika partnerskap, både internationellt och mellan den offentliga och den privata sektorn.

Konferensen blir samtidigt en chans för svenska miljö­teknik­företag att möta städer och länder som vill bygga hållbara avfalls- och energi­lösningar.

- Detta är ett unikt tillfälle för regionens företag att genom sponsring vara med och skapa internationella kontakter och affärsmöjligheter, påpekar näringslivssamordnare Nanna Siewertz Tulinius på Borås Stad.

Arrangörer för konferensen är - tillsammans med IPLA - parterna i Waste Recovery International Partner­ship, nämligen Borås Stad, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Borås Energi och Miljö AB.

Konferensen hålls i det då nyinvigda Textile Fashion Center, där de gamla fabriksbyggnaderna nu omvandlas till moderna lokaler certifierade som Green Building.

- Det blir samtidigt ett fint tillfälle för Borås att visa upp sig som mötesstad, noterar Kommunstyrelsens vice ordförande Annette Carlson (M).

Mer information om IPLA Global Forum lämnas av Ulf Olsson, tfn 0705-23 30 22, Nanna Siewertz Tulinius, tfn 0768-88 71 72, Hans Björk på Högskolan i Borås, tfn 0707-46 83 72, och Jessica Magnusson på SP, tfn 0105-16 57 39, Jonas Holmberg på Borås Energi och Miljö, tfn 0708-52 70 14.

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.