Skip to main content

Hela avfallsbranschen möts i Borås

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 14:37 CEST

På årsmötet deltar 550 tjänstemän och förtroendevalda inom avfallsbranschen. Mötet belyser trender och riktningar i politiken och i samhället, kopplat till avfallsbranschen.

Tisdagen den 20 maj diskuteras ”Avfallspolitik valåret 2014; EU, riksdags- och kommunval”. Vi tar upp aktuella frågor och beskriver beslutsprocessen i Sverige och EU. Det blir en paneldebatt mellan de åtta riksdagspartierna om kommunernas ansvar och roller utifrån EU-, Sverige- och kommunperspektiv. Debatten leds  av moderator Folke Rydén, journalist.

Onsdagen den 21 maj
ägnas till stor del åt framtiden. Under rubriken ”Fem feta framtidstrender” beskrivs
hur det ökade intresset för hållbarhet håller på att förändra det sätt som
företag arbetar och samarbetar. Kom och lyssna till Per Grankvist, författare
och debattör.

Michael Schragger,
VD The Sustainable Fashion Academy, kan förklara hur producenterna resonerar kring frågor om hållbarhet, textilkonsumtion och återvinning.

Oksana Mont, professor Lunds universitet, presenterar ett nordiskt forskningsprojekt för en hållbar konsumtionspolitik.

Vi får också ta del av den alldeles färska statistiken över hushållsavfall i Sverige. Hur ser trenden ut? Har avfallsmängden sjunkit eller är den på väg upp? Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist ger besked.

I anslutning till konferensen visar ett 40-tal av Avfall Sveriges medlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är här branschens nyheter presenteras först! Mötet avslutas med studiebesök på Navet Science Center, www.navet.com

Årsmötet hålls på Åhaga i Borås med start kl 9.00 den 20 maj, mötet avslutas kl. 13.00 den 21
maj. Utställningen pågår 9.00-17.00 den 20 maj. Programmet hittar du på vår hemsida.

Välkomna!

Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 19 maj.


Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.