Skip to main content

Högskolan i Borås och Borås Energi och Miljö satsar på nytt projekt kring återvinning av fosfor

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 15:00 CET

Fosfor är ett av våra viktigaste gödningsämnen och livsviktigt för både växter, djur och människor. Men det finns inte så mycket koncentrerad fosfor kvar i jordskorpan som kan utvinnas och det mesta som utvinns idag är förorenat med tungmetaller och radioaktiva ämnen. Samtidigt ökar efterfrågan på gödningsmedel i takt med en ökad matkonsumtion i världen. Därför har Naturvårdsverket höjt kraven på återvinning av fosfor i avloppsslam.

– Fosforåterföring till odlingsmark är en av de viktigaste kretsloppsfrågorna för framtiden, säger Pär Carlsson, chef för strategisk utveckling på Borås Energi och Miljö.

I projektet kommer forskargruppen att titta på olika metoder för att återvinna fosfor och använda det som gödsel. En metod är samförbränning som innebär att man förbränner avloppsslammet tillsammans med andra bränslen, som till exempel halm, och på så sätt får fram en aska som förhoppningsvis är så ren att den direkt kan användas som gödsel.

Forskare som skapar synergier

Anita Pettersson är universitetslektor och senior forskare vid Högskolan i Borås och leder forskargruppen:

– Att Borås Energi och Miljö går in och finansierar en doktorand i projektet betyder jättemycket för oss. Det här är en väldigt viktig fråga och samarbetet kommer att ge möjlighet till fler relaterade projekt och underlätta för ytterligare anslag från forskningsfinansiärer.

Doktoranden som anställs heter Andreas Nordin och projektet kommer att förhoppningsvis starta från årsskiftet.

– Forskning och utveckling står högt på agendan för Borås Energi och Miljö. Att få möjlighet att stötta och samverka med forskare och akademin är utvecklande både för oss och för högskolan. Att få ha forskare i den dagliga verksamheten skapar synergier. Det är en satsning som vi räknar med kommer ge mycket mer tillbaka både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, avslutar Pär Carlsson.

Kontakt

Anita Pettersson, universitetslektor Högskolan i Borås och huvudhandledare för doktoranden, Tfn:0707-36 31 82, E-post: anita.pettersson@hb.se

Pär Carlsson, chef strategisk utveckling Borås Energi och Miljö AB, Tfn: 076- 888 56 55, E-post par.carlsson@borasem.se

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.