Skip to main content

Information med anledning av Livsmedelsverkets uppmaning till Sveriges vattenproducenter

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 13:57 CET

Livsmedelsverket har gått ut till landets vattenproducenter med information om att så kallade högfluorerade ämnen har hittats i områden i närheten av brandövningsplatser. Här kan du läsa om vad som gäller för Borås kommun.

Generellt kan man säga att högfluorerade ämnen i första hand har hittats i områden i närheten av brandövningsplatser men även andra källor kan förekomma. Dessa högfluorerade ämnen fanns tidigare i brandskum, men är nu förbjudna. Högfluorerande ämnen är syntetiskt framställda kemikalier som är väldigt långlivade i naturen och kan påverka både dricksvatten och livsmedel under lång tid.

I Borås kommun finns inga kända brandövningsplatser eller andra källor där det finns misstanke om att högfluorerade ämnen använts i närheten av vattentäkterna. Prover och analyser av vattnet på Borås dricksvattentäkter kommer att göras omgående för att kontrollera halterna av dessa ämnen.


Vid frågor kontakta

Elenor Loyd, Miljöchef

E-post: Elenor.Loyd@borasem.se

Telefon: 033-35 72 36

 

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.