Skip to main content

Inyett minskar risken för bluffmakare

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2014 09:55 CEST

För att säkra betalningar till leverantörer och förebygga bluffakturor använder Borås Energi och Miljö sig av Inyett. Det är ett system som undersöker kreditvärdighet, näringsförbud och eventuella interna oegentligheter hos företag och bolag.

Genom att analysera företag och registrera bluffmakare har Inyett uppdaterad information som de jobbar mot. När Borås Energi och Miljö skickar en betalning till en leverantör skickas samtidigt en kopia till Inyett. Systemet kollar då upp leverantören dels vad gäller exempelvis kreditvärdighet, att bankgironummer matchar organisationsnummer samt att leverantören betalar F-skatt, och dels mot de egna  villkor som Borås Energi och Miljö ställer.
- Det vanligaste, enligt Inyett, är dubbelbetalningar, men då  vi kollade upp våra gamla betalningar visade det sig att vi inte har haft några sådana, säger Anna Toresäter som är ekonom på Borås Energi och Miljö.

Skulle några oegentligheter dyka upp i samband med en betalning får hon och hennes kollegor på ekonomiavdelningen ett varningsmejl om detta. De hinner då reagera och återkallar betalningen från banken innan den genomförs.
- Vi får absolut flaggningar om bolag som vi inte kunnat hitta i våra egna register och undviker på så vis att drabbas av bluffakturor, säger Anna Toresäter.

Inyett har flera samarbetspartners där ibland Förenade bolag och Svensk Handel hos vilka de dagligen inhämtar listor över klassificerade blufföretag. Från Creditsafe får Inyett information om bolag som saknar F-skattsedel eller har skulder hos Kronofogden. Och genom ett nära samarbete med Plusgirot och Bankgirot indikerar Inyett till kunden om en betalning görs till ett inaktivt gironummer.


Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.