Skip to main content

Nytt spännande kunskapsprojekt för ungdomar i Borås

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 11:35 CEST

Borås Energi och Miljö och Navet Science Center ingår ett treårigt samarbetsavtal för att öka kretsloppskunskapen i Borås. Målgruppen för kunskapsprojektet är främst grundskolan årskurs 1-6.

En dröm om en fossilbränslefri stad

Borås Energi och Miljö har en dröm om en fossilbränslefri stad. Om drömmen ska uppfyllas är det avgörande att alla som bor och verkar i staden är involverade i stadens miljöarbete.

Borås Energi och Miljö arbetar kontinuerligt och långsiktigt med att nå olika målgrupper i staden med information och utbildningsinsatser för att engagera och motivera ännu fler att delta i stadens miljöarbete. En ökad kunskapsnivå resulterar i en positiv miljönytta!

 - Vi har valt att ingå ett samarbete med Navet Science Center för att stärka upp kommunikationen med kanske den viktigaste målgruppen ungdomar, säger Jonas Holmberg på Borås Energi och Miljö. Kan vi lyckas påverka ungdomarna har vi goda förutsättningar att rekrytera ambassadörer till Kretsloppsstaden idag och i framtiden. Ungdomarna har dessutom stor positiv påverkan på föräldrar och övriga familjemedlemmar, avslutar Jonas Holmberg.

Samarbete mellan Navet Science Center och Borås Energi och Miljö

Navet Science Center har i uppdrag att ge kunskap och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik regionalt. Navet är bland annat en viktig resurs för regionens skolor och vad gäller kompetensutveckling av lärare är Navet ledande bland Europas science center. 2011 genomgick ca 11 000 lärare, från förskolor till gymnasiet, Navets olika utbildningsprogram.

 Själva navet i verksamheten är mötet, och interaktiva metoder, kreativa processer och kretsloppstänkande går som en röd tråd genom allt Navet gör för att stimulera besökarnas intresse, engagemang och beteende.

- Det är så roligt och stimulerande att tillsammans med Borås Miljö och Energi utveckla utställning och pedagogiska program till de viktiga frågorna om vår hållbara framtid. Vi är stolta över förtroendet Borås Energi och Miljö visar när de ger oss dessa uppdrag, säger Lotta Johansson på Navet.

 Innehåll i samarbetet

Samarbetet går ut på att Navet Science Center under en treårsperiod kommer att bygga upp en utställning som pedagogiskt illustrerar Kretsloppsstaden Borås, med pedagogers hjälp nå ut med experimentmaterial om exempelvis vattnets- och avfallets kretslopp till skolor, medverka i olika teman och event, vara delaktiga i framtida Kretsloppsveckor mm.

 Mer information

För mer information, kontakta Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö eller Lotta Johansson på Navet Science Center

 Jonas Holmberg                                         Lotta Johansson  

Kommunikationschef                                   Verksamhetschef

Borås Energi och Miljö AB                            Navet Science Center

Mobil: 0708-52 70 14                                   Mobil: 708 84 94 69

E-post: jonas.holmberg@borasem.se  

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.