Skip to main content

Resultatet av årets skräpmätningar i Borås.

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2013 13:55 CEST

Nu har resultaten av 2013 års skräpmätningar blivit klara. Totalt fanns det 6,07 skräpföremål per tio kvadratmeter i centrala Borås under mätperioden

Med målet om att minska nedskräpningen med 50 % från 2012 till 2020 är det glädjande att se att nedskräpningen har minskat med 16 % från 2012 års mätning.

Fortfarande är cigarettfimpar det dominerande skräpföremålet. Hela 71 % av alla skräpföremål utgörs av cigarettfimpar. Även snus är vanligt förekommande skräpföremål, 14 % av allt skräp utgörs av snus.

På 200 slumpmässigt utvalda koordinatpunkter har alla skräpföremål räknats. Vid varje koordinatpunkt har två mätningar utförts, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter. Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Dessa data utgör sedan grunden i ett skräpfacit som Statistiska centralbyrån tar fram.

Hela rapporten återfinns längre ner på denna sida.
Läs mer om arbetet mot en renare stad på: http://www.boras.se/rentochsnyggt

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.