Skip to main content

Uppstart av Drömstaden -Sveriges största kunskapsprojekt

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 15:13 CEST

Miljöhjältar årskurs 5 (2016/2017), Sjöboskolan

Nu är det hög tid att anmäla sig till kunskapsprojektet Drömstaden, Sveriges största kunskapsprojekt inom hållbarhet som riktar sig till årskurs fem. Drömstaden riktar sig mot skolklasser inom Borås Stad och sträcker sig från september 2017 till maj 2018. Anmälan är öppen och av de 20 platserna som erbjuds finns det ett fåtal platser kvar innan anmälan stänger den 20 augusti. Anmälan sker via Borås Energi och Miljös hemsida. Uppstart av projektet sker under Kretsloppsveckan i september 2017.

- Hållbar utveckling är ett av Navets Science Center största uppdrag och är något som vi har jobbat med mycket på olika sätt genom åren. Men just Drömstaden har varit ett speciellt spännande och faktiskt mycket ovanligt projekt, eftersom vi har tagit ett helhetsgrepp om hur man kan undervisa om hållbar utveckling under ett helt läsår., säger Sara Bagge, ansvarig pedagog på Navet Science Center.

Närmast i tiden kommer kontaktpersonerna på berörda skolor få information och sedan är det en gemensam kick-off för deltagande klasser som sker under Kretsloppsveckan för deltagande klasser.

-Vi från Borås Energi och Miljö ser framemot att få följa dessa klasser och få ta del av elevernas kreativa lösningar för en hållbar framtid, säger projektledaren Linda Svedensten på Borås Energi och Miljö.

- Vi ser fram emot att få inspirera och följa 20 nya klasser under året och se elevernas stora utveckling kring hållbarhetsfrågor, säger Erik Vikstrand, ansvarig pedagog på Navet Science Center.

Sofie Modin som är en av lärarna från Sjöboskolan som deltog under förra läsåret 2016/2017 berättar att de fick klassen att arbeta mot samma mål och att det var väldigt lärorikt och att eleverna fick kunskaper kring miljön som det senare använde till sitt finalbidrag. -Själva finaluppdraget gav alla elever tillfälle att komma till tals och få fram sin kreativitet, säger Sofie Modin. Finalen och Drömdagen var ett minne för livet och elever och lärare var oerhört nöjda, tillägger hon.

Projektet har initierats av Borås Energi och Miljö och Navet Science Center. Vår gemensamma utgångspunkt är att lyfta miljö- och demokratifrågor på ett inspirerande sätt, samtidigt som man uppfyller målen i läroplanen.

För mer information om Drömstaden vänligen kontakta:

Erik Vikstrand, Navet Science Center erik.vikstrand@navet.com 
Sara Bagge, Navet Science Center Sara.bagge@navet.com alternativt
Linda Svedensten, Borås Energi och Miljö, 0729-76 60 55, linda.svedensten@borasem.se

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.