Skip to main content

​Ny mötesplats för unga konstintresserade i Borås

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 10:00 CET

Ny mötesplats för unga konstintresserade i Borås
Välkomna 21 mars kl. 17.00 till Borås Konstmuseums uppstart med SAK UNG. Projektet ska främja konstintresset hos Borås Stads ungdomar, läs mer om projektet nedan:

Sveriges allmänna konstförening startar i samarbete med Borås konstmuseum en ny mötesplats i Borås för unga som är intresserade av konst. Den nya mötesplatsen är en del av projektet SAK UNG som är ett nationellt nätverk för unga konstintresserade.

SAK UNG är ett projekt från Sveriges allmänna konstförening för att aktivera och engagera unga i samtidskonsten. Syftet är att öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv genom att skapa lokala nätverk på orter över hela Sverige. Idag har SAK UNG verksamhet i bl.a. Göteborg, Visby, Stockholm, Malmö, Uppsala och Umeå.

Unikt för projektet är att det är de unga själva som bestämmer och formar verksamheten. Med stöd från SAK och lokala konstinstitutioner får de möjlighet att förverkliga sina egna idéer och önskemål om konstaktiviteter och projekt.

De får erfarenhet av att leda projekt, möta etablerade inom konsten på olika sätt samt skapa kontakter och kunskap om konstvärlden. Tidigare aktiviteter har inkluderat workshops, visningar av utställningar, konstnärssamtal och mycket mer.

Institutioner i projektet ges med SAK UNG ett ungdomsinriktat arbete med tydligt fokus där institutionerna genom samarbete och de ungas drivkraft når en yngre publik. SAK UNG ska vara den naturliga platsen dit unga vänder sig om de är konstintresserade, och dit konstinstitutioner vänder sig om de vill få kontakt med unga.

Den första uppstartsträffen för SAK UNG Borås hålls den 21 mars kl.17 på Borås Konstmuseum.

Nätverket är öppet för alla som är mellan ca. 18-30 år. Det krävs inga förkunskaper och det är helt kostnadsfritt att vara med.  


-------------------------------------------------------------------------

Om SAK UNG:
SAK UNG stöds av Allmänna arvsfonden och samarbetar med Nationalmuseum nationellt samt konstinstitutioner och muséer lokalt. Genom dessa viktiga samarbeten vill projektet lyfta och ta tillvara den kompetens som finns på institutioner över hela landet. Detta för att sprida konstintresset, öka ungas medvetenhet kring den lokala konstscenen och kulturarvet.

Borås konstmuseum är en plats för modern och samtida konst. Museet har tre våningar uppdelade på flera utställningsytor där utställningar och programverksamhet bedrivs året om. Den internationella skulpturbiennalen i Borås - känd som skulpturstaden - arrangeras vartannat år av Borås konstmuseum tillsammans med Borås Stad.