Skip to main content

Open up textile: Stipendiater utsedda

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 14:57 CET

Open up Textile

Genom projektet Open Up Textile vill Textilmuseet levandegöra en mångfald av berättelser knutna till kultur-, och industriarvet i Sjuhäradsbygden. Textilmuseet och Borås konstmuseum utlyste i september ett stipendium för unga filmare i Sjuhärad som genom rörlig bild vill lyfta frågor kring sin lokala kultur-, och industrihistoria. Nu har det avgjorts vilka två projekt som beviljats 20.000 vardera.

Filmstipendierna går till…

Stella Jaskoviak kommer att göra en film som handlar om hennes mormor, keramikern Kerstin Danielsson, som var verksam i Marks kommun. Genom intervjuer och dokumentärt material ges en bild av människan bakom verken. ”Med den här filmen vill jag hylla min mormor genom att berätta om delar av hennes liv och hur de har påverkat hennes konst. Min mormor behärskade sitt yrke till fullo, och lämnar efter sig ett arv som är av stort värde att bevara och dokumentera” berättar Stella Jaskoviak.

Eyal Shachars projekt är en experimentell dokumentär som kretsar kring ”bingohallen” och de människor som idag använder den. En film om drömmar och ett samhälle i förändring - kommer det finnas bingohallar om 20 år? Eller är den typen av mötesplatser på utdöende och snart helt ersatta av sociala medier och onlinespel? ”Bingomaskinerna, vilka är som hämtade ur en sci-fi film från 70-talet, blir backdrop till frågeställningar om framtidens mötesplatser och en undersökning av gemenskaper och sociala sammanhang” skriver Eyal Shachar.

Framtiden bjuder på flera utmaningar och möjligheter samtidigt som produktionen och efterfrågan av rörlig bild ökar i takt med samhällets digitalisering. Sedan framväxten av Internet och sociala medier spelar rörlig bild en allt större roll för både kunskapsinhämtning och underhållning, samtidigt som det gjort information mer lättillgänglig. Vår lokala kultur-, och industrihistoria är också en del av den digitala utvecklingen, dels som ett retrospektiv, men också genom att den låter oss belysa vårt gemensamma arv ur ett nytt ljus.

Projekten skall vara färdiga i början av 2017.

Jurygruppen bestod av:
Fredrik Eytziger, projektledare Open up textile, Textilmuseet
Karolina Pahlén, intendent för rörlig bild, Borås konstmuseum
Medeia Ekner, intendent strategisk stads- och museiutveckling, Textilmuseet
Malena Karlsson, Intendent textil & utställningar, Textilmuseet
Rune Persson, Marks Konstgrafiska Verkstad

Projektet finansieras av: Boråsregionen, Västra Götalandsregionen, Borås stad, Kultur i Väst och Marks kommun.

Presskontakt: Karolina Pahlén, Borås konstmuseum, 0734153344, karolina.pahlen@boras.se

Borås konstmuseum är en plats för modern och samtida konst. Museet har tre våningar uppdelade på flera utställningsytor där utställningar och programverksamhet bedrivs året om. Den internationella skulpturbiennalen i Borås - känd som skulpturstaden - arrangeras vartannat år av Borås konstmuseum tillsammans med Borås Stad.

Bifogade filer

Word-dokument