Skip to main content

PRESSINBJUDAN

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 16:59 CEST

Välkommen till en förhandstitt torsdag 14 oktober kl. 13.00. Konstnärerna Åsa Jungnelius och Marie Capaldi finns på plats.


___________________________________


Voilà - Konst av kvinnor ur museets samlingar.

Står kvinnors konst och dammar i källaren ?

Så lyder i alla fall resultatet hittills av det forskningsprojekt som undersöker hur män och kvinnors verk presenteras på landets museer (Sds 100713) Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum och Norrköpings Konstmuseum är satta under lupp.

På Borås Konstmuseum tar vi saken i egna händer och inventerar beståndet av kvinnlig representation under museets relativt korta historia 1975 - 2010. Ur detta material har utställningen VOILÀ vuxit fram.

VOILÀ

är tänkt som ett återseende - eller upptäckt - av kvinnliga konstnärskap ur museets samlingar. Titeln är en vink åt utställningen ELLES som pågår sedan 2009 på Centre Georges Pompidou i Paris som bygger på Pompidous egna samlingar av kvinnliga konstnärskap. Eftersom Borås Konstmuseum tidigt befann sig i framkant när det gällde genustänkande äger museet en relativt stor samling av kvinnliga konstnärer. De kvinnliga konstnärskapen är representerade inom samtliga konstnärliga tekniker - måleri, film, foto,textil etc.

Ett övergripande tema för utställningen är förskjutningen från bilden av kvinnan som objekt till kvinnan som subjekt. Många av de konstnärskap som visas bottnar i sjuttiotalets kvinnokamp inom konstlivet - namn som

Gittan Jönsson, Sandra Ikse-Bergman, Lena Cronqvist, Anna Sjödahl och Marie-Louise Ekman. Viktiga ämnen, utöver stort engagemang i politiska frågor, var ifrågasättande av rollen som antingen mor/madonna eller könsvarelse.

Under 1990- och 2000-talen kan man säga att frigörelsekampen går vidare, men den berör mer specifikt konstnärens identitet och uttrycken blir mer subtila. Parallellt med nya medier kan man konstatera att det hela tiden tillkommer nya spännande uttryck.

VOILÀ vädrar flera intressanta konstnärskap mot varandra. Idag visar sig videokonsten ha en starkt kvinnlig dominans, klart jämförbar med vad textil konst hade tidigare. Då Borås Konstmuseum under senare år haft ett regionalt ansvar för videokonst, finns även en videosamling och ett separat visningsrum för video.

I utställningen VOILÀ är det därför ingen tillfällighet att stor tonvikt läggs på videokonstnären Astrid Göransson, vars verk museet tidigt köpte in. Hon får ett eget rum för installationen "Självmål". Andra videokonstnärer som deltar är Annika Larssons, Nathalie Djurberg och Jennifer Sameland.

För att belysa urvalet av utställande konstnärer och för att återspegla olika epoker har vi bjudit in ett antal föredragshållare som deltar i öppna samtal på onsdagar, med kort visning och möjlighet till förtäring. Dessa onsdagscaféer äger rum i konstmuseets nygamla konstcafé. I det bifogade pressmeddelandet hittar du föreläsarna till höstens café.

Mer info: Utställningsansvarig Kristina Mellström, 0768-88 76 70
Adress: Borås Konstmuseum, Schèlegatan/Åsbogatan