Skip to main content

Välkommen till Vernissage för In situ // GIBCA extended

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 08:00 CEST

In situ 

15 september – 5 november 2017
Vernissage 15 september, kl. 16-19:30
Gustav Adolfs kyrka och P.A. Halls terrass

Utställningen "In situ" undersöker och vänder på begreppet . I konstsammanhang kopplas in situ till platsspecifika verk, verk gjorda för den plats de visas på. Här har istället platsen med omsorg valts för verken. Utställningen är en pilgrimsfärd i samtidskonstens försök att förstå religionens plats i samhället. Inom medicin används begreppet in situ bland annat för att beskriva cancerceller som växer isolerade från omgivande vävnad (cancer in situ). Ett samtida konstverk är beroende av sin kontext, sin plats. För många religioner är resan till en helig plats symbolisk, och den som varit oförmögen att företa en pilgrimsfärd har fått resa in situ och söka den rätta vägen på plats i kyrkans labyrinter.

I många år var kyrkan kunskapens tempel. I takt med att samhället förändrats har också religionens roll förändrats. Tron är inte längre den enda moraliska och etiska kompassen utan människor söker sin vägledning på andra platser. Vid händelser där samhällets grundvalar rubbas har kyrkan kommit att spela rollen som trygg punkt och bedriver idag ett omfattande arbete med krishantering. Vid såväl raserade familjerelationer som raserade skyskrapor finns kyrkan på plats för att skänka tröst och förståelse och att hitta en väg framåt genom att diskutera existentiella frågor.

I utställningen In situ visas två verk som talar om mötet mellan det sekulära samhället och den kristna och muslimska tron. Susan Hillers verk From Here to Eternity använder sig av labyrinten som symbol. Redan under medeltiden talade labyrinten om irrfärder i sökandet efter den rätta vägen: trons väg. Istället för resan till den heliga platsen kunde den troende finna sig själv i labyrinten. Rött, grönt och blått, färgerna som ligger till grund för det digitala, visuella samhället, färdas i verket på en odyssé i labyrinterna likt dagens kyrkors sökande efter en ny identitet. I relation till Hillers verk finns verket Call for prayer - morse av den marockanske konstnären Younes Baba-Ali. I verket transformerar han muslimska böneutrop till morsekod, ett ljud som leder tankarna till S.O.S och kommit att förknippas med krissituationer. Tron kan vara ett försök att leda oss rätt likväl som bönen kan vara ett rop på hjälp.

Konstnären Susan Hiller (1940) är en av världens mest tongivande konstnär inom installations- och videokonst. Hennes verk finns representerade internationellt och i år är hon bland annat aktuell med verk på Documenta 14.

Marockanske Younes Baba-Ali (1986) arbetar med rörlig bild, ljud och new media. Han studerade vid Ecole Supérieure d’Art i Frankrike och har bland annat ställt ut på Dak’Art, den 10:e afrikanska samtidskonstbiennalen 2012.

Arrangör: Borås Konstmuseum
Curator: Lennart Alves

Arrangeras med stöd från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund och i samarbete med Svenska kyrka i Borås. Utställningen är del av Göteborgs internationella konstbiennal 2017 (GIBCA Extended).

Borås konstmuseum är en plats för modern och samtida konst. Museet har tre våningar uppdelade på flera utställningsytor där utställningar och programverksamhet bedrivs året om. Den internationella skulpturbiennalen i Borås - känd som skulpturstaden - arrangeras vartannat år av Borås konstmuseum tillsammans med Borås Stad.