Skip to main content

Ny förstärkare VT-SSBA1 ger energibesparing och snabbare ventiler

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 09:45 CET

Förbättring av maskinens cykeltid, minskning av energikostnaden, förebyggande av heta ytor på magneten och förlängning av ventilmagnetens livslängd det är vad vår ”aktiva kontakt” VT-SSBA1 kan erbjuda.

- VT-SSBA1 är en förstärkare inbyggd i ventilkontakten. Den kan användas för snabb ventilväxling och för att spara energi genom att reducera effektbehovet, säger Anders Engberg, produktchef på Bosch Rexroth.

Denna förstärkare kan användas till riktningsventiler typ WE6 och WE10 för att avsevärt minska omställningstiden. Förutsättningen är att ventilen har 12 VDC magneter som vid aktivering ”överbelastas” med 100 procent dvs. med 24 VDC. Därefter reduceras drivspänningen och den nödvändiga hållströmmen åstadkoms med pulsbreddsmodulering. Normalt halveras både till- och frånslagstiden.

VT-SSBA1 kan också användas för att minska effektbehovet för riktningsventiler WE6 och WE10 med 24 VDC magneter. Efter att ventilen aktiverats ändras drivspänningen till pulsbreddsmodulering och effektbehovet kan därmed avsevärt reduceras.

Genom att VT-SSBA1 även reducerar magnetens temperatur krävs ingen skyddsisolering och dessutom förlängs magnetens livslängd.

Förstärkarens utgång är kortslutningssäker och den är försedd med en indikeringslampa som visar när den är aktiverad. Den levereras med 5 meter ingjuten kabel.

För mer information, kontakta Anders Engberg, produktchef på Bosch Rexroth.
E-post: anders.engberg@boschrexroth.se eller telefon: 08-727 92 00.


Bosch Rexroth är ett komplett automationsföretag som kan ta ett större tekniskt ansvar gentemot sina kunder. Företaget levererar mobil- och industrihydraulik, el-servo och styrteknik, pneumatik samt linjär och montageteknik. Bosch Rexroth The Drive & Control Company, levererar kompletta lösningar för drivning, styrning och linjära rörelser till kunder i ett 80-tal länder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök: http://www.boschrexroth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy