Skip to main content

Triton vill köpa Bosch Rexroth Pneumatik

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2013 14:49 CEST

Rexroth planerar att sälja sin globala pneumatikverksamhet (Rexroth Pneumatics) till det tysk-svenska investeringsföretaget Triton. Köpesumman har inte offentliggjorts. Övertagandet måste godkännas av relevanta konkurrensmyndigheter.

– Triton är specialiserade på att investera i medelstora företag och vi tar nu nästa logiska steg för en framgångsrik utveckling av pneumatikverksamheten, säger Karl Tragl, vd på Bosch Rexroth AG.

Under de senaste åren har Bosch Rexroth framgångsrikt vidareutvecklat pneumatikverksamheten och skapat förutsättningar för att vinna marknadsandelar inom fabriksautomation. Redan våren 2012 tillkännagav Bosch Rexroth att de tänkte sälja pneumatikverksamheten för att möjliggöra tillväxtmöjligheter för området på lång sikt, även på andra marknader än där Bosch Rexroth verkar.

– Rexroth Pneumatik har utmärkta förutsättningar för att dra nytta av den världsomspännande trenden mot en allt kraftigare automatisering. Vi är övertygade om att fokuserade investeringar kommer att ge Rexroth Pneumatics möjligheter att lyckas som självständigt företag på marknaden, säger Peder Pråhl, direktör på Triton.

Alltsedan Triton grundades 1997 har företaget specialiserat sig på investeringar i medelstora företag i norra Europa som exempelvis Tyskland, Schweiz, Österrike och de fyra nordiska länderna Danmark, Finnland, Norge och Sverige. I denna region koncentrerar sig Triton på tre kärnområden: industri, tjänster och konsumentvaror/hälsovård.

Målsättningen för Triton är att stötta företaget till expansion genom tillväxt på säljsidan och förbättringar av operativa processer. En långsiktig investeringshorisont skapar förutsättningar för att förverkliga dessa förbättringar.

Rexroth Pneumatics sysselsätter idag cirka 2 100 medarbetare över hela världen, bland annat i Laatzen/Hannover (Tyskland), Lexington (USA), Wujin (Kina), Eger (Ungern), Bonneville (Frankrike) och Stockholm (Sverige). Sedan juni 2013 agerar Rexroth Pneumatic som ett självständigt bolag under Bosch Rexroth.

Pressmeddelande på engelska: http://www.boschrexroth.com/en/xc/company/press_presse/index2_7424

Pressmeddelande från Triton: http://www.triton-partners.com/en/news

Economical, precise, safe, and energy efficient: drive and control technology from Bosch Rexroth moves machines and systems of any size. The company bundles global application experience in the market segments of Mobile Applications, Machinery Applications and Engineering, Factory Automation, and Renewable Energies to develop innovative components as well as tailored system solutions and services. Bosch Rexroth offers its customers hydraulics, electric drives and controls, pneumatics, gear technology, and linear motion and assembly technology all from one source. With locations in over 80 countries, more than 37,500 associates generated sales revenue of approximately 6.5 billion euros in 2012.
To learn more, please visit
www.boschrexroth.com

The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. In fiscal 2012, its roughly 306,000 associates generated sales of 52.5 billion euros. Since the beginning of 2013, its operations have been divided into four business sectors: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. The Bosch Group comprises Robert Bosch GmbH and its roughly 360 subsidiaries and regional companies in some 50 countries. If its sales and service partners are included, then Bosch is represented in roughly 150 countries. This worldwide development, manufacturing, and sales network is the foundation for further growth. Bosch spent some 4.8 billion euros for research and development in 2012, and applied for nearly 4,800 patents worldwide. The Bosch Group’s products and services are designed to fascinate, and to improve the quality of life by providing solutions which are both innovative and beneficial. In this way, the company offers technology worldwide that is “Invented for life.”
Additional information is available online at
www.bosch.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera