Skip to main content

AB Bostäder i Borås och Harry Sjögren AB tecknar samarbetsavtal om utvecklande och byggande av Borås nya höghus i kvarteret Vitsippan

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:00 CET

AB Bostäder i Borås och Harry Sjögren AB har undertecknat ett samarbetsavtal för utveckling och byggande av ett höghus vid Pinocchio i kvarteret Vitsippan. Parterna ska gemensamt utveckla samarbetsprojektet att bygga höghuset med bostäder tillsammans med kommersiella lokaler. För båda parter är det viktigt att projektet kan genomföras utifrån sunda ekonomiska förutsättningar.

Pågående planprocess innebär att planerad nyproduktion kommer att innehålla tre kommersiella våningsplan kontorslokaler och centrumfunktioner i en låg byggnad som bas för det höga huset på 21 våningar med ca 80 lägenheter (hyresrätter). Totalt blir byggnaden 24 våningar och kommer att tillföra stadskärnan vid infarten av centrum ett landmärke, därav arbetsnamnet ”Welcome to Borås”.

AB Bostäder styrka ligger inte i att utveckla, äga och förvalta kommersiella lokaler. Harry Sjögren AB har till AB Bostäder framfört intresse att vara med och utveckla, äga och förvalta de kommersiella delarna av detta projekt. Med denna bakgrund har detta samarbetsavtal träffats.

-  För oss på AB Bostäder känns det bra att få med en stark aktör på den kommersiella delen av detta projekt, säger Sven Liljegren, VD på AB Bostäder.

-  Vi har hela tiden haft en ambition att hitta en stark och lokalt förankrad samarbetspartner. Harry Sjögren har sökt upp oss och det är vi väldigt glada för. Vi ser fram emot ett givande samarbete säger Sven Liljegren vidare.

Detaljplanen beräknas vara klar under hösten 2013 och därefter påbörjas ett intensivt projekteringsarbete.

- Målsättningen är att vi ska sätta spaden i jorden och påbörja byggnationen våren 2014 och projektet beräknas vara klar senast 2016 berättar Bengt Engberg, affärsutvecklingschef på AB Bostäder.

- Harry Sjögren AB är en långsiktig fastighetsägare och förvaltare. Vi är stolta över att som samhällsbyggare tillsammans med AB Bostäder driva en gemensam projektutveckling i Kv Vitsippan,
Dick Hedman, Samhällsbyggnadschef på Harry Sjögren AB.

- Vårt gemensamma mål är att kunna genomföra en attraktiv nybyggnation i ett unikt läge som stärker  utvecklingen av en livskraftig stadskärna och bidrar på resan mot att nå visionen Borås 2025 säger Dick Hedman.

AB Bostäder äger och förvaltar ca 7 200 lägenheter i Borås och 450 lokaler. Bolaget omsätter cirka 480 mkr och har cirka 100 anställda.

Harry Sjögren AB ingår som ett helägt dotterbolag i Castellum AB, en av Sveriges största börsnoterade fastighetskoncerner. Harry Sjögren AB köper, utvecklar, äger och förvaltar ur
ett långsiktigt perspektiv kommersiella fastigheter i Västsverige, företrädesvis i Göteborgsregionen, Borås kommun och Halmstad kommun.

För mer information kontakta:

Sven Liljegren, VD, AB Bostäder i
Borås, tel 033-44 20 33

Bengt Engberg, Affärsutvecklingschef,
AB Bostäder i Borås, tel. 033-44 20 63

Dick Hedman, Samhällsbyggnadschef,
Harry Sjögren AB, tel. 031-706 65 06


AB Bostäder i Borås ägs i sin helhet av Borås stad. Vår uppgift är att erbjuda boråsarna ett rikt och varierat utbud av bra lägenheter i alla stadsdelar. Vi äger och förvaltar 7 100 lägenheter och 400 kommersiella lokaler. Bolaget omsätter 422 Mkr per år och har ca 110 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy