Sruxywlpf8etudzsjkab
Ybt90zo6wo0qppabxkse Asip4hlcbuw6sdtk1xof

Poseidon bygger billiga hyresrätter i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2016-02-05 14:28 CET

Enkelhet. Det var ledordet när Bostads AB Poseidon utmanade sig själva till att bygga billiga, energisnåla hyresrätter. ”Vi lyckades få ner hyrorna till lägstanivåerna för nybyggnation i Göteborg idag”, säger tekniske chefen Johan Niklasson.

Icebt6fr6a6lnx0gn3y7

Hyran för 2016 klar

Pressmeddelanden   •   2016-01-12 09:00 CET

Poseidon och Hyresgästföreningen i Västra Sverige har kommit överens om bostadshyrorna för 2016. Det nya avtalet, som gäller från den 1 januari, innebär att hyran höjs mellan 0 % och 1 %. Den genomsnittliga höjningen för Poseidons hyresgäster är 0,5 %.

Lqbymq6g7ryjublafvyp

Ytterligare 700 bostäder planeras i Backa - nu startar samrådet om Litteraturgatan!

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 15:00 CET

Utvecklingen av Backa och Litteraturgatan fortsätter. Nu planeras för upp emot 700 nya bostäder i en tät kvartersstad utmed Litteraturgatan. I dagarna bjuds allmänheten in för att ta del av och lämna synpunkter på den nya detaljplanen.

Media-no-image

Återuppbyggnad av huset på Decembergatan

Nyheter   •   2015-12-09 15:41 CET

Under augusti drabbades Poseidons fastighet på Decembergatan 35-53 av en brand. Vid senaste informationsmötet med de drabbade hyresgästerna informerades om följande:

Återuppbyggnad pågår

Återuppbyggnad av huset på Decembergatan pågår. Släckningsarbetet orsakade stora skador, därför krävs omfattande renoveringar. Fasaden kommer att återställas med fasadskivor, som liknar det ursprungliga utförandet från 1950-talet. Invändigt får samtliga lägenheter helkaklade badrum, nya golv och nytt kök. Väggarna blir målade i vitt och den som vill, kan välja färg på en fondvägg i sovrum och vardagsrum. De standardhöjande renoveringarna kommer inte att påverka hyran för lägenheterna.

Återflyttning startar oktober 2016

De hyresgäster som idag är evakuerade till andra boenden beräknas kunna börja flytta tillbaka under oktober 2016. Inflyttningarna kommer att pågå till januari 2017. De hyresgäster som berörs får besked om status för den egna lägenheten cirka fyra månader innan beräknad återflytt.

Rapport om brandorsaker

Efter branden tillsatte Poseidon en utredning för att utreda orsakerna till branden och för att förebygga liknande händelser. Rapporten är nu klar och visar i korthet att det var en rad olyckliga omständigheter i kombination med tekniska briser i fastigheten som orsakade brandens häftiga förlopp. De tekniska bristerna rör främst otäta genomföringar mellan lägenhet och vind samt avsaknad av brandväggar på vinden.

Nu startar Poseidon ett arbete för att åtgärda liknande fastigheter. I ett första skede kommer tätningsarbeten att utföras i våra fastigheter på April- och Decembergatan.

Branden klassad som olyckshändelse

Händelsen har av försäkringsbolaget klassats som en olyckshändelse. Det kommer därför inte att riktas några skadeståndskrav mot den person som orsakade branden.

Under augusti drabbades Poseidons fastighet på Decembergatan 35-53 av en brand. Vid senaste informationsmötet med de drabbade hyresgästerna informerades om följande:

Läs vidare »
Bqdbcx1dusfrh4sbyia0

Ett steg närmare kvarteret Makrillen i Gamlestaden

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 10:19 CET

På Artillerigatan i Gamlestaden planerar Poseidon och Egnahemsbolaget att gemensamt bygga ett helt nytt kvarter med drygt 200 lägenheter.

Media-no-image

Rapport om branden på Decembergatan

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 15:27 CET

En rad olyckliga omständigheter i kombination med tekniska brister i fastigheten bidrog till att branden på Decembergatan i Kortedala i augusti i år blev så omfattande. Det visar en rapport där brandexperter utrett orsaken till branden och gett förslag på förebyggande åtgärder. Nu startar Poseidon arbetet med att se över liknande konstruktioner i beståndet.

I augusti 2015 startade en brand i Poseidons hus på Decembergatan i Kortedala. Med anledning av den snabba spridningen tillsatte Poseidon externa utredare för att finna orsaken till branden och föreslå åtgärder för att förebygga liknande händelser i befintligt bestånd. Idag blev rapporten klar.

Att branden var kraftig, startade på spisen i lägenheten högst upp samt husets och lägenhetens unika konstruktion, bidrog till att branden kunde sprida sig så snabbt.

Rapporten visar även att det fanns tekniska brister i fastigheten, som påverkade förloppet. Främst gäller det otäta genomföringar mellan lägenhet och vind. Nu startar arbetet med att åtgärda brister i liknande huskonstruktioner. I ett första skede ska genomföringar i övriga hus på Decembergatan tätas och sektionering av vindar ses över.

- Det här är en ovanlig lägenhets- och huskonstruktion i vårt bestånd. Vi tar till oss rekommendationerna i rapporten och kommer att se över vårt bestånd för att förebygga liknande händelser, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Poseidon.

Rapporten visar i korthet att:

 • En rad olyckliga omständigheter i kombination med tekniska brister gjorde att branden blev så omfattande.
 • Spisens placering nära genomföringar upp till vinden, tillgång till brännbart material på vinden och svårtillgänglig vind var tre omständigheter som bidrog till brandens omfattning.
 • Det fanns även tekniska brister i huset som rätt utförda hade kunnat begränsa händelseförloppet. En av dem var otäta genomföringar i bjälklaget mellan lägenhet och vind. 
 • Vindsytan på 1 400 kvm borde haft en sektionering enligt då gällande byggnorm, som anger en maxyta på 1 200 kvm.

Återuppbyggnad pågår

Arbetet med att återställa huset på Decembergatan 35-53 pågår. Under hösten 2016 beräknas de evakuerade hyresgästerna kunna starta återflytten.


Mer information

Om du har frågor kring rapporten, kontakta gärna Johan Niklasson, teknisk chef, Poseidon, tel 031-332 10 14, mail johan.niklasson@poseidon.goteborg.se

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 26 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 50 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Poseidon är helägt av Förvaltnings AB Framtiden, som är en del av Göteborgs Stad.

En rad olyckliga omständigheter i kombination med tekniska brister i fastigheten bidrog till att branden på Decembergatan i Kortedala i augusti i år blev så omfattande. Det visar en rapport där brandexperter utrett orsaken till branden och gett förslag på förebyggande åtgärder. Nu startar Poseidon arbetet med att se över liknande konstruktioner i beståndet.

Läs vidare »
Media-no-image

Geografisk samordning av fastigheter inom Framtidenkoncernen

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 13:29 CET


Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg.

Framtidenkoncernen har utrett hur en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd skulle kunna genomföras. Koncernstyrelsen i Framtiden tog beslut i juni 2015 om att starta samordningen. Avsikten är att berörda fastigheter får ett ägarbyte per den 1 april 2016.

Samordningen av fastigheterna ska skapa mer sammanhållna förvaltningsområden vilket ger bolagen förutsättningar för en effektivare förvaltning. Närmare 3 000 lägenheter i ett 60-tal fastigheter i Framtidenkoncernen berörs. Hyresgästerna i dessa fastigheter informeras löpande.

För ytterligare information
Ulrika Stenson, Kommunikations- och utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden,
031-773 75 68

Mattias Andersson, Distriktschef Hisingen, Bostads AB Poseidon, 031-332 13 62, mattias.andersson@poseidon.goteborg.se

Thomas Magnusson, Distriktschef Öster, Bostadsbolaget , 031-731 53 21, thomas.magnusson@bostadsbolaget.se

Thomas Samuelsson, Distriktschef distrikt Väster/Centrum, Familjebostäder i Göteborg,
031-731 83 41, thomas.samuelsson@familjebostader.se

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 26 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 50 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Poseidon är helägt av Förvaltnings AB Framtiden, som är en del av Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg.

Läs vidare »
Xjvrtytdlnnozjlkoelq

Poseidon bygger nytt i Guldheden

Pressmeddelanden   •   2015-10-30 10:24 CET

I dagarna startade bygget av 49 nya hyresrätter vid Doktor Forselius backe i Guldheden. I april 2017 beräknas lägenheterna vara klara för inflyttning.

Media-no-image

Senaste informationen om branden i Kortedala

Nyheter   •   2015-08-27 09:59 CEST

Uthyrning pågår

Uthyrning av de evakueringslägenheter som Poseidon erbjudit de branddrabbade hyresgästerna pågår. Uthyrningskontrakten skrivs på plats på det distriktskontor som ansvarar för den aktuella lägenheten. Det är också dit man som hyresgäst vänder sig med eventuella frågor om kontraktsskrivningen eller den erbjudna lägenheten. Senast den första oktober ska de hyresgäster som valt att flytta till en av Poseidons evakueringslägenheter kunna flytta in i sitt tillfälliga boende.

Packning och tömning pågår

Packning av de boendes bohag pågår och tömning av lägenheterna är påbörjad. Liksom tidigare gäller, att de hyresgäster som har en hemförsäkring vänder sig till sitt försäkringsbolag för att få hjälp med att tömma sin lägenhet, medan de boende som saknar hemförsäkring vänder sig till stadsdelsförvaltningen för vidare hänvisning. Arbetet med tömning av lägenheterna beräknas pågå ytterligare en månad.

Säkerhet

Poseidon håller en fortsatt hög säkerhet på brandplatsen. Fastigheten kommer att bevakas av väktare dygnet runt till dess att huset är helt och hållet tömt och alla hyresgäster fått ut sitt bohag.

Renovering av huset

Under denna och nästa vecka pågår arbete med att rensa taket från brandrester och att väderskydda det, för att förhindra att vatten tränger in i huset. Därefter kommer byggandet av ett nytt tak på huset att ges högsta prioritet. Poseidon bedömer i dagsläget, att en grov tidplan för hur lång tid det kommer att ta att renovera fastigheten kan finnas framtagen om ett par veckor.

Hög belastning på distriktskontoret

Med anledning av branden har belastningen på distriktskontoret i Kortedala varit hög. Emellanåt har därför möjligheterna att nå fram på telefon varit begränsade. Liksom tidigare gäller dock, att det i första hand är försäkringsbolagen som ansvarar för de brandrelaterade frågor som deras kunder har.

Stort tack för all hjälp

Poseidon vill också rikta ett stort tack till alla privatpersoner som erbjudit sin hjälp och omsorg i samband med branden. Många människor har hört av sig med erbjudanden om allt från att skänka kläder och möbler, till att låna ut sin egen lägenhet till branddrabbade hyresgäster. Stort tack!

Ett stort tack vill vi också rikta till våra systerbolag, som med oerhört kort varsel ställt upp med evakueringslägenheter, till störningsjouren som erbjudit personalförstärkning, till de privata fastighetsägare som hört av sig med erbjudande om evakueringslägenheter och till våra entreprenörer, som med stort engagemang bidragit till att få arbetet på brandplatsen att flyta smidigt.

Sist, men inte minst – ett varmt tack till räddningstjänsten, polisen och stadsdelsförvaltningen för professionellt samarbete!

Poseidon vill rikta ett stort tack till alla privatpersoner som erbjudit sin hjälp och omsorg i samband med branden. Många människor har hört av sig med erbjudanden om allt från att skänka kläder och möbler, till att låna ut sin egen lägenhet till branddrabbade hyresgäster. Stort tack!

Läs vidare »
Media-no-image

Klart med evakueringslägenheter efter branden

Nyheter   •   2015-08-18 15:49 CEST

På måndagens eftermiddag hade alla hyresgäster på Decembergatan fått klart med vilken evakueringslägenhet de erbjuds under tiden som arbetet med att återställa det nedbrunna huset pågår. Totalt handlar det om 67 lägenhetsinnehavare som Poseidon, via försäkringsbolagen och stadsdelsförvaltningen, kunnat erbjuda ett tillfälligt evakueringsboende. Övriga kontraktsinnehavare har valt att ordna sitt tillfälliga boende på annat sätt. Uthyrningen av lägenheterna kommer att starta under onsdagen. Tillträde till lägenheterna sker efter överenskommelse mellan försäkringsbolagen och deras respektive hyresgäster.

- Ett fantastiskt snabbt arbete, som jag är jättestolt över. Det är genom att vi alla inom bolaget har bidragit, som vi kunnat lösa denna svåra situation för våra hyresgäster på ett så skyndsamt sätt, säger Anders Söderman, vd för Bostads AB Posedion. 

På måndagens eftermiddag hade alla hyresgäster på Decembergatan fått klart med vilken evakueringslägenhet de erbjuds under tiden som arbetet med att återställa det nedbrunna huset pågår. Totalt handlar det om 67 lägenhetsinnehavare som Poseidon, via försäkringsbolagen

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • Press, kommunikation
 • linda.thorsson@poseidon.goteborg.se
 • 031 – 332 11 50
 • 0705 - 56 54 16

Om Bostads AB Poseidon

Om Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 26 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 50 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon.

Vi ska erbjuda ett brett utbud av attraktiva och prisvärda bostäder. Som kommunägt bostadsbolag har vi också i uppdrag att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen.

Adress

 • Bostads AB Poseidon
 • Rullagergatan 6A
 • 415 26 Göteborg
 • Vår hemsida

Koncern