Media-no-image

Senaste informationen om branden i Kortedala

Nyheter   •   2015-08-27 09:59 CEST

Uthyrning pågår

Uthyrning av de evakueringslägenheter som Poseidon erbjudit de branddrabbade hyresgästerna pågår. Uthyrningskontrakten skrivs på plats på det distriktskontor som ansvarar för den aktuella lägenheten. Det är också dit man som hyresgäst vänder sig med eventuella frågor om kontraktsskrivningen eller den erbjudna lägenheten. Senast den första oktober ska de hyresgäster som valt att flytta till en av Poseidons evakueringslägenheter kunna flytta in i sitt tillfälliga boende.

Packning och tömning pågår

Packning av de boendes bohag pågår och tömning av lägenheterna är påbörjad. Liksom tidigare gäller, att de hyresgäster som har en hemförsäkring vänder sig till sitt försäkringsbolag för att få hjälp med att tömma sin lägenhet, medan de boende som saknar hemförsäkring vänder sig till stadsdelsförvaltningen för vidare hänvisning. Arbetet med tömning av lägenheterna beräknas pågå ytterligare en månad.

Säkerhet

Poseidon håller en fortsatt hög säkerhet på brandplatsen. Fastigheten kommer att bevakas av väktare dygnet runt till dess att huset är helt och hållet tömt och alla hyresgäster fått ut sitt bohag.

Renovering av huset

Under denna och nästa vecka pågår arbete med att rensa taket från brandrester och att väderskydda det, för att förhindra att vatten tränger in i huset. Därefter kommer byggandet av ett nytt tak på huset att ges högsta prioritet. Poseidon bedömer i dagsläget, att en grov tidplan för hur lång tid det kommer att ta att renovera fastigheten kan finnas framtagen om ett par veckor.

Hög belastning på distriktskontoret

Med anledning av branden har belastningen på distriktskontoret i Kortedala varit hög. Emellanåt har därför möjligheterna att nå fram på telefon varit begränsade. Liksom tidigare gäller dock, att det i första hand är försäkringsbolagen som ansvarar för de brandrelaterade frågor som deras kunder har.

Stort tack för all hjälp

Poseidon vill också rikta ett stort tack till alla privatpersoner som erbjudit sin hjälp och omsorg i samband med branden. Många människor har hört av sig med erbjudanden om allt från att skänka kläder och möbler, till att låna ut sin egen lägenhet till branddrabbade hyresgäster. Stort tack!

Ett stort tack vill vi också rikta till våra systerbolag, som med oerhört kort varsel ställt upp med evakueringslägenheter, till störningsjouren som erbjudit personalförstärkning, till de privata fastighetsägare som hört av sig med erbjudande om evakueringslägenheter och till våra entreprenörer, som med stort engagemang bidragit till att få arbetet på brandplatsen att flyta smidigt.

Sist, men inte minst – ett varmt tack till räddningstjänsten, polisen och stadsdelsförvaltningen för professionellt samarbete!

Poseidon vill rikta ett stort tack till alla privatpersoner som erbjudit sin hjälp och omsorg i samband med branden. Många människor har hört av sig med erbjudanden om allt från att skänka kläder och möbler, till att låna ut sin egen lägenhet till branddrabbade hyresgäster. Stort tack!

Läs vidare »
Media-no-image

Klart med evakueringslägenheter efter branden

Nyheter   •   2015-08-18 15:49 CEST

På måndagens eftermiddag hade alla hyresgäster på Decembergatan fått klart med vilken evakueringslägenhet de erbjuds under tiden som arbetet med att återställa det nedbrunna huset pågår. Totalt handlar det om 67 lägenhetsinnehavare som Poseidon, via försäkringsbolagen och stadsdelsförvaltningen, kunnat erbjuda ett tillfälligt evakueringsboende. Övriga kontraktsinnehavare har valt att ordna sitt tillfälliga boende på annat sätt. Uthyrningen av lägenheterna kommer att starta under onsdagen. Tillträde till lägenheterna sker efter överenskommelse mellan försäkringsbolagen och deras respektive hyresgäster.

- Ett fantastiskt snabbt arbete, som jag är jättestolt över. Det är genom att vi alla inom bolaget har bidragit, som vi kunnat lösa denna svåra situation för våra hyresgäster på ett så skyndsamt sätt, säger Anders Söderman, vd för Bostads AB Posedion. 

På måndagens eftermiddag hade alla hyresgäster på Decembergatan fått klart med vilken evakueringslägenhet de erbjuds under tiden som arbetet med att återställa det nedbrunna huset pågår. Totalt handlar det om 67 lägenhetsinnehavare som Poseidon, via försäkringsbolagen

Läs vidare »
Media-no-image

Branden i Kortedala - torsdag

Nyheter   •   2015-08-13 15:47 CEST

Poseidon och stadsdelsförvaltningen höll idag kl. 13.00 ytterligare ett gemensamt informationsmöte för de boende på Decembergatan för att uppdatera dem om det aktuella läget efter branden.


Evakueringslägenheter

Poseidon kommer under fredagen att träffa representanter för stadsdelen samt för de olika försäkringsbolagen. Tillsammans ska man titta på den sammanställning som Poseidon tagit fram över möjliga evakueringslägenheter. Efter det gemensamma mötet hoppas Poseidon att stadsdelsförvaltningen och försäkringsbolagen snabbt kan gå vidare i sitt arbete med att hjälpa de hyresgäster som har ett förstahandskontrakt att finna ett lämpligt evakueringsboende. I möjligaste mån har geografisk närhet prioriterats när man tagit fram förslag på evakueringslägenheter.

Säkring och tömning av lägenheterna

Under dagen kommer också resterande trappuppgångar att säkras. Senast under torsdagskvällen ska alla boende ha fått möjlighet att göra ett kortare besök i sina lägenheter för att hämta sina viktigaste tillhörigheter. Som Poseidon tidigare informerat om kommer alla lägenheter sedan att behöva tömmas helt på möbler och tillhörigheter inför renoveringen. På måndag kommer alla uppbrutna lägenheter att förses med hänglås. Väktare finns på plats dygnet runt tills vidare så att inga obehöriga kan ta sig in i husen.

Ryktesspridning

Poseidon är väl medveten om den ryktesspridning som uppstått beträffande eventuellt byggfusk, felkonstruktioner eller liknande. I sammanhanget är det därför viktigt att understryka att Poseidon är behjälpliga i de utredningar som görs av Räddningstjänsten och av Poseidons försäkringsbolag Göta Lejon. Poseidon kan dock inte gå ut med kommentarer eller spekulationer kopplade till vad som hänt, utan måste invänta svar från den expertis som anlitats. När korrekta fakta i ärendet är säkrade kommer Poseidon givetvis att skyndsamt informera om detta. Hur lång tid det kan ta är dock för tidigt att säga i dagsläget.

​Poseidon och stadsdelsförvaltningen höll idag kl. 13.00 ytterligare ett gemensamt informationsmöte för de boende på Decembergatan för att uppdatera dem om det aktuella läget efter branden.

Läs vidare »
Bbw7c7tgodrvpylraqfu

Information angående branden i Kortedala

Nyheter   •   2015-08-12 15:29 CEST

Poseidon och stadsdelsförvaltningen höll idag kl.11.00 ett gemensamt informationsmöte för de boende på Decembergatan för att uppdatera dem om det aktuella läget efter branden.

Media-no-image

Uppföljande informationsmöte efter branden på Decembergatan 25 – 53

Pressmeddelanden   •   2015-08-11 16:05 CEST

Imorgon, onsdag, håller Räddningstjänsten, SDF Östra Göteborg, försäkringsbolag  och Bostads AB Poseidon ett uppföljande informationsmöte för berörda  boende samt representanter för media.

Välkommen kl. 11.00 till Utmarkshallen på Utmarksskolan, Kortedala.

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 26 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 50 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Poseidon är helägt av Förvaltnings AB Framtiden, som är en del av Göteborgs Stad.

Imorgon, onsdag, håller Räddningstjänsten, SDF Östra Göteborg, försäkringsbolag och Bostads AB Poseidon ett uppföljande informationsmöte för berörda boende samt representanter för media. Välkommen kl. 11.00 till Utmarkshallen på Utmarksskolan, Kortedala.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressträff efter branden på Decembergatan kl. 15.00

Pressmeddelanden   •   2015-08-11 11:45 CEST

Med anledning av nattens brand på Decembergatan 35 – 53 bjuder företrädare för Räddningstjänsten, SDF Östra Göteborg, försäkringbolag och Bostads AB Poseidon in till pressinformation.

Välkommen till Poseidons distriktskontor, Aprilgatan 1 kl. 15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta informationsansvarig

Ulrika Stridvall Dahlén, tel. 031 – 332 11 50.

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 26 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 50 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Poseidon är helägt av Förvaltnings AB Framtiden, som är en del av Göteborgs Stad.

​Med anledning av nattens brand på Decembergatan 35 – 53 bjuder företrädare för Räddningstjänsten, SDF Östra Göteborg, försäkringbolag och Bostads AB Poseidon in till pressinformation. Välkommen till Poseidons distriktskontor, Aprilgatan 1 kl. 15.00. För ytterligare information, vänligen kontakta informationsansvarig Ulrika Stridvall Dahlén, tel. 031 – 332 11 50.

Läs vidare »
Nzi2jsceuyiibcuswooy

Byggstart i Örgryte Torp

Nyheter   •   2015-06-25 08:48 CEST

Representanter från Poseidon och Serneke träffades i onsdags över en gemensam grillunch på byggplatsen, för att fira att det nu är byggstart av 64 lägenheter och en förskola.

Stdmfwsnlxwozvodcim0

Poseidon är med när Volvo Ocean Race går i mål

Nyheter   •   2015-05-26 10:05 CEST

21-28 juni träffar du Poseidon m.fl. i Frihamnen när Volvo Ocean Race går i mål.

Hfhavmownz0gefm15dqo

Poseidon och Egnahemsbolaget bygger 500 nya bostäder i Backa Röd

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 08:23 CEST

Planeringen för en genomgripande förnyelse av Selma Lagerlöfs torg med omgivningar går vidare. Nu ska Poseidon och Egnahemsbolaget bygga i Backa och Göteborg tar ett kliv närmare visionen om en grön och nära storstad för alla. Målet är att förtäta området längs Litteraturgatan och binda ihop gamla och nya bostadsområden i Backa Röd till en helhet.

Icebt6fr6a6lnx0gn3y7

Pressinbjudan till seminariet ”Vem ska bo i Frihamnen – och vem ska bo i Bergsjön?”

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:07 CEST

Välkommen till en dag då vi tar frågan om socialt blandat boende ett steg längre! Göteborg är en socioekonomiskt segregerad stad. Om vi ska kunna nå det politiska målet om att hela staden ska vara socialt hållbar behöver vi tänka nytt. En testarena för att nå ett blandat boende är Frihamnen. En annan är Bergsjön.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • Press, kommunikation
  • ncpculrisfka.strvnxcidglspvazxllbv.dahlen@yfposeocoqididmaonye.gtigynfotxglumnjtibebtaorevg.se
  • 031 – 332 11 50

Om Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 26 500 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 50 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon.

Vi ska erbjuda ett brett utbud av attraktiva och prisvärda bostäder. Som kommunägt bostadsbolag har vi också i uppdrag att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen.

Adress

  • Bostads AB Poseidon
  • Angereds Torg 14
  • 424 21 Angered
  • Vår hemsida

Koncern