Media no image

Framtidens Bredband tecknar avtal med kommunikationsoperatör för 72 000 lägenheter

Nyheter   •   Dec 28, 2017 16:05 CET

Idag blev det klart att Framtidenkoncernen efter ny upphandling ger iTUX fortsatt uppdrag att leverera digitala tjänster i det öppna fibernätet Framtidens Bredband. Avtalet berör 72 000 allmännyttiga lägenheter och lokaler i Göteborg.

iTUX, som är en del av Com Hem-koncernen, har sedan 2010 haft uppdraget att leverera tjänster i Framtidens Bredband. Det nya avtalet löper från och med oktober 2018 till och med oktober 2026.

Nätet uppgraderas till 1000 Mbit/sek

- Med det nya avtalet säkrar vi en trygg och högkvalitativ leverans av bredbandstjänster under många år framöver, till marknadens lägsta priser, säger Emma Axelsson, förvaltningsansvarig hos Framtidens Bredband.

Sedan tidigare har flertalet hyresgäster hos allmännyttan i Göteborg möjlighet att ta del av ett kostnadsfritt grundutbud av tv-kanaler. Denna möjlighet finns kvar i nya avtalet.

Om Framtidens Bredband

Framtidens Bredband är ett öppet fibernät som innefattar digitala tjänster inom bredband, tv och telefoni. Det driftsattes 2010 och är ett av Europas största öppna fibernät. Framtidens Bredband ägs och förvaltas av de allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg och Göteborgslokaler. Ett öppet fibernät innebär att leverantörer på lika villkor kan leverera tjänster i nätet.

För mer information:

Emma Axelsson, förvaltningsansvarig Framtidens Bredband, tel 031-332 11 49, mail emma.axelsson@poseidon.goteborg.se

Idag blev det klart att Framtidenkoncernen efter ny upphandling ger iTUX fortsatt uppdrag att leverera digitala tjänster i det öppna fibernätet Framtidens Bredband. Avtalet berör 72 000 allmännyttiga lägenheter och lokaler i Göteborg.

Läs vidare »
Duwbl2srygv3smaafuii

Ministerbesök till Framtidens Fastighetslabb

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 14:00 CET

Måndagen den 11 december får Framtidens Fastighetslabb besök av miljöminister Karolina Skog och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Här har Framtidenkoncernen i Göteborg skapat en upplevelselokal med hela fastighetsbranschen i mini-format. Syftet är att locka unga att söka sig till fastighetsrelaterade yrken.

Bl9sgz4ha0sc2ht2yyl6

Nu öppnar Framtidens Fastighetslabb

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 12:00 CET

Torsdagen den 9 november slår Framtidens Fastighetslabb upp sina portar. Här finns hela fastighetsbranschen i mini-format för barn och unga att utforska på ett roligt och kreativt sätt. Syftet är att visa den bredd av yrken som finns i fastighetsbranschen och att få ungdomar att söka sig till utbildningar som leder till fastighetsrelaterade yrken.

Media no image

Invigning av lekplatsen för alla åldrar

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 14:21 CEST

Välkommen till Mosskanten– generationslekplatsen där människor i alla åldrar får mötas, umgås och aktivera sig mera. Här finns inte bara Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin, utan även ett utegym, plats för bollsport, lekplats för små barn samt grillmöjligheter.

Bostadsbolaget skapar trygga utemiljöer och gemensamma mötesplatser för sina hyresgäster och har därför med hjälp av medel från Boverket satsat på en plats där människor kan umgås över generationsgränserna.
- Vi ser ett behov av ställen där både våra äldsta och yngsta hyresgäster kan träffas och hitta på saker, tillsammans eller var för sig. Det behövs också fler utrymmen där tjejer kan ta plats och känna sig trygga, säger Carina Dahlin, Bostadsbolagets förvaltare i Norra Biskopsgården.


Mosskanten ligger intill Bostadsbolagets bostäder. Det stora dragplåstret kommer förstås att bli den interaktiva musik- och dansmaskinen som det bara finns ett fåtal av i Sverige, och precis i anslutning ligger utegymet och bollplanen.
- Det finns med andra ord något för alla åldrar och smaker och vi hoppas att det här kommer bli den stora mötesplatsen för människorna som bor här. Och övriga göteborgare är förstås också varmt välkomna hit, säger Carina Dahlin.

Mosskantens generationslekplats invigs lördagen den 21 oktober kl. 13-15.

Du hittar den vid Svarte Mosse Friluftsområde i Norra Biskopsgården, närmaste hållplats Friskväderstorget.


Fakta

Bostadsbolaget beviljades sammanlagt 1 825 000 kronor från Boverket, dels för satsningen på Mosskanten i Norra Biskopsgården, dels för att utveckla utemiljön i Hammarkullen. Bostadsbolaget bidrar själv med motsvarande summa.

Stödet från Boverket ska bidra till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden och ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

För mer information kontakta:

Carina Dahlin, förvaltare på Bostadsbolaget, telefon 031-731 40 57
Malin Pethrus, pressansvarig på Bostadsbolaget, telefon 0705-70 65 22

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 000 lägenheter. Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.

Välkommen till Mosskanten– generationslekplatsen där människor i alla åldrar får mötas, umgås och aktivera sig mera. Här finns inte bara Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin, utan även ett utegym, plats för bollsport, lekplats för små barn samt grillmöjligheter.

Läs vidare »
Tvjvstuoafmwzgknkfy9

Almedalsreflektion - Vi gör det tillsammans, genom både planering och genomförande

Blogginlägg   •   Jul 07, 2017 17:09 CEST

Ännu en Almedalsvecka har passerat. I detta inlägg reflekterar Bostadsbolagets vd Kicki Björklund kring veckan och vilka frågor hon tar med sig hem.

D3dvfjjnqjooe9pgoz2f

Smarta val för en hållbar sommar och framtid

Blogginlägg   •   Jun 15, 2017 15:16 CEST

Har du läst senaste numret av vår tidning Trivas känner du säkert igen dem, familjen Sandström. De är nämligen ett av hushållen som tävlar om att bli årets Minimeringsmästare.

Edch0tmkjpblnlzv5swa

Vi säkrar branschkompetensen

Blogginlägg   •   Apr 27, 2017 13:42 CEST

Samtidigt som vi och fastighetsbranschen behöver anställa fler yrkeskunniga medarbetare ser vi att antalet sökande inte är på önskad nivå och många saknar dessutom en kvalitativ utbildning. Det vill vi vara med och ändra på!

Media no image

Hyrorna för 2017 är klara

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:58 CEST

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har enats om 2017 års hyresnivåer. Hyresförändringarna gäller från 1 mars 2017 och regleras på hyresavin för maj månad.

Hyrorna för bostäder höjs med 0 till 1,25 procent, med en genomsnittlig hyreshöjning på 0,65 procent. De olika nivåerna av hyreshöjningen beror på skillnader i standard och kvalitet mellan olika bostadsområden och fastigheter (se hela listan i bifogat dokument).

Den nya hyran framgår av hyresavin för maj, vilken skickas ut andra veckan i april. På denna debiteras också höjningen för mars och april i efterskott. För hyresgäster i bostadsområden med aktiv lokal hyresgästförening regleras även summan för verksamhetsmedel.

Parkeringsplatser och garage
För parkeringsplatser som inte omfattas av förhandlingar med Hyresgästföreningen gäller nedanstående beloppshöjning per månad. Även dessa gäller från 1 mars 2017 och tas ut retroaktivt på hyresavin för maj.

MC-platser: 5 kr
Öppna platser: 20 kr
Täckta och inhägnade platser: 25 kr
Kall- och varmgarage: 30 kr

Lokaler
Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med 0,65 procent från 1 januari 2017. Den nya hyran debiteras på avin för maj månad.

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 000 lägenheter. Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har enats om 2017 års hyresnivåer. Hyresförändringarna gäller från 1 mars 2017 och regleras på hyresavin för maj månad.

Läs vidare »
S42ki7e9ttgsaci9bdhd

Städning med häst och vagn i Norra Biskopsgården

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 13:37 CEST

Lördagen den 1 april kl 11.00 kommer hästen Groms till Norra Biskopsgården och deltar i gårdsstädning. Städdagar med häst och vagn kommer vara en återkommande aktivitet var tredje lördag i området. Syftet är att engagera barnen i sin boendemiljö, öka kunskapen om sopsortering på ett roligt sätt och ett sätt för både barn, vuxna och personal att lära känna varandra bättre.

Dyalyntgfmekembno3wn

Bostadsbolaget sammanfattar 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 15:35 CET

840 fler lägenheter, ett fastighetsvärde på över 26 miljarder och en omsättning på närmare 1,7 miljarder sammanfattar det ekonomiska verksamhetsåret. Social hänsyn och områdesanpassade lösningar har varit i fokus på servicesidan.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presssansvarig
  • Kommunikation
  • zqkdeyeumajvtrlin.peubthruhxs@bostcbyxadfxomsbstszolroagetsekilqmmro.skoe
  • 031-731 51 13

Om Bostadsbolaget

Vi utvecklar allmännyttan i Sverige

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Företaget, som grundades 1945, äger och förvaltar över 24 000 lägenheter i hela Göteborg. Bostadsbolaget är miljöcertiferade enligt ISO14001 och är även medlem i FN:s Global Compact.

Med välskötta hus kan vi erbjuda bra bostäder till göteborgarna. Det har vi gjort sedan starten 1945 då den stora utmaningen var att bygga bort trångboddhet och osunda miljöer. Men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön, eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. I samverkan med de boende bedriver vi utvecklingsarbete för att både bostäder och utemiljöer ska vara attraktiva. Oavsett var de ligger.

Som erfarna och långsiktiga fastighetsägare tänker vi fortsätta på den inslagna vägen. För att understryka vikten av att arbeta med hållbarhet ur alla perspektiv anslöt vi oss i slutet av 2008 till FN:s Global Compact. Det är ett FN-initiativ som innebär att vi förbinder oss att arbeta med ständiga förbättringar inom bland annat mänskliga rättigheter och miljö. Nu strävar vi efter att bli det mest barnvänliga bostadsbolaget, vilket vi är säkra på kommer att gynna alla våra hyresgäster.

Adress

  • Bostadsbolaget
  • Box 5044 (Engelbrektsgatan 69)
  • 402 21 Göteborg
  • Vår hemsida

Koncern