Media no image

Bostadsbolaget sammanfattar 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 14:17 CET

Ett nyförvärv, ett fastighetsvärde på över 28 miljarder och en omsättning på drygt 1,7 miljarder sammanfattar Bostadsbolagets ekonomiska verksamhetsår. Långsiktigt och strategiskt arbete för att bidra till en jämlik stad är fortsatt fokus på servicesidan.

Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastigheternas marknadsvärde till 28 051 miljoner kronor. 2017 omsatte bolaget 1 727 miljoner kronor vilket är 37 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna uppgick till 825 miljoner kronor och årsresultat till 146 miljoner kronor.

Stärkt förvaltning och nya bostäder
Bostadsbolagets fastighetsbestånd förändrades i samband med en bytesaffär i Norra Biskopsgården där 140 lägenheter på Friskväderstorget förvärvades från Willhem AB som i utbyte fick en fastighet från Bostadsbolaget och två från systerbolaget Poseidon.

- Vi ingår i Framtidenkoncernen som är Sveriges största allmännytta och har i uppdrag att bidra till en jämlik stad. Våra utvecklingsområden är ett av koncernens prioriterade mål och vi hjälps åt över bolagsgränserna för att få till stånd affärer som stärker de här områdena, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.
2017 tillförde vi två nya lägenheter genom ombyggnation. Under året påbörjades också byggandet av 366 nya lägenheter som ska ingå i Bostadsbolagets förvaltning. Bostadsbolaget, inklusive sina tre kommanditbolag, äger och förvaltar nu tillsammans 24 227 hyresrätter.

Ny uthyrningspolicy
Från och med den 9 januari 2017 införde samtliga bostadsbolag inom Framtidenkoncernen nya regler för uthyrning. Den nya uthyrningspolicyn innebär att bolagen tar bort krav på inkomst för sökande. Det krav som nu ställs och kontrolleras är att de sökande inte fått fler än tre betalningsanmärkningar de senaste två åren.

Hyresgästerna i fokus
Socialt ansvarstagande är viktigare än någonsin och Bostadsbolaget arbetar långsiktigt och strategiskt med frågan, bland annat med riktade insatser i bolagets två utvecklingsområden – Hammarkullen och Norra Biskopsgården. I Hammarkullen påbörjades till exempel ett pilotprojekt som erbjuder badrumsrenovering med underhållsalternativ utan påverkan på hyran. I Norra Biskopsgården invigdes bland annat en generationslekplats och en dialoglokal som båda ska underlätta mellanmänskliga möten över gränserna.
Hållbarhetsfrågorna tar i år en större plats i hela Framtidenkoncernen och redovisas därför för första gången separat i en gemensam hållbarhetsredovisning.

Som komplement till årsredovisningen delar bolaget med sig av händelser från året i Bostadsbolaget berättar. Båda produkterna samt den gemensamma hållbarhetsredovisningen finns att ta del av via www.bostadsbolaget.se.

Bostadsbolaget 2017 i siffror

- Nettoomsättningen uppgick till 1 727 (1 690) miljoner kr
- Rörelseresultatet uppgick till 344 (276) miljoner kr
- Årets resultat uppgick till 146 (64) miljoner kronor
- Direktavkastning exkl. räntebidrag var 8,7 (8,2) %
- Soliditeten per 31/12 2017 uppgick till 25,1 (22,6) %

För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 000 lägenheter. Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.

Ett nyförvärv, ett fastighetsvärde på över 28 miljarder och en omsättning på drygt 1,7 miljarder sammanfattar Bostadsbolagets ekonomiska verksamhetsår. Långsiktigt och strategiskt arbete för att bidra till en jämlik stad är fortsatt fokus på servicesidan.

Läs vidare »
Ta24ajcyslagnapilbmt

Aktivitetshuset invigs i Hammarkullen

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 12:00 CET

Tisdagen den 6 mars kl 17 är det dags för den officiella invigningen av Aktivitetshuset i Hammarkullen. I lokalerna finns gott om plats för föreningar, nätverk och hyresgäster att mötas och samlas kring olika aktiviteter. Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan SDF Angered, Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen och här är alla välkomna att boka in sig efter behov.

Media no image

Samarbete för ökat boinflytande

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 09:01 CET

Nu tar Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen ett samlat grepp kring trygghets- och trivselfrågor i fyra av Bostadsbolagets områden. I Rannebergen, Hammarkullen, Tynnered och Norra Biskopsgården startar nu en stor satsning för att öka inflytande, gemenskap och trygghet.

- För första gången tar vi tillsammans ett samlat grepp både på bredden genom vår gemensamma utvecklingsplan och på djupet genom de riktade insatser vi tagit beslut om, säger Henrik Nilsson, enhetschef på Hyresgästföreningen.

Pengarna till satsningen kommer från boinflytandemedel som ingår i hyran. I de flesta områden används de här pengarna till lokala projekt efter hyresgästernas önskemål.
- Syftet med boinflytande är att stärka områdets status, engagera hyresgäster, utveckla miljötänkandet, öka trivseln, tryggheten och gemenskapen. Det ska också påverka boendekvaliteten såväl inne som ute och skapa en positiv dialog mellan boende och hyresvärd, säger Henrik Nilsson.

I en del bostadsområden syns en negativ trend i livsvillkor och hälsa och därför har Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen beslutat att genom boinflytandemedlen göra ett antal riktade insatser för att tillsammans med hyresgästerna vända trenden.
- Tillsammans identifierade vi fyra områden där behovet av förstärkta satsningar var som störst, berättar Magnus Redenheim, distriktschef och hyresförhandlare på Bostadsbolaget.

Syftet med satsningen är också att bidra till stadens mål om en jämlik stad.

Olika satsningar
Satsningarna ser lite olika ut och utgår ifrån de enskilda områdenas behov och hyresgästernas önskemål. I Hammarkullen samarbetar Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen med SDF Angered kring det nya Aktivitetshuset på 600 kvadratmeter. Här får föreningar och boende hyra lokal efter behov. SDF Angered bidrar med en heltidstjänst som samordnare för Aktivitetshuset. Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen samverkar med bemanning motsvarande en heltidstjänst.

I Norra Biskopsgården, Rannebergen och Tynnered har flera projekt redan dragit igång, men allt är inte bestämt än utan planerna kommer utformas tillsammans med de boende.
- Det är viktigt att de boende får komma till tals kring boendefrågorna och trygghet i området och vara delaktiga i arbetet, säger Henrik Nilsson


Övriga områden ingår också
Boinflytandearbetet fortsätter förstås fortfarande även i Bostadsbolagets övriga områden.
- Syftet med det här samarbetet med Hyresgästföreningen kring boinflytandet är att se till att resurserna används där de behövs som bäst. Men inget område blir bortglömt, utan boinflytandearbetet hålls levande i alla stadsdelar, säger Magnus Redenheim.

Nu inleds ett intensivt arbete för att se till att satsningen verkligen får effekt och Henrik Nilsson ser fram emot att komma igång på allvar med samarbetet.
- Överenskommelsen med Bostadsbolaget gör att vi mer tydligt kan lyssna in hyresgästernas behov och de önskemål som finns kring boende och boendemiljö.

För mer information kontakta:

Magnus Redenheim, distriktschef och hyresförhandlare på Bostadsbolaget,  telefon 031-731 50 80
Henrik Nilsson, enhetschef på Hyresgästföreningen, telefon 0771-44344

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 000 lägenheter. Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.

Nu tar Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen ett samlat grepp kring trygghets- och trivselfrågor i fyra av Bostadsbolagets områden. I Rannebergen, Hammarkullen, Tynnered och Norra Biskopsgården startar nu en stor satsning för att öka inflytande, gemenskap och trygghet.

Läs vidare »
Media no image

Framtidens Bredband tecknar avtal med kommunikationsoperatör för 72 000 lägenheter

Nyheter   •   Dec 28, 2017 16:05 CET

Idag blev det klart att Framtidenkoncernen efter ny upphandling ger iTUX fortsatt uppdrag att leverera digitala tjänster i det öppna fibernätet Framtidens Bredband. Avtalet berör 72 000 allmännyttiga lägenheter och lokaler i Göteborg.

iTUX, som är en del av Com Hem-koncernen, har sedan 2010 haft uppdraget att leverera tjänster i Framtidens Bredband. Det nya avtalet löper från och med oktober 2018 till och med oktober 2026.

Nätet uppgraderas till 1000 Mbit/sek

- Med det nya avtalet säkrar vi en trygg och högkvalitativ leverans av bredbandstjänster under många år framöver, till marknadens lägsta priser, säger Emma Axelsson, förvaltningsansvarig hos Framtidens Bredband.

Sedan tidigare har flertalet hyresgäster hos allmännyttan i Göteborg möjlighet att ta del av ett kostnadsfritt grundutbud av tv-kanaler. Denna möjlighet finns kvar i nya avtalet.

Om Framtidens Bredband

Framtidens Bredband är ett öppet fibernät som innefattar digitala tjänster inom bredband, tv och telefoni. Det driftsattes 2010 och är ett av Europas största öppna fibernät. Framtidens Bredband ägs och förvaltas av de allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg och Göteborgslokaler. Ett öppet fibernät innebär att leverantörer på lika villkor kan leverera tjänster i nätet.

För mer information:

Emma Axelsson, förvaltningsansvarig Framtidens Bredband, tel 031-332 11 49, mail emma.axelsson@poseidon.goteborg.se

Idag blev det klart att Framtidenkoncernen efter ny upphandling ger iTUX fortsatt uppdrag att leverera digitala tjänster i det öppna fibernätet Framtidens Bredband. Avtalet berör 72 000 allmännyttiga lägenheter och lokaler i Göteborg.

Läs vidare »
Duwbl2srygv3smaafuii

Ministerbesök till Framtidens Fastighetslabb

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 14:00 CET

Måndagen den 11 december får Framtidens Fastighetslabb besök av miljöminister Karolina Skog och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Här har Framtidenkoncernen i Göteborg skapat en upplevelselokal med hela fastighetsbranschen i mini-format. Syftet är att locka unga att söka sig till fastighetsrelaterade yrken.

Bl9sgz4ha0sc2ht2yyl6

Nu öppnar Framtidens Fastighetslabb

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 12:00 CET

Torsdagen den 9 november slår Framtidens Fastighetslabb upp sina portar. Här finns hela fastighetsbranschen i mini-format för barn och unga att utforska på ett roligt och kreativt sätt. Syftet är att visa den bredd av yrken som finns i fastighetsbranschen och att få ungdomar att söka sig till utbildningar som leder till fastighetsrelaterade yrken.

Media no image

Invigning av lekplatsen för alla åldrar

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 14:21 CEST

Välkommen till Mosskanten– generationslekplatsen där människor i alla åldrar får mötas, umgås och aktivera sig mera. Här finns inte bara Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin, utan även ett utegym, plats för bollsport, lekplats för små barn samt grillmöjligheter.

Bostadsbolaget skapar trygga utemiljöer och gemensamma mötesplatser för sina hyresgäster och har därför med hjälp av medel från Boverket satsat på en plats där människor kan umgås över generationsgränserna.
- Vi ser ett behov av ställen där både våra äldsta och yngsta hyresgäster kan träffas och hitta på saker, tillsammans eller var för sig. Det behövs också fler utrymmen där tjejer kan ta plats och känna sig trygga, säger Carina Dahlin, Bostadsbolagets förvaltare i Norra Biskopsgården.


Mosskanten ligger intill Bostadsbolagets bostäder. Det stora dragplåstret kommer förstås att bli den interaktiva musik- och dansmaskinen som det bara finns ett fåtal av i Sverige, och precis i anslutning ligger utegymet och bollplanen.
- Det finns med andra ord något för alla åldrar och smaker och vi hoppas att det här kommer bli den stora mötesplatsen för människorna som bor här. Och övriga göteborgare är förstås också varmt välkomna hit, säger Carina Dahlin.

Mosskantens generationslekplats invigs lördagen den 21 oktober kl. 13-15.

Du hittar den vid Svarte Mosse Friluftsområde i Norra Biskopsgården, närmaste hållplats Friskväderstorget.


Fakta

Bostadsbolaget beviljades sammanlagt 1 825 000 kronor från Boverket, dels för satsningen på Mosskanten i Norra Biskopsgården, dels för att utveckla utemiljön i Hammarkullen. Bostadsbolaget bidrar själv med motsvarande summa.

Stödet från Boverket ska bidra till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden och ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

För mer information kontakta:

Carina Dahlin, förvaltare på Bostadsbolaget, telefon 031-731 40 57
Malin Pethrus, pressansvarig på Bostadsbolaget, telefon 0705-70 65 22

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs ledande allmännyttiga bostadsföretag med över 24 000 lägenheter. Vi är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.

Välkommen till Mosskanten– generationslekplatsen där människor i alla åldrar får mötas, umgås och aktivera sig mera. Här finns inte bara Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin, utan även ett utegym, plats för bollsport, lekplats för små barn samt grillmöjligheter.

Läs vidare »
Tvjvstuoafmwzgknkfy9

Almedalsreflektion - Vi gör det tillsammans, genom både planering och genomförande

Blogginlägg   •   Jul 07, 2017 17:09 CEST

Ännu en Almedalsvecka har passerat. I detta inlägg reflekterar Bostadsbolagets vd Kicki Björklund kring veckan och vilka frågor hon tar med sig hem.

D3dvfjjnqjooe9pgoz2f

Smarta val för en hållbar sommar och framtid

Blogginlägg   •   Jun 15, 2017 15:16 CEST

Har du läst senaste numret av vår tidning Trivas känner du säkert igen dem, familjen Sandström. De är nämligen ett av hushållen som tävlar om att bli årets Minimeringsmästare.

Edch0tmkjpblnlzv5swa

Vi säkrar branschkompetensen

Blogginlägg   •   Apr 27, 2017 13:42 CEST

Samtidigt som vi och fastighetsbranschen behöver anställa fler yrkeskunniga medarbetare ser vi att antalet sökande inte är på önskad nivå och många saknar dessutom en kvalitativ utbildning. Det vill vi vara med och ändra på!

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presssansvarig
  • Kommunikation
  • mabnlirqn.kfpethjahgskrus@byqvbomvstadbzeraosbtioyaeitolagetoa.se
  • 031-731 51 13

Om Bostadsbolaget

Vi utvecklar allmännyttan i Sverige

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Företaget, som grundades 1945, äger och förvaltar över 24 000 lägenheter i hela Göteborg. Bostadsbolaget är miljöcertiferade enligt ISO14001 och är även medlem i FN:s Global Compact.

Med välskötta hus kan vi erbjuda bra bostäder till göteborgarna. Det har vi gjort sedan starten 1945 då den stora utmaningen var att bygga bort trångboddhet och osunda miljöer. Men vi stannar inte vid det. Vi arbetar med hela boendemiljön, eftersom vi vet att bra bostadsområden ger människor möjlighet att växa och må bra. I samverkan med de boende bedriver vi utvecklingsarbete för att både bostäder och utemiljöer ska vara attraktiva. Oavsett var de ligger.

Som erfarna och långsiktiga fastighetsägare tänker vi fortsätta på den inslagna vägen. För att understryka vikten av att arbeta med hållbarhet ur alla perspektiv anslöt vi oss i slutet av 2008 till FN:s Global Compact. Det är ett FN-initiativ som innebär att vi förbinder oss att arbeta med ständiga förbättringar inom bland annat mänskliga rättigheter och miljö. Nu strävar vi efter att bli det mest barnvänliga bostadsbolaget, vilket vi är säkra på kommer att gynna alla våra hyresgäster.

Adress

  • Bostadsbolaget
  • Box 5044 (Engelbrektsgatan 69)
  • 402 21 Göteborg
  • Vår hemsida

Koncern