Skip to main content

Hur ser läget ut för bostadskön egentligen? Bostadsförmedlingens marknadschef svarar.

Nyhet   •   Jan 24, 2017 09:50 CET

Marika Nordström, marknadschef på Bostadsförmedlingen. Foto: Stefan Ek

Den senaste tiden har vi bland annat kunnat läsa i media om att bostadskön är på väg mot ett sammanbrott. Marika Nordström, marknadschef på Bostadsförmedlingen, stämmer det?

Nej, bostadskön är inte på väg mot ett sammanbrott. Vi har en tuff bostadsmarknad, men Bostadsförmedlingens uppdrag är att förmedla lediga hyresrätter efter kötid. Och det fungerar fortsatt bra. Allt fler av de lediga hyresrätter som finns i Stockholm förmedlas via oss och och per dag får cirka 40 personer en bostad.

Att samla alla lediga hyresrätter på samma ställe förenklar för väldigt många bostadssökande som annars skulle behöva vända sig till varje enskilt bostadsbolag eller vara beroende av goda kontakter. Jag förstår däremot om många upplever det som svårt när kötiderna är långa.

I en tidningsartikel stod det att om de 556 000 köande fick invänta sin tur på att få en hyresrätt skulle kötiden bli nästan 50 år med samma förmedlingstakt som under 2016. Fungerar verkligen kösystemet?

Det är viktigt att förtydliga hur kösystemet fungerar. Alla som vill får stå i bostadskön så länge de betalar en årlig avgift. Det innebär inte att alla i kön söker bostad just nu. I undersökningar vi har gjort av bostadskön svarar cirka 50 procent att de står i kön för framtida behov. De här personerna står alltså inte i vägen för någon med akuta behov så länge de inte gör intresseanmälningar på bostäder. 

Vi ser att cirka 14 procent av de som står i kön är ”aktivt sökande" vilket innebär att de gör fem intresseanmälningar eller fler på ett år. Det är naturligtvis också många personer men man kan inte säga att 556 000 personer står i en enda lång kö och väntar på bostad idag.

Kön är sju gånger längre idag än för 15 år sedan. Står det i relation till den takt som Stockholm har växt i?

Att bostadskön ökar i den takt den gör är en kombination av underskottet av bostäder och att Stockholm växer så det knakar. Vi ser också att bostadskön har vuxit mer procentuellt sett än vad befolkningen i Stockholm har gjort. Det är nog så att flera ställer sig i kön idag fast de inte är i ett omedelbart behov av bostad. De står som en sorts försäkring för framtiden.

Vill ni att fler ska ställa sig i kön för att ni ska tjäna mer pengar?

Bostadsförmedlingen är ett kommunägt bolag och ska inte gå med vinst. Därför sänker vi köavgiften när fler ställer sig i bostadskön. Nästa sänkning av årsavgiften kommer i maj i år. Så nej, vi har inte som mål att fler ska ställa sig i bostadskön, men vi tycker att så många som möjligt ska känna till att Bostadsförmedlingen finns och vilka möjligheter en plats i bostadskön kan ge.

Vad gör ni för att få in fler lägenheter?

Vi arbetar ständigt med att knyta till oss fler bostadsbolag så att fler lediga hyresrätter blir tillgängliga för bostadskön. Vi erbjuder en kostnadsfri tjänst som sparar tid för fastighetsägaren. Men det handlar också om samhällsnytta. Många lämnar bostäder till bostadskön för att bidra till att förenkla en svår bostadsmarknad. Det är vi tacksamma för!