Skip to main content

Köplats för framtida boende

Nyhet   •   Maj 16, 2014 21:37 CEST

Bostadsförmedlingen i Stockholm har för andra gången undersökt hur bostadsköns profil ser ut. Årets resultat stämmer i stort sett överens med resultatet av den förra undersökningen som gjordes 2010.

Nära hälften anger att de står i bostadskön för att försäkra sig om en bostad i framtiden.

Störst omedelbart behov av en bostad har man i åldersgrupperna 18-24 samt 25-34 år. Undersökningen visar att 60 procent av alla i gruppen 18-24 som står i bostadskön bor kvar hemma hos föräldrarna eller är inneboende. För den äldre gruppen är andelen 12 procent. Andelen som är inneboende har ökat sedan förra undersökningen.

Den besvärliga situationen för unga visar sig bland annat i att 8 procent i gruppen 18-34 år uppger att de överväger att flytta från Stockholm för att lösa sin boendesituation.

– Det är klokt att ställa sig i kö när man fyller 18. Om man är aktiv i sitt sökande så leder vårt raka kötidssystem med tiden till ett hyreskontrakt och det finns också möjligheter att få en ungdomsbostad via Bostadsförmedlingen i Stockholm, säger Marika Nordström.

Möjligheten att få en lägenhet ökar för den som kan tänka sig att betala lite mer i hyra eller bo en bit från centrala Stockholm.

En fjärdedel av de tillfrågade som idag bor i hyresrätt med eget kontrakt har fått sin bostad genom egna kontakter eller genom att kontakta fastighetsägare direkt.

– Vi tycker att det ska vara enkelt att hitta till de lediga hyresrätter som finns och det ska inte kräva speciella kontakter. Ju fler lediga lägenheter på en och samma marknadsplats desto enklare blir det. Och ju fler fastighetsägare som väljer att samarbeta med Bostadsförmedlingen desto närmare det målet når vi säger Marika Nordström.

Enkäten har skickats via mejl till ett urval ur bostadskön och omfattar 2 833 svar.
Fakta ur undersökningen:

  • 74 procent av respondenterna har idag ett ordnat boende, här definierat som förstahandskontrakt, bostadsrätt eller äganderätt.
  • En sjättedel, 17 procent, behöver en bostad omgående och lika många behöver en bostad inom ett år. Den enskilt största gruppen (22 %) uppger att de behöver en bostad längre fram i tiden än fyra år.
  • Många (46 procent) vill helst bo i innerstan och 41 procent vill helst bo i närförort.
  • 71 procent kan tänka sig bo i en nyproducerad bostad.
  • Närhet till allmänna kommunikationer är det flest värdesätter högst när det gäller ett nytt boende.
  • Att bostaden har balkong är den enskilt viktigaste egenskapen i en bostad.
  • Bostadskön uppgår till 446 085 personer.