Skip to main content

Rekord i antal inlämnade bostäder

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 10:00 CET

Fotograf Peter Hoelstad

Under 2017 ökade antalet inlämnade lägenheter till Bostadsförmedlingen med fem procent jämfört med föregående år. År 2017 blev därmed ett rekordår.

12 438 lägenheter lämnades in för förmedling vilket kan jämföras med 11 855 lägenheter under 2016. Så många bostäder har Bostadsförmedlingen aldrig tidigare fått in.

– Det är väldigt roligt att allt fler bostadsbolag vill använda vår förmedlingstjänst. Nu kommer vi fortsätta att aktivt arbeta för att fler ska välja oss och att befintliga bolagskunder ska lämna in ännu fler lägenheter. En nyckel i ambitionen att kunna erbjuda de bostadssökande ett så stort utbud som möjligt är att ständigt arbeta med att utveckla vår service gentemot bostadsbolagen, säger Christer Edfeldt, vd på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Under året ökade också antalet inlämnade studentbostäder kraftigt jämfört med året innan.

– Eftersom många studenter i Stockholm idag har svårt att hitta bostad är det glädjande att den kategorin ökar hos oss, säger Christer Edfeldt.

Under 2017 ökade bostadskön med 40 426 personer eller sju procent vilket ligger i linje med de senaste årens utveckling. Andelen aktivt bostadssökande, personer som gör fem intresseanmälningar eller fler per år, var 14 procent vilket är samma nivå som 2016.

Nyckeltal för 2017
(2016 års siffror inom parentes)

Inlämnade bostäder totalt:
- varav inlämnade nyproducerade lägenheter:
- varav inlämnade studentbostäder:
 12 438 (11 855)
  2 590 (2 593)
  2 768 (2 129)
Genomsnittlig kötid hela regionen: 10,3 år (9,0)
Genomsnittlig kötid Stockholms stad: 11,7 år (10,7)
Genomsnittlig kötid Stockholms innerstad: 15,6 år (13,5)
Antal personer i bostadskön 31 december: 596 171 (555 925)
Andel aktiva i bostadskön:  14 % (14 %)


På vår webbplats finns fördjupad statistik
.

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB förmedlar lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen. Genom en effektiv digital förmedlingstjänst och ett samarbete med fler än 200 fastighetsbolag förmedlade vi 2016 närmare 12 000 lägenheter. Både från privata och kommunala bolag.

Vår roll är att på en svår bostadsmarknad göra det lite enklare att hitta och hyra ut hyresrätter i regionen. Vi är drygt 80 medarbetare och ingår i koncernen Stockholms stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. 

Läs gärna mer på www.bostad.stockholm.se