Skip to main content

Stor ökning av ungdoms- och studentbostäder

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 16:59 CET

Fotograf Peter Hoelstad

Under 2016 ökade antalet inlämnade bostäder till Bostadsförmedlingen något jämfört med föregående år. Antalet student- och ungdomsbostäder ökade kraftigt.

11 855 lägenheter lämnades in för förmedling under året vilket kan jämföras med 11 809 lägenheter under 2015. I den siffran ingår nybyggda bostäder som ökade med 25 procent.

– Att vi får in fler nybyggda bostäder speglar att det byggs mer nu. Allt fler fastighets- och byggbolag har också upptäckt vår tjänst inom förmedling av nyproduktion, som både är ett resurs- och tidskrävande arbete att göra på egen hand, säger Lena Daag, vd på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Under året ökade också antalet inlämnade ungdoms- och studentbostäder kraftigt jämfört med året innan.

– Unga i Stockholm idag har svårt att hitta bostad och många av dem som står i kön är unga så det är glädjande att den kategorin bostäder ökar hos oss, säger Lena Daag.

Under 2016 ökade bostadskön med 39 260 personer eller 8 procent vilket ligger i linje med de senaste årens utveckling. Andelen aktivt bostadssökande, personer som gör fem intresseanmälningar eller fler per år, var 14 procent vilket är samma nivå som 2015.


Nyckeltal för 2016

Inlämnade bostäder totalt:
- varav inlämnade nyproducerade lägenheter
- varav inlämnade studentbostäder
- varav inlämnade ungdomsbostäder
11 855 (11 809)
  2 593 (2 068)
  2 129 (1 815)
  1 351 (800)
Genomsnittlig kötid hela regionen:
9 år (8,2)
Genomsnittlig kötid Stockholm:10,7 år (9,6)
Genomsnittlig kötid Stockholms innerstad:13,5 år (12,2)
Antal personer i bostadskön 31 december:555 925 (516 665)
Andel aktiva i bostadskön:14 % (14 %)


Här hittar du fördjupad statistik på vår webbplats

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB förmedlar lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen. Genom en effektiv digital förmedlingstjänst och ett samarbete med fler än 200 fastighetsbolag förmedlade vi 2016 närmare 12 000 lägenheter. Både från privata och kommunala bolag.

Vår roll är att på en svår bostadsmarknad göra det lite enklare att hitta och hyra ut hyresrätter i regionen. Vi är drygt 80 medarbetare och ingår i koncernen Stockholms stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Läs gärna mer på www.bostad.stockholm.se