Skip to main content

Premiär för Sveriges första bostadskvarter med diversifierade hyror

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 08:00 CEST

Kortfattat innebär diversifierad hyressättning att byggherren får bygga både bostadsrätter och hyresrätter inom en och samma markanvisning med tillägget att en del av hyresrätterna ska ha en låg hyra.

Inom ett år ska Sveriges första bostadskvarter med inkomstanpassade hyresnivåer stå färdigt för inflyttning. Förhoppningen är att projektet, som är ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsbolaget Botrygg, ska bidra till ett mer inkluderande samhälle.

- Effekten blir att vi får en större social blandning i våra bostadskvarter och därmed ett mindre segregerat samhälle, säger Adam Cocozza, vd Botrygg AB.

Kortfattat innebär konceptet, som Botrygg kallar diversifierad hyressättning, att byggherren får ett uppdrag av kommunen att bygga både bostadsrätter och hyresrätter inom en och samma markanvisning med tillägget att 20 procent av hyresrätterna ska ha en låg hyra. Konceptet har arbetats fram gemensamt av Örebro kommun och Botrygg sedan 2015.

- Målsättningen med samarbete var att arbeta fram en modell som möjliggör för en frånskild låginkomsttagare med två barn att efterfråga en nyproducerad hyresrätt. En del av den vinst vi gör på bostadsrätterna går till att subventionera hyran i ett antal hyresrätter, säger Adam Cocozza.

I det aktuella Örebro-projektet, med totalt 30 bostadsrätter och 100 hyresrätter, kommer 20 procent av de nybyggda hyresrätterna, totalt 20 lägenheter, att få en hyra som ligger mellan 15-30 procent lägre än de övriga hyresrätterna i kvarteret beroende på storlek. Exempelvis skulle en rabatterad trea på 65 kvadratmeter stor lägenhet få en månadshyra på runt 6 700 kronor.

- Samtliga lägenheter är byggda med samma höga standard, oavsett om de är bostadsrätter eller hyresrätter och oavsett hyresnivå. Bostadsrätterna ligger i ett bättre läge inom kvarteret samt att de har möjlighet att göra tillval. Det är den enda skillnaden.

Tanken med projektet är att det ska kunna kopieras av andra kommuner och fastighetsaktörer runtom i Sverige. Tillsammans med Örebro kommun har Botrygg arbetat fram en juridisk modell som säkerställer att hyran inte höjs i efterhand.

- Vi kom fram till en modell där kommunen upplåter marken med tomträtt, det vill säga att byggherren hyr marken av kommunen. Till tomrättsavtalet ligger ett sidoavtal som stipulerar att våra hyror inte får höjas mer än den årliga höjning som allmännyttan gör. Skulle vi ligga högre så kan kommunen utdela ett högt vite som gör att det inte blir ekonomiskt lönsamt för oss att höja hyrorna.

Cocozza betonar att modellen ännu är långt ifrån perfekt, exempelvis kan det vara svårt att säkerställa en rättvis fördelning av bostäderna.

- Det viktiga är att vi visar på att det går att hitta lösningar på bristen på bostäder med överkomliga hyror. Förhoppningen är att vårt projekt ska bidra till mindre segregation och ett mer inkluderande samhälle, säger Adam Cocozza.

Det aktuella Örebro-projektet är under byggnation och ska stå klart för inflyttning 2020.

Hör bostadsminister Per Bolund debattera med Adam Cocozza på temat Bostäder med överkomliga hyror idag kl 14.15 i Expressen Lounge vid Donners plats, Almedalen.

Botrygg är ett fastighetsbolag som planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. Bolaget har idag ett fastighetsbestånd i Stockholm, Linköping, Norrköping, och Göteborg samt Örebro. Produktion och förvaltning av bostäderna drivs i egen regi, därför kan Botrygg ha lägre hyror än branschgenomsnittet. Botrygg hade 88,9 % nöjda hyresgäster jämfört med snittet i riket som låg på 79,2. Botrygg tilldelades pris för Sveriges mest nöjda hyresgäster i AktivBo's Branschindex mätning 2014 och 2017.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.