Skip to main content

Boxon förvärvar strategiskt viktigt företag i Tyskland för affärsområde Bulk

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2012 06:14 CEST

Förpackningsföretaget Boxon i Helsingborg stärker idag sin internationella konkurrenskraft genom köpet av tyska företaget Jumbotainer Verpackungs GmbH (JBT).

JBT är en väletablerad och framgångsrik leverantör av FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container), storsäckar för bulkhantering på framför allt den Tyska, men även den övriga Europeiska marknaden. "Företaget är känt för sin höga servicegrad, vilket passar Boxons sätt att se på kundrelationer. Denna samsyn har varit viktig för oss i den här affären", säger Anders Yllfors, vd på Boxon.

Genom dagens förvärv kommer affärsområdet Boxon Bulk att omsätta 300 Mkr, vilket samti-digt innebär en fördubbling av Boxons tidigare kapacitet. Räknat i storsäckar innebär det 4,5 miljoner till kunder över hela Europa. Detta gör i ett slag Boxon till Europas största oberoende leverantör av avancerade och kundanpassade lösningar inom bulkhantering. "En stor och strategiskt viktig affär för Boxon", fortsätter Anders Yllfors.

Kunderna i Europa återfinns främst i ett mellansegment, samtidigt som de goda affärsrelat-ionerna med stora internationella key accounts fortlöper. Genom Boxons stärkta närvaro på den Kinesiska marknaden i Shanghai, genom eget bolag och lokal organisation, finns  också möjligheter att serva kunder direkt i Asien.

Boxon Bulk leds av vd och affärsområdeschefen Oliver Grüters. Huvudkontoret har sitt säte i Düsseldorf. På den nordiska marknaden representeras Boxon Bulk av kontoret i Malmö under ledning av Douglas Renfro.

I ett gemensamt uttalande tillsammans med ledningen för Jumbotainer säger Boxons vd Anders Yllfors: "Vi har tillsammans och under en längre tid arbetat mot målet att förverkliga den här viktiga affären på storsäcksmarknaden. Idag är affären i hamn och skapar därigenom ett väldigt starkt företag inom vår bulkaffär och ett väldigt konkurrenskraftigt erbjudande till nuvarande och framtida kunder."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Yllfors, CEO Boxon

email: anders.yllfors@boxon.com l Mobil: 070-606 87 71

Anders Rosberg, Vice VD Boxon

email: anders.rosberg@boxon.com l Mobil: 070-576 04 32

  

Boxon satsar stort på Scanpack 2012

Den 23 oktober öppnas Scanpackmässan i Göteborg. Förutom att fortsätta erbjuda lönsamma förpackningslösningar till krävande kunder satsar Boxon i år på att presentera en rad nyheter som sjösatts under innevarande år;

  • Boxon Mark, ett nytt bolag för märkning och spårning av förpackningar.
  • Satsningen på att erbjuda förpackningslösningar till Skandinaviska företag med verksamhet i Kina.
  • Satsningen på en dokumentbank som förenklar kundernas hantering av ritningar, tryckoriginal, bilder och andra viktiga dokument.
  • Satsningen på att skapa en framträdande avdelning för Konstruktion & Design.
  • Etableringarna i Danmark och Norge.

Till detta fogas nu den fortsatta satsningen på Boxon Bulk genom den idag genomförda affären med tyska Jumbotainer.

    

Boxon är ett privatägt företag med inriktning på förpackningslösningar och med en omsättning på ca 1 mdr efter förvärvet med ca 200 anställda och huvudkontor i Helsingborg.

Boxon har tre affärsområden; Boxon Pak, Boxon Mark och Boxon Bulk. För mer info, besök www.boxon.com  

Bifogade filer

PDF-dokument