Skip to main content

Agil process bakom Göteborgs-Postens nya design

Press release   •   Dec 11, 2018 10:00 CET

Brandworks arbetsgrupp: Gudbjörn Valgeirsson, Design director, Viktor Ehrenberg, Creative director, och Emelie Selberg, Strategisk copywriter.

Igår lanserades Göteborgs-Postens nya design för gp.se och idag kommer papperstidningen i ny form, nästa steg i GP:s satsning på högkvalitativ journalistik.

Sedan hösten 2017 har Brandwork tillsammans med en tvärfunktionell arbetsgrupp på Göteborgs-Posten genom en iterativ process utvecklat GP:s nya varumärkesstrategi och designprogram, som sätter kvalitetsjournalistiken i fokus. Samtidigt har GP:s totala antal prenumeranter ökat och de digitala prenumerationerna mer än fördubblats.

– Arbetet med att utveckla GP:s varumärke och identitet har varit en agil process, där vi under resans gång släppt allt färdigare versioner av både strategi, design och kommunikation. Det har varit spännande att se hur det här sättet att jobba kunnat skapa värde för GP från dag ett, säger Viktor Ehrenberg, Creative director på Brandwork.

Den nya varumärkesstrategin samlar hela GP kring samma syfte: riktig journalistik som gör skillnad. Sammanhållningen tar sig också uttryck i en ny gemensam identitet.

– Vi måste arbeta snabbare med både produkt- och tjänsteutveckling idag, och det kräver att vi samarbetar på nya sätt både inom GP och med våra partners, säger Josefin Meyer, marknadschef på Göteborgs-Posten. Nu syns den sammanhållningen på ett helt annat sätt även i vår identitet.

Både papperstidningen och gp.se har fått en ny design med två specialritade typsnitt och en mer renodlad form som tydligare guidar läsaren till olika innehållstyper.

– Kärnan i vår varumärkesstrategi är att vi ska stå för riktig journalistik som gör skillnad, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör på Göteborgs-Posten. Som en del i det måste vi göra högkvalitativt innehåll mer tillgängligt för våra läsare, och där har den nya formen en viktig roll att spela.

Den nya designen lanserades på gp.se den 10 december 2018 och i papperstidningen den 11 december. Samtidigt gick Stampen Medias fem övriga västkusttitlar Bohusläningen, Strömstads Tidning, TTELA, Hallandsposten och Hallands Nyheter över till samma layout. 

OM BRANDWORK 

Vi utvecklar varumärken som inspirerar och driver förändring. Vår agila process driver innovation och hjälper varumärken att växa i en allt mer snabbrörlig värld. Från vår studio i Göteborg arbetar vi med kunder runt hörnet och över hela världen.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.