Cninfwtpufmzg9dt93gz

EU Kommissionens rekommendationer för en långsiktig och socialt hållbar spelpolitik inom EU

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 15:15 CEST

Flera länder inom EU har under de senaste åren gått från olika former av statliga monopol på online spel till att tillåta en mångfalt av aktörer på jämlika villkor.

Siwxkatyx5t5fqdaqedl

Matchfixning i Sverige ett fortsatt problem

Nyheter   •   2014-09-19 12:35 CEST

Dagens Nyheter skriver idag om hur arbetet med utredningar kring matchfixning har fått ökad prioritet hos Riksenheten mot korruption. Sedan 2012 har 13 matcher utretts då de misstänkts vara fixade. Den senaste matchen som ska utredas gick mellan Assyriska BK-Tenhult i division 2 Västra Götaland, en serie som det tidigare riktats misstankar mot.

Husgcetqgjki1zhdg2xu

Branschföreningen för Onlinespel söker generalsekreterare

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 09:07 CEST

Branschföreningen för Onlinespel, BOS, kommer under hösten att förstärka sin roll som kunskapsförmedlare och samtalspartner genom att etablera ett kansli och anställa en generalsekreterare med god branschkunskap. Tjänsten är placerad i centrala Stockholm.

Media-no-image

BOS kommenterar Lotteriinspektionens rapport "Omvärld"

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 13:34 CEST

Anledningarna till varför länder väljer att omreglera sina respektive spelmarknaden varierar. Vissa gör det för att öka skatteintäkterna, andra för att garantera rättsskyddet för dem som spelar eller för att komma åt problemspelandet. Rapporten visar att omregleringarna inte har påverkat problemspelandets omfattning. Dessutom verkar det inte finnas någon korrelation mellan problemspelande och marknadsföring, något som varit aktuellt i den svenska debatten under våren. Anklagelser har riktats mot bolag som håller licenser i andra länder om att de använder "aggressiv marknadsföring". 

LI konstaterar att en omreglering, för att vara framgångsrik, bör innebära att de nationellt licensierade bolagen kan erbjuda i stort sett samma spel och villkor som de utomlands licensierade bolagen. Dessutom bör omregleringens beskattningssystem anpassas till det land där omrelgeringen äger rum.  BOS anser att LI har rätt i sin slutsats om att ett skattesystem som bygger på en kombination av skatt på brutto- och nettoomsättningar blir komplexa, svåröverskådliga och oförutsägbara och att frekventa justeringar då blir nödvändiga. Liksom LI anser BOS att en beskattning som bygger på nettoomsättningen är att föredra på den svenska marknaden och att själva skattenivån är avgörande för om spelmarknaden kommer att utvecklas på det sätt som man från statligt håll önskar.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Lotteriinspektionen (LI) har på uppdrag av regeringen i en rapport beskrivit de omregleringar av spelmarknaderna och dess effekter som under senare år skett i Danmark, Finland, Italien och Storbritannien. LI konstaterar att de omrelgeringar som ägt rum varit framgångsrika och att de inte ska ha påverkat spelproblemens omfattning.

Läs vidare »
Mhyiukrqzwd4xb2rxep0

BOS presenterar kartläggning av onlinespelbolag

Nyheter   •   2014-06-30 16:00 CEST

Branschföreningen för Onlinespel presenterar under dagens seminarium i Almedalen en rapport framtagen av Jens Frejrud. Jens har undersökt 8 myter om onlinespel och utländska onlinespelbolag.

Media-no-image

BOS vill motverka matchfixing

Nyheter   •   2014-05-20 16:35 CEST

Dagens Nyheter skriver idag att Svenska Spel och Svenska Basketbollförbundet anser sig vara utsatta för systematiskt spelfusk, så kallad matchfixing. EU-licensierade onlinespelbolag har goda förutsättningar att uppmärksamma misstänkta vadslagningsmönster och även komma åt individerna bakom spelfusket, tack vare att alla spelare och deras vad registreras. BOS medlemmar följer den internationella CEN-standarden som syftar till att motverka minderårigas spelande samt bedrägerier och kriminalitet. Genom att ha en god översyn av spelmönster samt att skapa samarbeten med idrottsrörelsen och andra spelorganisationer vill BOS motverka matchfixing.

För mer information:

Peter Alling, PA manager Unibet och styrelseledamot i BOS tel. 072-250 52 87 

Länk till DN:s artikel:

http://www.dn.se/sport/fuskmisstankar-skakar-svensk-basket/


Dagens Nyheter skriver idag att Svenska Spel och Svenska Basketbollförbundet anser sig vara utsatta för systematiskt spelfusk, så kallad matchfixing. EU-licensierade onlinespelbolag har goda förutsättningar att uppmärksamma misstänkta vadslagningsmönster och även komma åt individerna bakom spelfusket, tack vare att alla spelare och deras vad registreras.

Läs vidare »
Media-no-image

Artikel i Dagens Industri om ifrågasatt spelmonopol

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 17:35 CEST

I en artikel i Dagens Industri (16 april) om EU -kommissionens pågående granskning av det svenska spelmonopolet kommenteras regeringens svar till kommissionen av Bob Pernodd, chef på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering på finansdepartementet. De argument som förs fram i såväl regeringens svar till kommissionen som i artikeln är i vissa fall rent felaktiga och i andra fall är de irrelevanta eller saknar grund i forskningen.

– Det är inte sant att de EU- licensierade bolagen är oreglerade. Deras verksamheter regleras av andra EU-länders licensvillkor. Det är heller inte sant att Svenska Spel har mer ofarliga spel än konkurrenterna. Utvecklingen av marknadssituationen på den totala spelmarknaden är inte relevant för utvecklingen online, dvs. för spelandet på internet. Det är heller inte rimligt att hänvisa till de samlade marknadsföringskostnaderna för alla konkurrenter när man är det bolag som har de absolut största marknadsföringsinsatserna, säger Magnus Silfverberg, ordförande för BOS.

För mer information kontakta:

Magnus Silfverberg, mail: magnus.silfverberg@betssonab.com

För DI-artikel, se PDF-bilaga. 


BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

I en artikel i Dagens Industri (16 april) om EU -kommissionens pågående granskning av det svenska spelmonopolet kommenteras regeringens svar till kommissionen av Bob Pernodd, chef på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering på finansdepartementet. De argument som förs fram i såväl regeringens svar till kommissionen som i artikeln är i vissa fall rent felaktiga.

Läs vidare »
Fcpzl41yzqcdqbokulxw

BOS ordförande på i-gaming Forum

Nyheter   •   2014-04-10 16:50 CEST

Under onsdagen var Magnus Silfverberg, ordförande för Branschföreningen för Onlinespel, inbjuden för att tala på i-gaming Forum som hölls i Stockholm 8 - 9 april. Evenemanget besöks årligen av hundratals personer som har ett intresse för spel och spelmarknadens utveckling.

Media-no-image

BOS höll fullsatt seminarium om matchfixing

Pressmeddelanden   •   2014-02-19 10:13 CET

Under tisdagen höll Gustaf Hoffstedt (MI) och Branschföreningen för Onlinespel ett lunchseminarium om matchfixing. Tre personer från spelbranschen, Basketsverige och European Sports Security Association berättade, utifrån sina erfarenheter, om spelkorruptionen som omsätter miljonbelopp. De första fallen uppmärksammades under början av 90-talet. Alltfler idrottsmän, spelare och sportintressenter har fått upp ögonen för situationen efter att matchfixing på senare år fått allt större medial uppmärksamhet. 


Khalid Ali, generalsekreterare för European Sports Security Association, berättade om olika internationella samarbeten som bedrivs för att motverka matchfixing. Deras mål är att verka som en bro mellan idrottsutövare och spelregulatorerna. 

Russell Wallace från Betfairs Integrity Team beskrev hur spelbolagen arbetar för att kartlägga onaturliga vadslagningsmönster. Han menade att spelbolagen har möjligheterna och resurserna som krävs för att spåra de spelare som lägger tvivelaktiga vad. Russell förklarade att det är självklart för Betfair som spelbolag att investera tid och pengar i att motverka matchfixing. 

Petter Wenehult, generalsekreterare för Svenska Basketspelares Intresseförening redjorde för åtgärder inom Basketsverige och hur de som förening stödjer spelarna.  De arbetar praktiskt med att besöka lagen och informera  spelare om aktuella regler. Han beskrev även hur de samarbetar med polis och åklagarmyndighet för att ta fram en handlingsplan som spelare ska använda för att veta vart de ska vända sig om de fattar misstankar om matchfixing.


BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

På det seminarium om arrangerades av BOS och Gustaf Hoffstedt (M) berättade om sina metoder för att motverka matchfixing. Medverkade gjorde Khalid Ali, generalsekreterare för European Sports Security Association, Russell Wallace från Betfair berättade och Petter Wenehult, generalsekreterare för Svenska Basketspelares Intresseförening.

Läs vidare »
Media-no-image

Regeringen klarar inte att förklara Svenska Spels monopol

Pressmeddelanden   •   2014-01-23 12:03 CET

I slutet av november bad EU- kommissionen den svenska regeringen förklara hur Svenska Spels ensamrätt att bedriva poker- och vadhållningstjänster online är förenliga med den fria rörligheten för tjänster. Under tisdagen, den 21 januari, skickade den svenska regeringen sitt svar till EU-kommissionen. Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ser en rad svagheter och några rena felaktigheter i regeringens argumentation. 

Kommissionen kritiserar det faktum att regeringen fastställt en 22 procentig rörelsemarginal som vinstmål för Svenska Spel vilket i deras mening visar att staten har vinst snarare än skyddshänsyn som grund för Svenska Spels verksamhet. Regeringen hävdar att det inte rör sig om ett vinstmål.

-      Regeringen viker sig dubbel för att försöka förklara kravet på en så ovanligt hög lönsamhet för Svenska Spel. De försöker få det till att det inte rör sig om ett vinstmål, säger Magnus Silfverberg, ordförande för BOS och vd för Betsson AB. Deras faktiska vinstmarginal ligger på ca 50 procent vilket gör dem till ett av de mest lönsamma företagen i Sverige i den storleken. Svenska Spel har en mycket högre vinst från svenska marknaden än den sammanlagda vinsten för alla de EU-licensierade företagen som riktar sig mot Sverige. Att det rimmar illa förstår även regeringen, som därför påpekar att vinsten går till staten och till allmännyttiga ändamål, fortsätter han.

Kommissionen menar även att Svenska Spel genom sin stadigt ökande marknadsföring visar att de har en expanderande affärspolicy. Bara under 2012 har bolaget ökat sina marknadsföringskostnader med 22 procent. För 2013 uppgick Svenska Spels  reklaminvesteringar till 327 miljoner, eller 17,8 procent av spelbolagens totala reklaminvesteringar. Magnus Silfverberg menar att regeringen är medvetet otydliga: 

-        Man försöker bortförklara Svenska Spels omfattande marknadsföring genom att sätta den i relation till utvecklingen bland andra aktörer. Men det är inte vad kommissionens kritik handlar om.  Faktum är att Svenska Spel är det bolag som räknat i pengar satsar mest på reklam och att de under senare år kraftfullt ökat sina reklaminvesteringar. Och det är vad kommissionen kritiserar. Som svar hävdar regeringen att Svenska Spel av ansvarsskäl håller igen. Det är inte trovärdigt!

Slutligen kommer kommissionen till frågan om spelansvarsåtgärder. Där påtalar man att den typ av åtgärder som gäller för Svenska Spel skulle kunna vara obligatoriska för samtliga aktörer som ges tillstånd att erbjuda speltjänster på den svenska marknaden.

-       Efter att ingående ha redogjort för de riktlinjer Svenska Spel har att hålla sig till erkänner regeringen att det är fullt möjligt att ha samma riktlinjer för privata onlinebolag, men att det enligt unionsrätten inte finns någon skyldighet att utfärda tillstånd för andra spelbolag. Dessutom är det felaktigt att riktlinjerna i SPER skulle vara mer omfattande än de som följer av den internationella CEN-standarden. Oberoende studier visar att det är tvärtom, avslutar Magnus Silfverberg.    

För mer information:

Magnus Silfverberg, vd Betsson och ordförande för BOS tel. 070-2711 47 00

 

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

BOS ser en rad svagheter och några rena felaktigheter i regeringens svar till EU- kommissionen. De kan inte förklara hur bolaget, sett till sina höga vinstkrav och sina stora och kraftigt ökande reklaminvesteringar, kan sägas ha sociala skyddshänsyn som mål för sin verksamhet. De erkänner dessutom att samma regler som gäller för Svenska Spel vid en omreglering skulle kunna för samtliga aktörer.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Konsult
  • Samhällskontakter
  • xoikrebesqcka.pucobqxhb.rwesphockilstorpiumc@gulbmetqzmjqklesors.suce
  • 070-8622185

Om Branschföreningen för onlinespel (BOS)

BOS representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik

Branschföreningen för onlinespel, BOS, representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.