Media no image

Onlinespelbranschen om utredningen: ”Licenssystem nu eller aldrig”

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 12:39 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Spellicensutredningen.

– Utan att ha nagelfarit samtliga 1 400 sidor i den mycket omfattande spelutredningen är det uppenbart att utredaren har gjort ett gediget arbete. Vi välkomnar alldeles särskilt förslaget om ett stärkt konsumentskydd i form av ett centralt självavstängningssystem, säger Gustaf Hoffstedt.

– Vi är dock bekymrade över att inte mer görs för att kompensera de styrkeförhållanden ATG och Svenska Spel har kunnat bygga upp under decennier av skyddade monopol, och vi kan konstatera att vi i folkrörelsespelbolagen kommer att möta en konkurrens som till skillnad från oss blir helt skattebefriad, menar Gustaf Hoffstedt.

– Samtidigt ser vi att utredaren lägger skatten för oss andra på en acceptabel nivå, att alla tankar om prisreglering på spelen avfärdas och att det tillåtna produktutbudet blir hyggligt brett. Givet att politiken inte ändrar dessa villkor bör det kunna innebära att BOS medlemsbolag liksom ATG och Svenska Spel vill ingå i det nya licenssystemet. Det skulle medföra att mer än 90 procent av allt onlinespel sker inom licenssystemet, till skillnad från idag då inte ens vartannat spel på nätet sker inom monopolet, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Spellicensutredningen.

Läs vidare »
Media no image

Onlinespelbranschen: ”Acceptabelt med 18 procents skatt”

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 18:25 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar uppgifter från Reuters om att Spellicensutredningen kommer att föreslå en spelskatt på 18 procent av överskottet, alltså av de pengar som är kvar när vinsterna betalats ut till spelarna.

– En spelskatt på 18 procent ligger inom den ram som ett flertal aktörer räknat fram fungerar för både staten och spelarna. Staten kommer att få in skatt utan att spelkunderna i alltför stor omfattning söker sig utanför licenssystemet, där spelskatten ofta är noll procent, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det finns ett klart samband mellan skattenivån och om spelarna väljer att spela inom eller utanför licenssystemet, eftersom skatten fördyrar spelen. Jag hade gärna sett att utredningen hade landat på 15 procent som i Storbritannien, det land i Europa som är bäst på att samla sina spelare inom licenssystemet. Förutsatt att politiken inte frestas att höja skatten ännu mer borde dock 18 procent kunna funka här i Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, kommenterar uppgifter från Reuters om att Spellicensutredningen kommer att föreslå en spelskatt på 18 procent av överskottet, alltså av de pengar som är kvar när vinsterna betalats ut till spelarna.

Läs vidare »
Media no image

”Näringsperspektivet viktigt då spelmarknaden omregleras”

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:23 CET

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av BOS undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

– Det är glädjande att rapporten belyser onlinespelföretagen som del av den framgångsrika svenska IT-sektorn. Den svenska onlinespelbranschen är en modern framgångssaga som på 20 år har växt till ett tjugotal företag med 7 300 anställda och en omsättning i Sverige efter utbetalda vinster på 4,4 miljarder kronor, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Rapporten understryker behovet av att beakta näringsperspektivet då ett licenssystem nu ska införas på den svenska spelmarknaden. Som följd av förlegad spelreglering har många högutbildade och entreprenöriella svenskar känt sig tvingade att lämna landet för att kunna förverkliga sina visioner. Vi måste nu göra vad vi kan för att begränsa fortsatt kompetenstapp och ta hänsyn till spelföretagens förutsättningar att verka inom Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Ladda ner rapporten

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av BOS undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

Läs vidare »
Media no image

”Vi går till EU-ombudsmannen med stämningen mot Sverige”

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 10:17 CET

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har i samarbete med den Brysselbaserade paraplyorganisationen EGBA vänt sig till den Europeiska ombudsmannen då EU-kommissionen har visat försummelse i sin roll som kontrollant av unionsrättens tillämpning. Två år efter beskedet att Sverige ska stämmas för fördragsbrott har man fortfarande inte lämnat in någon formell stämningsansökan till EU-domstolen.

– Det har nu gått två år sedan EU-kommissionen lät meddela att Sverige ska stämmas inför EU-domstolen för fördragsbrott gällande Sveriges spelreglering. Spelbolag med säte i annat land än Sverige är alltjämt förbjudna att verka här, samtidigt som statens eget spelbolag ges fortsatta tillstånd av regeringen. Trots en tämligen uppenbar överträdelse av EU:s grundläggande fördrag om fri rörlighet av varor och tjänster har kommissionen ännu inte lämnat in den utlovade stämningsansökan. Passiviteten börjar bli besvärande, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– EU-kommissionens skyldighet om god förvaltning som föreskriver en rimlig tidsfrist för att fatta beslut har i detta fall inte respekterats på grund av Kommissionens omotiverade fördröjning med att tvinga medlemsstaterna att följa EU:s lagstiftning. Vi ser oss därför tvungna att vända oss till Europeiska ombudsmannen, som är ett EU-organ som övervakar att EU-kommissionen sköter sina åtaganden på ett korrekt sätt, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Läs brevet till EU-ombudsmannen här.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har i samarbete med den Brysselbaserade paraplyorganisationen EGBA vänt sig till den Europeiska ombudsmannen då EU-kommissionen har visat försummelse i sin roll som kontrollant av unionsrättens tillämpning. Två år efter beskedet att Sverige ska stämmas för fördragsbrott har man fortfarande inte lämnat in någon formell stämningsansökan till EU-domstolen.

Läs vidare »
Media no image

”Skattenivån avgör om licenssystemet lyckas”

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 12:16 CEST

Den nationalekonomiska konsultbyrån Copenhagen Economics har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel tagit fram en rapport om optimal skattesats för det kommande spellicenssystemet. Copenhagen Economics föreslår en skattenivå på mellan 15-20 procent av spelöverskottet. Rapporten presenteras idag.

– Det är klargörande att Copenhagen Economics slår fast att en skattenivå som överstiger tjugo procent enbart leder till minskade skatteintäkter, liksom en bristfällig kontroll på spelmarknaden. Detta eftersom spelarna då i mycket hög utsträckning kommer att söka sitt spel utanför licenssystemet, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Samtidigt inger rapporten hopp. Den pekar på framgångsexemplet Storbritannien, som med en 15-procentig skatt har lyckats attrahera de brittiska spelarna till den grad att 95 procent av dem spelar inom licenssystemet. Det kan jämföras med Sverige som inte ens samlar hälften av de svenska spelarna. Vi bör lära av det brittiska exemplet, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Ladda ner hela rapporten

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Den nationalekonomiska konsultbyrån Copenhagen Economics har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel tagit fram en rapport om optimal skattesats för det kommande spellicenssystemet. Copenhagen Economics föreslår en skattenivå på mellan 15-20 procent av spelöverskottet. Rapporten presenteras idag.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

Spelbranschen samarbetar kring självreglering

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 13:00 CEST

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

– Vår förhoppning är att samtliga spelbolag som får en licens i Sverige kommer att söka inträde i en gemensam branschorganisation. Då blir organisationen den naturliga samtalspartnern i alla spelrelaterade frågor, inte minst för politiska beslutsfattare, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det här är en signal till spelutredare Hallstedt om att självreglering bör vara ett centralt inslag i den kommande licensregleringen av spelmarknaden. Avsikts­förklaringen om att bilda en gemensam branschorganisation är ett första men viktigt steg mot en ordning där branschen gemensamt verkar för en sund spel­marknad, säger Maria Lindström.

Avsiktsförklaringen bifogas.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel, 0708-18 28 21

Maria Lindström

Generalsekreterare, Spelbranschens Etiska Råd, 0703-20 28 12

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

BOS om Folkhälsomyndighetens spelstudie

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:58 CEST

Folkhälsomyndigheten har idag presenterat sin omfattande studie om spelproblem. Resultaten bygger på intervjuer med närmare 10 000 personer.

– Att minimera de negativa effekterna av spel om pengar är ett arbete som aldrig tar slut, eftersom en viss andel av befolkningen alltid kommer att ha ett problematiskt förhållande till spel. Med det sagt är det ändå tillfredsställande att andelen problemspelande på internet har halverats på sex år, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Det är också tillfredsställande att andelen minderåriga som spelar har minskat kraftigt, sannolikt beroende på att onlinespel har en mycket sträng ålderskontroll jämfört med exempelvis lottförsäljning över disk, menar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Folkhälsomyndigheten har idag presenterat sin omfattande studie om spelproblem. Resultaten bygger på intervjuer med närmare 10 000 personer.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

BOS lämnar in skrivelse om matchfixning

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 12:55 CEST

BOS har idag lämnat in en skrivelse om matchfixning till spelutredare Håkan Hallstedt. BOS-bolagen står för mer än hälften av allt onlinespel i Sverige.

– Vi stöder en kriminalisering av matchfixning. Spelbolag blir bedragna varje gång en match är riggad, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Vid en kriminalisering är det viktigt att rätt åtgärder sätts in. Gör det obligatoriskt för alla licensierade operatörer att rapportera alla misstänkta aktiviteter till Lotteriinspektionen och berörda idrottsorganisationer. Inrätta även en särskild enhet inom Lotteriinspektionen för bearbetning och undersökning av inkomna tips och annan information som väcker misstanke om matchfixning, menar Gustaf Hoffstedt.

– Spelbolagen måste vara en del av lösningen på Sveriges matchfixningsproblem. Spelbolagen vill dela med sig av sina kunskaper och är mycket väl positionerade för att kunna upptäcka misstänkta fall av riggade matcher. Att dra nytta av detta är av intresse för både idrotten och spelbolagen, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Skrivelsen bifogas.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

BOS har idag lämnat in en skrivelse om matchfixning till spelutredare Håkan Hallstedt. BOS-bolagen står för mer än hälften av allt onlinespel i Sverige.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

BOS JO-anmäler generaldirektör för jäv och otillåten bisyssla

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 08:13 CET

BOS har idag beslutat gå vidare med avslöjandet om generaldirektör Johan Carlsons dubbla lojaliteter, dels som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, dels som ledamot i spelbolaget ATG. BOS lämnar idag in en anmälan till Justitieombudsmannen.

– Johan Carlson har personligen yttrat sig i egenskap av myndighetschef om ATG:s spelansökningar och ställt sig positiv till dem. När konkurrerande AB Svenska Spel har ansökt har han däremot varit kritisk. Därmed har ATG fått en unik och samtidigt illegitim konkurrensfördel, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– När en generaldirektör använder sin myndighet för att ge särskilda fördelar åt det spelbolag där han själv har intressen, då har det gått för långt. Detta rubbar inte enbart förtroendet för den förda spelpolitiken, utan framför allt tilltron till myndigheternas självständighet och oberoende, konstaterar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

BOS har idag beslutat gå vidare med avslöjandet om generaldirektör Johan Carlsons dubbla lojaliteter, dels som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, dels som ledamot i spelbolaget ATG. BOS lämnar idag in en anmälan till Justitieombudsmannen.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

”Jävet måste leda till omprövning av ATG:s speltillstånd”

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 18:56 CET

BOS har idag bett dess medlemmar Unibet och Betsson att begära överprövning av ATG:s speltillstånd för innevarande år. Orsaken är ett uppenbart fall av jäv.

– Folkhälsomyndighetens yttrande begärs alltid när regeringen ska ge speltillstånd. Myndigheten förordar normalt att tillstånd bör avstyrkas av folkhälsoskäl. Inför regeringens prövning av ATG:s speltillstånd för 2016 avstod Folkhälsomyndigheten i yttrandet på ett flertal punkter från att ens ta ställning, påpekar Gustaf Hoffstedt.

- Det har nu framkommit att yttrandet beslutades av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Samme Johan Carlson sitter som ledamot i spelbolaget ATG:s styrelse. Det råder ett uppenbart jävsförhållande här, konstaterar Gustaf Hoffstedt.

- Det faktum att den svenska spelregleringen är på väg att skifta från monopol till ett licenssystem minskar inte behovet av ordning och reda i statens handläggning. Såvitt jag förstår har regeringen inte informerats om det föreliggande jävet, och därför fattat sitt beslut om speltillstånd utan tillgång till information som är av helt avgörande betydelse. Det är djupt otillfredsställande att Folkhälsomyndighetens generaldirektör försätter sig i ett så allvarligt jävsförhållande. Det är lika otillfredsställande att det tycks saknas varningssystem på Finansdepartementet, så att ärenden där det råder så uppenbara missförhållanden ändå helt ograverade går till regeringen för beslut, avslutar Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

BOS har idag bett dess medlemmar Unibet och Betsson att begära överprövning av ATG:s speltillstånd för innevarande år. Orsaken är ett uppenbart fall av jäv.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • gustaf.hoffstedt@bos.nu
  • 0708-18 28 21

Om Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

BOS representerar 16 spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik

Branschföreningen för onlinespel, BOS, representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.