Media no image

BOS antar SG Digital som ny medlem

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 08:30 CEST

BOS har beslutat att anta spelutvecklaren SG Digital som associerad medlem.

– Vi gläds åt att välkomna SG Digital bland våra medlemmar. SG Digital är en B2B-leverantör som består av nyligen förvärvade NYX Gaming Group och före detta SG Interactive. Bolaget har ca 1 500 anställda globalt, varav drygt 100 är anställda i Stockholm. SG Digitals spel finns hos många av de onlinespelbolag som vänder sig till svenska konsumenter. Därför är de viktiga för oss, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Kindred, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas, Casumo och Videoslots.

BOS har beslutat att anta spelutvecklaren SG Digital som associerad medlem.

Läs vidare »
Media no image

BOS antar ny etisk plattform

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 13:15 CEST

BOS – Branschföreningen för Onlinespel – har beslutat anta en ny etisk plattform.

– Vi gläds åt att ha antagit en ny etisk plattform. Vi ska alltid anstränga oss lite mer i varje läge i förhållande till befintlig lagstiftning i att erbjuda ett sunt spelande. Vi är stolta över tryggheten i våra spel, och att exempelvis kontanter och anonymt spelande inte är tillåtet hos oss, säger Gustaf Hoffstedt.

Den etiska plattformen bifogas.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Kindred, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas, Casumo och Videoslots.

BOS – Branschföreningen för Onlinespel – har beslutat anta en ny etisk plattform.

Läs vidare »
Pv10cvw69rr1lmkd3hr6

BOS delaktig i ny EU-standard för onlinespel

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 10:58 CEST

​På initiativ av EU-kommissionen har den europeiska standardiseringsorganisationen CEN påbörjat framtagandet av en ny EU-standard för onlinespel. I Sverige kommer arbetet att ledas av SIS, som är medlem av CEN, och BOS ingår i den arbetsgrupp som kommer att arbeta med frågan i Sverige. CEN-standarden förväntas täcka frågor av konsumentskyddskaraktär liksom rent tekniska spörsmål.

Vamvlpxviunvdrmzihmj

Gustaf Hoffstedt i Aftonbladet: "Så vinner vi matchen mot alla matchfixare"

Nyheter   •   Sep 18, 2017 13:21 CEST

Branschorganisationen för Onlinespels generalsekreterare Gustaf Hoffstedt skrev i lördags på på Aftonbladets debattsida. Under rubriken "Så vinner vi matchen mot alla matchfixare" redogör Gustaf Hoffstedt för BOS position i den omdebatterade frågan om spel på uppgjorda matcher. BOS föreslår att sätta hårt mot hårt presenterar en konkret handlingsplan.

Media no image

Onlinespelbranschens svar på spellicensutredningen: ”Avgörande att AB Svenska spel separeras fullständigt”

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2017 12:38 CEST

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande. BOS representerar 17 spelbolag och drygt halva den svenska onlinespelmarknaden.

– Det kommer knappast som någon överraskning att vi i det stora hela ger vårt stöd till Spellicensutredningen. Vi har kämpat för en modernisering av Sveriges spellagstiftning i bortåt 15 år. Det är glädjande att så många nu delar vår uppfattning om det trängande behovet av att införa ett system med licenser, säger Gustaf Hoffstedt.

– Spellicensutredningen tar verkligen ett samlat grepp om spelmarknaden. På en punkt är det dock angeläget med ett förtydligande, nämligen den absoluta nödvändigheten av en fullständig separation mellan AB Svenska Spels licens- respektive monopoldel. Inga holdingbolag eller andra gemensamma ägarformer kan tillåtas, då detta av allt att döma skulle strida mot svensk och internationell konkurrensrätt, avslutar Gustaf Hoffstedt.

BOS remissyttrande finns i sin helhet här.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Kindred, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas, Casumo och Videoslots.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande. BOS representerar 17 spelbolag och drygt halva den svenska onlinespelmarknaden.

Läs vidare »
Pv10cvw69rr1lmkd3hr6

Gustaf Hoffstedt i SvD: ”Bäddat för problem med otydlig spelutredning”

Nyheter   •   Jul 13, 2017 12:45 CEST

Branschorganisationen för Onlinespels generalsekreterare Gustaf Hoffstedt skriver idag på Svenska Dagbladets debattsida. I artikeln framförs branschorganisationens hållning om vikten av en fullständig uppdelning av AB Svenska Spel när Sverige inför spellicenser; en del för den fortsatta monopolverksamheten och en del för den konkurrensutsatta licensverksamheten.

Media no image

”Efterlängtat att spelmissbrukare ges rätt till vård enligt socialtjänstlagen”

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 07:00 CEST

Sveriges riksdag fattade under tisdagen beslutet att spelmissbrukare ska ges samma rätt till behandling enligt socialtjänstlagen som substansmissbrukare har. Den nya lagen börjar gälla från den 1 januari 2018.

– Beslutet är mycket efterlängtat och ligger helt i linje med Branschföreningen för onlinespels intentioner. Vi har förstås ett branschansvar att förebygga spelberoende, men inget land har hittills lyckats eliminera spelproblem helt, säger Gustaf Hoffstedt.

– Tvärtom vet vi att spelmissbruk förekommer alldeles oavsett vilken spelreglering ett land använder. Därför kommer den här rättighetslagstiftningen spela en viktig roll också efter det att Sverige infört det aviserade licenssystemet. Jag ser fram emot att branschen tillsammans med det offentliga Sverige gör sitt yttersta för att minimera spelandets baksida – missbruket, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Kindred, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas, Casumo och Videoslots.

Sveriges riksdag fattade under tisdagen beslutet att spelmissbrukare ska ges samma rätt till behandling enligt socialtjänstlagen som substansmissbrukare har. Den nya lagen börjar gälla från den 1 januari 2018.

Läs vidare »
Media no image

Onlinespelbranschen om utredningen: ”Licenssystem nu eller aldrig”

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 12:39 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Spellicensutredningen.

– Utan att ha nagelfarit samtliga 1 400 sidor i den mycket omfattande spelutredningen är det uppenbart att utredaren har gjort ett gediget arbete. Vi välkomnar alldeles särskilt förslaget om ett stärkt konsumentskydd i form av ett centralt självavstängningssystem, säger Gustaf Hoffstedt.

– Vi är dock bekymrade över att inte mer görs för att kompensera de styrkeförhållanden ATG och Svenska Spel har kunnat bygga upp under decennier av skyddade monopol, och vi kan konstatera att vi i folkrörelsespelbolagen kommer att möta en konkurrens som till skillnad från oss blir helt skattebefriad, menar Gustaf Hoffstedt.

– Samtidigt ser vi att utredaren lägger skatten för oss andra på en acceptabel nivå, att alla tankar om prisreglering på spelen avfärdas och att det tillåtna produktutbudet blir hyggligt brett. Givet att politiken inte ändrar dessa villkor bör det kunna innebära att BOS medlemsbolag liksom ATG och Svenska Spel vill ingå i det nya licenssystemet. Det skulle medföra att mer än 90 procent av allt onlinespel sker inom licenssystemet, till skillnad från idag då inte ens vartannat spel på nätet sker inom monopolet, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Spellicensutredningen.

Läs vidare »
Media no image

Onlinespelbranschen: ”Acceptabelt med 18 procents skatt”

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 18:25 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar uppgifter från Reuters om att Spellicensutredningen kommer att föreslå en spelskatt på 18 procent av överskottet, alltså av de pengar som är kvar när vinsterna betalats ut till spelarna.

– En spelskatt på 18 procent ligger inom den ram som ett flertal aktörer räknat fram fungerar för både staten och spelarna. Staten kommer att få in skatt utan att spelkunderna i alltför stor omfattning söker sig utanför licenssystemet, där spelskatten ofta är noll procent, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det finns ett klart samband mellan skattenivån och om spelarna väljer att spela inom eller utanför licenssystemet, eftersom skatten fördyrar spelen. Jag hade gärna sett att utredningen hade landat på 15 procent som i Storbritannien, det land i Europa som är bäst på att samla sina spelare inom licenssystemet. Förutsatt att politiken inte frestas att höja skatten ännu mer borde dock 18 procent kunna funka här i Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

0708-18 28 21

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, kommenterar uppgifter från Reuters om att Spellicensutredningen kommer att föreslå en spelskatt på 18 procent av överskottet, alltså av de pengar som är kvar när vinsterna betalats ut till spelarna.

Läs vidare »
Media no image

”Näringsperspektivet viktigt då spelmarknaden omregleras”

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:23 CET

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av BOS undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

– Det är glädjande att rapporten belyser onlinespelföretagen som del av den framgångsrika svenska IT-sektorn. Den svenska onlinespelbranschen är en modern framgångssaga som på 20 år har växt till ett tjugotal företag med 7 300 anställda och en omsättning i Sverige efter utbetalda vinster på 4,4 miljarder kronor, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Rapporten understryker behovet av att beakta näringsperspektivet då ett licenssystem nu ska införas på den svenska spelmarknaden. Som följd av förlegad spelreglering har många högutbildade och entreprenöriella svenskar känt sig tvingade att lämna landet för att kunna förverkliga sina visioner. Vi måste nu göra vad vi kan för att begränsa fortsatt kompetenstapp och ta hänsyn till spelföretagens förutsättningar att verka inom Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Ladda ner rapporten

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av BOS undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • eyknrngustaf.hofynfsrktexfdttabqdhvo@bvfosue.nu
  • 0708-18 28 21

Om Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

BOS representerar 17 spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik

Branschföreningen för onlinespel, BOS, representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.