Media-no-image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

BOS JO-anmäler generaldirektör för jäv och otillåten bisyssla

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 08:13 CET

BOS har idag beslutat gå vidare med avslöjandet om generaldirektör Johan Carlsons dubbla lojaliteter, dels som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, dels som ledamot i spelbolaget ATG. BOS lämnar idag in en anmälan till Justitieombudsmannen.

– Johan Carlson har personligen yttrat sig i egenskap av myndighetschef om ATG:s spelansökningar och ställt sig positiv till dem. När konkurrerande AB Svenska Spel har ansökt har han däremot varit kritisk. Därmed har ATG fått en unik och samtidigt illegitim konkurrensfördel, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– När en generaldirektör använder sin myndighet för att ge särskilda fördelar åt det spelbolag där han själv har intressen, då har det gått för långt. Detta rubbar inte enbart förtroendet för den förda spelpolitiken, utan framför allt tilltron till myndigheternas självständighet och oberoende, konstaterar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

BOS har idag beslutat gå vidare med avslöjandet om generaldirektör Johan Carlsons dubbla lojaliteter, dels som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, dels som ledamot i spelbolaget ATG. BOS lämnar idag in en anmälan till Justitieombudsmannen.

Läs vidare »
Media-no-image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

”Jävet måste leda till omprövning av ATG:s speltillstånd”

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 18:56 CET

BOS har idag bett dess medlemmar Unibet och Betsson att begära överprövning av ATG:s speltillstånd för innevarande år. Orsaken är ett uppenbart fall av jäv.

– Folkhälsomyndighetens yttrande begärs alltid när regeringen ska ge speltillstånd. Myndigheten förordar normalt att tillstånd bör avstyrkas av folkhälsoskäl. Inför regeringens prövning av ATG:s speltillstånd för 2016 avstod Folkhälsomyndigheten i yttrandet på ett flertal punkter från att ens ta ställning, påpekar Gustaf Hoffstedt.

- Det har nu framkommit att yttrandet beslutades av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Samme Johan Carlson sitter som ledamot i spelbolaget ATG:s styrelse. Det råder ett uppenbart jävsförhållande här, konstaterar Gustaf Hoffstedt.

- Det faktum att den svenska spelregleringen är på väg att skifta från monopol till ett licenssystem minskar inte behovet av ordning och reda i statens handläggning. Såvitt jag förstår har regeringen inte informerats om det föreliggande jävet, och därför fattat sitt beslut om speltillstånd utan tillgång till information som är av helt avgörande betydelse. Det är djupt otillfredsställande att Folkhälsomyndighetens generaldirektör försätter sig i ett så allvarligt jävsförhållande. Det är lika otillfredsställande att det tycks saknas varningssystem på Finansdepartementet, så att ärenden där det råder så uppenbara missförhållanden ändå helt ograverade går till regeringen för beslut, avslutar Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

BOS har idag bett dess medlemmar Unibet och Betsson att begära överprövning av ATG:s speltillstånd för innevarande år. Orsaken är ett uppenbart fall av jäv.

Läs vidare »
Media-no-image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

”Hallstedt klokt val av spelutredare”

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2015 19:24 CET

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis val av utredare för omreglering av spelmarknaden: generaldirektör Håkan Hallstedt.

– Det är en person med stor integritet som har utsetts. Han är höjd över varje misstanke om att företräda något endaste särintresse på den komplexa spelmarknaden. Hallstedt är dessutom i sin egenskap av generaldirektör för Lotteriinspektionen väl insatt i frågan redan från början, vilket markant ökar möjligheten att ro iland med utredningen på utsatt tid, säger Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis val av utredare för omreglering av spelmarknaden: generaldirektör Håkan Hallstedt.

Läs vidare »
Media-no-image

”Schysta regler för spelannonsering”

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2015 09:55 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Expressens och Aftonbladets tillämpning av Tidningsutgivarnas spelannonsrekommendationer.

– De principer som Expressen och Aftonbladet kommer att tillämpa framöver är något som vi från branschens sida välkomnar. Vi är i egenskap av annonsköpare lika angelägna som mediehusen att spelreklam uppfattas som schyst. Det gäller all spelreklam, inte enbart den som kommer från ett av våra medlemsföretag. Tvivelaktig reklam drabbar alla, säger Gustaf Hoffstedt.

– Med spelbranschens egna befintliga och framtida riktlinjer lägger vi nu tillsammans med publicisterna ett fundament av självreglering. Det bådar gott inför den kommande omregleringen av spelmarknaden, avslutar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta: Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Expressens och Aftonbladets tillämpning av Tidningsutgivarnas spelannonsrekommendationer.

Läs vidare »
Media-no-image

”Branschen välkomnar spelutredningen”

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2015 15:52 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar de direktiv regeringen idag fattade beslut om. Direktiven ska styra den kommande spelutredningen.

– Det är bra att arbetet nu kan komma igång och att det inte råder något som helst tvivel om att det är ett icke-diskriminerande licenssystem som är för handen. Mot den bakgrunden är det välkommet att utredaren särskilt ska pröva lämpligheten i om staten själv ska äga spelbolag, säger Gustaf Hoffstedt.

– Mindre lyckat är att direktiven plockar fram lik i lasten från gamla utredningar som inte tidigare ansetts kunna ligga till grund för en modernisering av spelmarknaden, t.ex. blockeringar på internet och att reglera vinståterbetalning, alltså att reglera priset på speltjänster. Utredaren får i uppdrag att pröva lämpligheten av sådana åtgärder, och när hen får klart för sig att detta inte kan attrahera svenskars spelintresse utgår jag från att utredaren avstyrker det som inte kan leda till en långsiktigt hållbar spelmarknad, avslutar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta: Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar de direktiv regeringen idag fattade beslut om. Direktiven ska styra den kommande spelutredningen.

Läs vidare »
Media-no-image

”Äntligen kan spelutredningen komma igång”

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2015 09:37 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis debattartikel på Dagens Nyheter idag, där ministern berättar att regeringen tillsätter en utredning i syfte att införa ett licenssystem.

– Tärningen är kastad. Det känns spännande att vi nu äntligen kommer igång med arbetet att omreglera den hopplöst föråldrade spelregleringen. Vi behöver en reglering med ett starkt konsumentskydd, som också tar tillvara det faktum att Sverige är en av världens ledande nationer mätt i framgångsrika onlinespelbolag. Deras framtid påverkar i hög grad vårt välstånd i Sverige, säger Gustaf Hoffstedt.

– Jag tror och hoppas att regeringen med den här utredningen kan skapa ett licenssystem dit många spelbolag vill söka sig. Regleringens framgång avgörs av att så många spelbolag som möjligt vill verka inom licenssystemet, och att det är dit spelkunderna söker sig. Då måste systemet vara rättvist. Därför anser jag att utredaren även bör ges i uppdrag att se över statens ägande i AB Svenska Spel, i syfte att skapa en konkurrensneutral marknad, avslutar Gustaf Hoffstedt.


För vidare information, välkommen att kontakta: Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel 

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Bet365, Gamesys, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution Gaming, Ladbrokes, ComeOn, William Hill, Nyx Gaming och Cherry.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis debattartikel på Dagens Nyheter idag, där ministern berättar att regeringen tillsätter en utredning i syfte att införa ett licenssystem.

Läs vidare »
Media-no-image
Fmm0ydx8ffubvifdedap

”ATG:s förslag till spelreglering en återvändsgränd”

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2015 16:40 CEST

Spelbolaget ATG presenterade idag sitt förslag till spelreglering. Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschorganisationen för onlinespel, kommenterar.

– Vi välkomnar att ATG sedan ett par år har anammat förslaget om ett licenssystem för spel i Sverige, i likhet med flertalet övriga EU-länder. Särskilt välkommet är att ATG vill öppna upp för all spelverksamhet utan undantag. Det är ju först när spelet sker inom en svensk reglering som riksdag och regering har en reell påverkansmöjlighet, säger Gustaf Hoffstedt.

– Men vi blir bekymrade när ATG kräver specialrättigheter för de gamla monopolbolagen. Om det skulle genomföras saknas det skäl för de EU-licensierade bolagen att söka svensk licens, liksom för spelarna att spela på spelbolag med påtvingat sämre spelupplevelser. Då är vi tillbaka på ruta ett. Jag tänker framför allt på ATG:s förslag att staten skulle erbjuda en lägre skattesats till några av de gamla monopolbolagen, men också allmänna regler som uppenbart missgynnar onlinespelbolag, som att tvinga dem att ha en lägre återbetalning till spelarna. Om omregleringen ska bli framgångsrik – vilket jag utgår från är allas ärliga intention – bör alla spelbolag likabehandlas samt utsättas för samma prövning i termer av exempelvis spelansvarsåtgärder. Likabehandling är också det enda sättet att inte riskera fler stämningar från EU-kommissionen riktade mot Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

Spelbolaget ATG presenterade idag sitt förslag till spelreglering. Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschorganisationen för onlinespel, kommenterar.

Läs vidare »
Media-no-image

App Store återinför spelappar

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 09:55 CEST

De spelappar som har varit bortplockade i ett par månader har nu börjat återställas av Apple Inc. i App Store. Det var efter ett ”informativt” brev från Lotteriinspektionen i januari som Apple fick intryck av att spelapparna skulle stå i strid med svensk lag. När nu detta inte visat sig stämma har Apple beslutat sig för att åter installera apparna.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschorganisationen för onlinespel som företräder flertalet drabbade spelbolag, kommenterar:

- Det är med stor tillfredsställelse vi nu kan lägga den här trista historien bakom oss. Sverige får inte diskriminera utländska bolag. Det har slagits fast upprepade gånger av såväl svensk rätt som EU-rätt, säger han.

- Nu kan vi fokusera på det betydligt mer konstruktiva i att forma morgondagens spelreglering. Tillsammans med riksdag, regering och även Lotteriinspektionen vill vi verka för ett icke-diskriminerande licenssystem som behandlar alla lika, avslutar Hoffstedt.

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

Telefon: +46 708 18 28 21

För mer information se www.bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes, ComeOn och William Hill.

De spelappar som har varit bortplockade i ett par månader har nu börjat återställas av Apple Inc. i App Store. Det var efter ett ”informativt” brev från Lotteriinspektionen i januari som Apple fick intryck av att spelapparna skulle stå i strid med svensk lag. När nu detta inte visat sig stämma har Apple beslutat sig för att åter installera apparna.

Läs vidare »
Media-no-image

Civilministern tacksam för spelbranschens initiativ

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2015 17:52 CEST

BOS anordnade idag ett seminarium på temat ”Vad vi vet att vi inte vet om spelmissbruk”, vilket är det första av sex seminarium som kommer att anordnas under året. Civilminister Ardalan Shekarabi öppnade seminariet och berättade att regeringen hoppas på att i vårbudgeten kunna avsätta medel för att tillsätta en utredning som undersöker hur ett licenssystem på ett framgångsrikt sätt kan införas i Sverige. Hur missbruksfrågan kommer att hanteras kommer att vara en central del av utredningen och det kommer att påverka licenssystemets utformning. Shekarabi var tacksam över att BOS tar upp frågan om hur spelmissbruk kan förebyggas och motverkas.

- Jag är glad över att initiativet till den här diskussionen kommer från spelbranschen. Vi behöver samarbeta brett för att minska risken för att människor får problem med sitt spelande, sa Shekarabi.

Shekarabi poängterade att statliga och offentliga aktörers samarbete kommer att vara centralt för att skapa en hållbar omreglering.

- Det jag efterlyser från marknaden är en offensiv och lösningsorienterad hållning och därför är jag glad att ämnet belyses här idag, sa Shekarabi.

Den efterföljande paneldiskussionen gjorde tydligt att representanter från akademin, politiken och Riksförbundet för Spelkontroll är överens om att tillförlitliga forskningsunderlag är nödvändiga för att kunna införa ett hållbart licenssystem som säkrar ett ansvarsfullt spelande. Anders Tengström, docent vid Karolinska Institutet betonade att vi inte ska kopieranågot annat EU-lands licenssystem utan behöver se till vilka behov den svenska marknaden har.

Gustav Sundgren, ordförande för Riksförbundet för Spelkontroll, vill att det ska finnas en plattform för diskussion och samarbete, där representanter från spelbranschen ingår. BOS medlemsföretag kommer fortsatt att driva diskussionen framåt om hur licenssystemet ska utformas för att främja säkert spelande.         

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

BOS anordnade idag (9/4) ett seminarium på temat ”Vad vi vet att vi inte vet om spelmissbruk”, vilket är det första av sex seminarium som kommer att anordnas under året. Civilminister Shekarabi öppnade seminariet och berättade att regeringen hoppas på att kunna avsätta medel för att tillsätta en utredning som undersöker hur ett licenssystem på ett framgångsrikt sätt kan införas i Sverige.

Läs vidare »
Rbih3btzuk7xtintgtjo

Förslag som ensidigt gagnar egna spel

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2015 10:57 CEST

BOS skriver idag (9/4) på SvD Brännpunkt en replik på den debattartikel som författats av ordförandena i Svensk Galopp Hans Hansson och Svensk Travsport Hans Ljungkvist.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • gustaf.hoffstedt@bos.nu
  • 0708-18 28 21

Om Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

BOS representerar 18 spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik

Branschföreningen för onlinespel, BOS, representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.