Ny statistik från Skatteverket visar förflyttning av spelare, inte till nätkasino, utan till spel på hästar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 16:01 CEST

Under våren har socialförsäkringsministern fört fram bilden av att spelandet på nätkasino ska ha ökat kraftigt under den pågående pandemin. Några verifierade fakta för detta påstående har inte presenterats.

Ny färsk statistik från Skatteverket visar att det har skett en förflyttning av spelare, inte till nätkasino, utan främst till spel på hästar.

Varje månad redovisar Skatteverket samtliga spelintäkter som rapporterats från de licensierade spelbolagen. I april månads resultat framgår en kraftig nedgång för vadslagning inom sport, till följd av att sporthändelser världen över stoppats.

Den största ökningen av intäkter, som tydligt framgår av Skatteverkets rapport, ligger hos det bolag som primärt erbjuder spel på hästar. Här är det en ökning av intäkter från mars till april månad på 37 procent. Samma bolag visar en liknande ökning (33%) av intäkter under april månad jämfört med genomsnittet från det första kvartalet under 2020 och omsättningen under april månad har varit den högsta sedan den svenska regleringen trädde i kraft i januari 2019.

– De inrapporterade siffrorna bekräftar att spelarna har ändrat sitt beteende som följd av den rådande pandemin. Det har skett en tydlig förflyttning av spelandet från sportspel till spel på hästar, medan spel på nätkasino inte har ökat, vilket står i skarp kontrast till vad socialförsäkringsministern påstår. Även den myndighet som ansvarar för den svenska spelmarknaden bekräftar i sin färska rapport till regeringen att de inte kan konstatera ett ökat spelande under coronapandemin”, säger Gustaf Hoffstedt.

– För att etablera en ansvarsfull och väl fungerande svensk spelmarknad måste beslut tas baserade på fakta. Missriktade och bristfälligt grundade restriktioner hotar att förflytta spelandet från de trygga licensierade spelbolagen till de olicensierade spelbolagen, utanför den kontroll som spellagstiftningen har till syfte att uppbringa”, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Vad Skatteverkets rapport inte presenterar är förändringen av spel på de olicensierade bolagen som erbjuder spel mot svenska kunder.

Siffrorna ovan relaterar till inrapporterad spelskatt för april månad från de fem största aktörerna på den svenska licensmarknaden.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet, Betway och Kambi. 

Läs vidare »

BOS kommenterar regeringens nya utspel om spelbegränsningar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 14:39 CEST

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) aviserade idag förändringar i det tidigare utspel regeringen gjort avseende spelmarknaden under covid-19-krisen.

Förslaget går i huvudsak ut på att undanta spel på hästar och sportvadslagning från den sedan tidigare aviserade insättningsgränsen om 5.000 kr per vecka.

– Det nya förslaget är obegripligt utifrån ett konsumentskyddsperspektiv. Det som har hänt sedan regeringen presenterade sitt förslag är ju att Spelmyndigheten och Skatteverket konstaterat att onlinekasino inte synes ha ökat under covid-19, medan det för regeringen mycket mer närstående spelet på hästar har exploderat. Trots det släpper regeringen hästvadslagningen fri medan onlinekasino stramas åt.

– Det är uppenbart att regeringens åtgärder retoriken till trots inte är ämnade att påverka konsumentskyddet, utan de är ämnade att ge konkurrensfördelar åt de spelbolag som regeringen har intressen i. Regeringen känner ju till den alarmerande låga andelen onlinekasinospelare som numera spelar inom det svenska licenssystemet. Trots det föreslår den åtgärder som ytterligare accelererar flykten från det svenska licenssystemet och därmed urholkningen av konsumentskyddet, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet, Betway och Kambi. 

Läs vidare »

BOS publicerar samtliga remissvar på regeringens föreslagna åtgärder med anledning av covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 12:52 CEST

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit åtgärder som berör spelbolag och myndigheter med anledning av sjukdomen covid-19. Promemorian finns att ta del av här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/04/ett-starkt-spelarskydd-till-foljd-av-spridningen-av-sjukdomen-covid-19/

Ett stort antal aktörer har svarat på remissen. Eftersom Finansdepartementet enbart publicerar remissvar från de aktörer som aktivt ombetts inkomma med svar väljer BOS att publicera alla övriga svar, d.v.s. svar från de aktörer som inte fanns med på departementets remisslista.

Dessa svar finns nu här: https://www.bos.nu/2020/05/12/alla-inkomna-remissvar-till-finansdepartementet/

– Vi tycker att det är viktigt att alla svar tillgängliggörs och hoppas på beslut som grundas i kunskap och fakta, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet, Betway och Kambi. 

Läs vidare »

VD-protesterna mot Shekarabis åtgärder mot licensbolagen växer – nu över dussinet undertecknare

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 13:32 CEST

Fem spelbolags-VD:ar undertecknade den 30 april ett öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). VD:arna påpekade att den svenska kanaliseringen – d.v.s. andelen svenska spelkonsumenter som väljer att spela på den reglerade spelmarknaden – nu har sjunkit till mycket låga nivåer, särskilt inom onlinekasino, där mer än var fjärde spelkrona hamnar hos de olicensierade aktörerna.

Därtill påpekade VD:arna att Shekarabis propåer om ytterligare åtstramningar för de svensklicensierade spelbolagen kommer att accelerera flykten bort från licenssystemet. VD:arna uppmanade ministern att istället värna om och skydda det svenska licenssystemet, för att på så sätt värna och skydda ett starkt konsumentskydd. Förutom detta tillför de licensierade spelbolagen stora summor i spelskatt, något som de olicensierade bolagen inte gör. Förra året uppgick den sammanlagda spelskatten i Sverige till 3,6 miljarder kronor.

Nu har ytterligare 10 spelbolags-VD:ar anslutit sig och undertecknat uppropet.

– Jag uppskattar att de femton spelbolags-VD:arna representerar mer än halva den svenska spelmarknaden online. Det är avgörande för licenssystemets framgång och konsumentskyddets säkerställande att minister Shekarabi nu besinnar sig. Licenssystemet tål inte fler attacker från ministern, tvärtom borde han i konsumentskyddets namn vara dess främste försvarare, säger Gustaf Hoffstedt.

– Från Branschföreningen för Onlinespels sida öppnar vi nu upp för alla spelbolags-VD:ar att underteckna uppropet, vare sig man är medlem i föreningen eller inte. Enda kravet är att man ställer sig bakom budskapet och att man har en svensk spellicens, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Det öppna brevet går att läsa här: 

"Den 1 januari 2019 infördes en ny spelreglering i Sverige. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ansvarade för reformen, och samarbetet med oppositionen gav brett stöd i riksdagen. Det övergripande mantrat var att staten skulle återta kontrollen över spelmarknaden efter att spelande under decennier flyttat till bolag utan tillstånd att verka i Sverige. Riksdagens viktigaste måttstock för en effektiv kontroll av spelmarknaden var det som kallas kanalisering, dvs. hur stor andel av de svenska spelkonsumenterna som väljer att spela hos ett bolag med en svensk licens.

Detta blev som väntat ett vägskäl där bolagen med sikte på en långsiktig affärsmodell välkomnade mer insikt i verksamheten och större kontroll av spelarnas beteenden till förmån för en välfungerande och hållbar spelmarknad. För att säkerställa ett ansvarsfullt spelande ställdes krav på implementeringen av bland annat åldersverifiering, bonusbegränsning, erbjudande av insättning och tidsgränser, samt omfattande processer för att motverka penningtvätt och osunt spelande. Detta blev en självklarhet för de 90 bolag som valde att ansöka om en svensk spellicens och tillsammans lades grunden till den nya svenska spelmarknaden med fokus på ett starkt konsumentskydd.

Men inte alla hoppade på Ardalan-tåget, många bolag ansåg att det fanns mer att vinna på att hålla sig utanför systemet och fortsätta att erbjuda spel utanför skatt, kontroll och spelansvarsåtgärder, den så kallade svarta marknaden.

Idag, bara ett år senare, visar det sig att det ”paket” som licensbolagen valde att köpa och skriva under, helt har ändrat karaktär och riskerar därmed att förlora all sin konkurrenskraft till förmån för de bolag som valt att husera på den svarta marknaden. Vi ska komma ihåg att det är kunderna som väljer var den bästa produkten finns. I en digital värld ligger inte den makten hos staten, eller för den delen hos oss som bolag.

Vi verkar i en digital värld och har direkt tillgång till all relevant data som behövs för att utvärdera vilka åtgärder som kan bidra till att stärka tryggheten för våra spelare och samtidigt erbjuda attraktiva erbjudanden och produkter. Det tråkiga är att regeringen med Ardalan Shekarabi i spetsen inte vill prata med oss aktörer om hur vi kan arbeta tillsammans och med stöd av den insikt vi besitter utveckla en väl fungerande svensk spelmarknad. Detta blev extra tydligt när ministern den 23 april föreslog nya akuta restriktioner eftersom han menade att ”Regeringen ser stora risker på spelområdet just nu”. Men den samlade spelbranschen (privata som statliga) ser inte alls samma mönster, istället ser vi hur spelandet minskat mot hur det såg ut innan covid-19-krisen slog till.

I veckan publicerade den oberoende analysfirman Copenhagen Economics en rapport som beskriver hur allt fler spelare väljer att lägga sin tid hos aktörer på den svarta marknaden. Detta är ett underbetyg till regeringen som helt misslyckats med att försvara sitt eget licenssystem. Störst tapp stod onlinekasino för, där cirka var fjärde spelare väljer en olicensierad aktör före en aktör med en svensk licens.

Statsrådet Shekarabi vet om detta, han har också tillgång till statistiken om en fallande kanalisering, men av någon oförklarlig anledning verkar han inte orolig för att allt fler spelare går till den okontrollerade svarta marknaden. Syftet med omregleringen och som hade brett stöd i riksdagen, var att skapa en mer hållbar och långsiktigt fungerande spelmarknad. Nu är ministern på väg att skapa ett ”vilda västern 2.0” på spelmarknaden, och det görs i konsumentskyddets namn. För oss är det tydligt att Ardalan Shekarabi inte delar vår ambition att skapa en hållbar och trygg spelmarknad då det senaste förslaget är den bästa reklamen för spelare att lämna de licensierade bolagen.

Företag oavsett bransch vill vara där kunderna är. Lämnar kunderna, så kommer företagen följa efter. Den svenska spelmarknaden erbjuder inte bara en trygghet för spelarna, den bidrar årligen med miljardbelopp i välbehövliga skatteintäkter och investeringar i idrotten. Genom att månad för månad urholka den svenska spelmarknaden riskerar trygghet, skatteintäkter och investeringar i samhället att minska.

Vi frågar oss varför Ardalan Shekarabi vill sänka sin egen spelreglering?"

Stockholm 2020-04-30

Pontus Lindwall, VD, Betsson AB
Henrik Tjärnström, CEO, Kindred Group
Gustaf Hagman, Group CEO, LeoVegas
Therese Hillman, VD, NetEnt AB
Ulrik Bengtsson, Group CEO, William Hill Plc
Lahcene Merzoug, CEO, ComeOn Group
Henric Andersson,CEO, Suprnation
Tomas Bäckman,CEO, Hero Gaming
Alexander Stevendahl,CEO, Videoslots Ltd
Daniel Lindberg,CEO, Quickspin
Shelly Suter-Hadad, CEO, Casumo
Anthony Werkman, CEO, Betway Ltd
Anders Karlsen, CEO, Coolbet
Fredrik Elmqvist, CEO, Yggdrasil
Ariel Reem, VD, Genesis Global Ltd

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet, Betway och Kambi. 

5 spelbolags-VD:ar undertecknade den 30 april ett öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). VD:arna påpekade att den svenska kanaliseringen – d.v.s. andelen svenska spelkonsumenter som väljer att spela på den reglerade spelmarknaden – nu har sjunkit till mycket låga nivåer, särskilt inom onlinekasino, där mer än var fjärde spelkrona hamnar hos de olicensierade aktörerna.

Läs vidare »

Ardalans pyrrhusseger riskerar att sänka den svenska spelregleringen – Om spelarna lämnar, följer bolagen efter

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 13:51 CEST

Med anledning av socialförsäkringsministerns aviserade åtgärder mot spelmarknaden skriver idag VD:arna för några av de största svenska bolagen ett öppet brev till ministern:

Den 1 januari 2019 infördes en ny spelreglering i Sverige. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ansvarade för reformen, och samarbetet med oppositionen gav brett stöd i riksdagen. Det övergripande mantrat var att staten skulle återta kontrollen över spelmarknaden efter att spelande under decennier flyttat till bolag utan tillstånd att verka i Sverige. Riksdagens viktigaste måttstock för en effektiv kontroll av spelmarknaden var det som kallas kanalisering, dvs. hur stor andel av de svenska spelkonsumenterna som väljer att spela hos ett bolag med en svensk licens.

Detta blev som väntat ett vägskäl där bolagen med sikte på en långsiktig affärsmodell välkomnade mer insikt i verksamheten och större kontroll av spelarnas beteenden till förmån för en välfungerande och hållbar spelmarknad. För att säkerställa ett ansvarsfullt spelande ställdes krav på implementeringen av bland annat åldersverifiering, bonusbegränsning, erbjudande av insättning och tidsgränser, samt omfattande processer för att motverka penningtvätt och osunt spelande. Detta blev en självklarhet för de 90 bolag som valde att ansöka om en svensk spellicens och tillsammans lades grunden till den nya svenska spelmarknaden med fokus på ett starkt konsumentskydd.

Men inte alla hoppade på Ardalan-tåget, många bolag ansåg att det fanns mer att vinna på att hålla sig utanför systemet och fortsätta att erbjuda spel utanför skatt, kontroll och spelansvarsåtgärder, den så kallade svarta marknaden.

Idag, bara ett år senare, visar det sig att det ”paket” som licensbolagen valde att köpa och skriva under, helt har ändrat karaktär och riskerar därmed att förlora all sin konkurrenskraft till förmån för de bolag som valt att husera på den svarta marknaden. Vi ska komma ihåg att det är kunderna som väljer var den bästa produkten finns. I en digital värld ligger inte den makten hos staten, eller för den delen hos oss som bolag.

Vi verkar i en digital värld och har direkt tillgång till all relevant data som behövs för att utvärdera vilka åtgärder som kan bidra till att stärka tryggheten för våra spelare och samtidigt erbjuda attraktiva erbjudanden och produkter. Det tråkiga är att regeringen med Ardalan Shekarabi i spetsen inte vill prata med oss aktörer om hur vi kan arbeta tillsammans och med stöd av den insikt vi besitter utveckla en väl fungerande svensk spelmarknad. Detta blev extra tydligt när ministern den 23 april föreslog nya akuta restriktioner eftersom han menade att ”Regeringen ser stora risker på spelområdet just nu”. Men den samlade spelbranschen (privata som statliga) ser inte alls samma mönster, istället ser vi hur spelandet minskat mot hur det såg ut innan covid-19-krisen slog till.

I veckan publicerade den oberoende analysfirman Copenhagen Economics en rapport som beskriver hur allt fler spelare väljer att lägga sin tid hos aktörer på den svarta marknaden. Detta är ett underbetyg till regeringen som helt misslyckats med att försvara sitt eget licenssystem. Störst tapp stod onlinekasino för, där cirka var fjärde spelare väljer en olicensierad aktör före en aktör med en svensk licens.

Statsrådet Shekarabi vet om detta, han har också tillgång till statistiken om en fallande kanalisering, men av någon oförklarlig anledning verkar han inte orolig för att allt fler spelare går till den okontrollerade svarta marknaden. Syftet med omregleringen och som hade brett stöd i riksdagen, var att skapa en mer hållbar och långsiktigt fungerande spelmarknad. Nu är ministern på väg att skapa ett ”vilda västern 2.0” på spelmarknaden, och det görs i konsumentskyddets namn. För oss är det tydligt att Ardalan Shekarabi inte delar vår ambition att skapa en hållbar och trygg spelmarknad då det senaste förslaget är den bästa reklamen för spelare att lämna de licensierade bolagen.

Företag oavsett bransch vill vara där kunderna är. Lämnar kunderna, så kommer företagen följa efter. Den svenska spelmarknaden erbjuder inte bara en trygghet för spelarna, den bidrar årligen med miljardbelopp i välbehövliga skatteintäkter och investeringar i idrotten. Genom att månad för månad urholka den svenska spelmarknaden riskerar trygghet, skatteintäkter och investeringar i samhället att minska.

Vi frågar oss varför Ardalan Shekarabi vill sänka sin egen spelreglering?

Stockholm 2020-04-30

Pontus Lindwall, VD, Betsson AB
Henrik Tjärnström, CEO, Kindred Group
Gustaf Hagman, Group CEO, LeoVegas
Therese Hillman, VD, NetEnt AB
Ulrik Bengtsson, Group CEO, William Hill Plc

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet, Betway och Kambi. 

​Med anledning av socialförsäkringsministerns aviserade åtgärder mot spelmarknaden skriver idag VD:arna för några av de största svenska bolagen ett öppet brev till ministern

Läs vidare »

BOS-rapport om kanaliseringen på den svenska spelmarknaden – ”Mycket illavarslande”

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 14:39 CEST

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag en rapport (finns att ladda ned längre ned på denna sida) som den oberoende analysfirman Copenhagen Economics författat på uppdrag av BOS. Rapporten beskriver en allmänt fallande kanalisering på den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet (81-85 % kanalisering). Därtill rapporteras spelvertikalerna sportspel (80-85 %) och onlinekasino (72-78 %) vara särskilt utsatta för låg kanaliseringsgrad.

Kanalisering är det begrepp som mäter andelen spelkonsumenter som spelar i det svenska licenssystemet i motsats till den oreglerade och illegala spelmarknaden.

Regeringens mål för en långsiktigt hållbar spelreglering är minst 90 procents kanalisering.

Detta är första gången kanaliseringsgraden mäts för enskilda spelvertikaler, som sportspel och onlinekasino. Tidigare mätningar har endast fångat kanaliseringsgraden för den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet.

– Det råder ingen tvekan om att licenssystemet är satt under oerhörd press när det gäller spelvertikalerna sportspel och onlinekasino. Att i det läget ens överväga ytterligare restriktioner riktade mot de licensierade spelbolagen framstår som bakvänt, eftersom vi vet att sådana restriktioner driver spelarna bort från licenssystemet till den svarta marknaden där konsumentskyddet är obefintligt, säger Gustaf Hoffstedt.

– I praktiken avgörs nu det svenska licenssystemets framtid av myndigheternas och regeringens förmåga att avstå från ytterligare restriktioner riktade mot svensklicensierade spelbolag.

– För det första bör socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi dra tillbaka den delen av hans utspel som drabbar licensierade bolag. För det andra bör Spelmarknadsutredningen under ledning av Anna-Lena Sörenson inte föreslå marknadsföringsbegränsningar som drabbar licensierade bolag. För det tredje bör Spelinspektionen dra tillbaka förslaget om ytterligare vadslagningsrestriktioner som drabbar licensierade bolag, som förbud mot vadslagning i vänskapsmatcher och i lägre divisioner, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Rapporten finns att ladda ned längre ned på denna sida.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet, Betway och Kambi. 

BOS presenterar idag en rapport som den oberoende analysfirman Copenhagen Economics författat på uppdrag av BOS. Rapporten beskriver en allmänt fallande kanalisering på den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet (81-85 % kanalisering). Därtill rapporteras spelvertikalerna sportspel (80-85 %) och onlinekasino (72-78 %) vara särskilt utsatta för låg kanaliseringsgrad.

Läs vidare »

Kambi ny medlem i BOS

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 13:49 CET

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har valt in Kambi som medlem.

Kambi är en oberoende leverantör av sportbok och oddssättning till licensierade spelbolag. Ett flertal av BOS befintliga medlemmar använder sig av Kambis tjänster och produkter för vadslagning på sport.

– Det här är en milstolpe för BOS som branschförening i det att Kambi är vår första medlem som renodlat ägnar sig åt att förse spelmarknaden med odds och annan data för vadslagning inom sport, säger Gustaf Hoffstedt.

– Jag är övertygad om att Kambi har mycket att bidra med till hela spelmarknaden, tack vare den speciella kompetens som de besitter genom att arbeta åt en mängd bolag på spelmarknaden. Inte minst är jag övertygad om att Kambis kunnande kommer att komma väl till pass i hela branschens strävan att bidra till en idrott med hög sportslig integritet, säger Gustaf Hoffstedt.

– Kambi är väldigt glada över att ha blivit invalda i BOS. Vi delar BOS mål om att bygga en hållbar och lönsam spelmarknad där idrottens integritet såväl som en hög kanaliseringsgrad bevaras, säger Tommaso di Chio, Associate General Counsel på Kambi.

– Vi ser fram emot att samarbeta med BOS och dess medlemmar i strävan efter en spelmarknad som fungerar för alla. Vår erfarenhet som global business-to-business-leverantör av sportbok kan förhoppningsvis komma till nytta i samarbetet med Spelinspektionen.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet, Betway och Kambi. 

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har valt in Kambi som medlem. Kambi är en oberoende leverantör av sportbok och oddssättning till licensierade spelbolag. Ett flertal av BOS befintliga medlemmar använder sig av Kambis tjänster och produkter för vadslagning på sport.

Läs vidare »

BOS svarar Spelinspektionen om vadslagningsbegränsningar

Nyheter   •   Feb 14, 2020 14:37 CET

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande på Spelinspektionens föreslagna föreskrifter, vilka har till syfte att motverka matchfixning.

BOS lämnar in dels ett eget yttrande, dels en extern rapport från det brittiska konsultbolaget H2 Gambling Capital. BOS yttrande och den externa rapporten finns att ladda ner längre ned i detta pressmeddelande. 

I korthet lyfter bägge dokumenten fram det faktum att eventuella restriktioner att erbjuda efterfrågade spelprodukter för svensklicensierade spelbolag kommer att främja matchfixning, eftersom vadslagningen då kommer att drivas ut ur licenssystemet till den gråa och svarta spelmarknaden.

– Det är nu angeläget att Spelinspektionen tar till sig dessa fakta och drar tillbaka de föreslagna restriktionerna för svensklicensierade spelbolag. Dessa bolag samarbetar med varandra och med rättsvårdande myndigheter för att bekämpa matchfixning. Om svensklicensierade spelbolag inte tillåts erbjuda och övervaka den vadslagning som sker gör sig kampen mot matchfixning blind. Vi kommer helt enkelt inte att se vad som händer där ute och eventuell manipulation kommer att passera obemärkt, säger Gustaf Hoffstedt.

​Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande på Spelinspektionens föreslagna föreskrifter.

Läs vidare »

Spelinspektionen avkriminaliserar matchfixning

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2020 16:24 CET

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) kommenterar Spelinspektionens förslag att förbjuda viss vadslagning, exempelvis vilka spelare som tilldelas gula och röda kort.

Om Spelinspektionen efter den remissrunda som nu följer beslutar om sådana förbud, innebär det samtidigt att manipulation av dessa sporthändelser avkriminaliseras. Fotbollskanalen var först med den nyheten: https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/eventuella-luckor-i-nya-spellagen-kring-matchfixning-blir-antagligen-straffrit/ Det hänger samman med att spelfuskbrottet enbart är tillämpligt på licenspliktigt spel, inte på spel som licensierade spelbolag är förbjudna att erbjuda.

– Det är naturligtvis olyckligt om man på detta vis öppnar dörren på glänt för en avkriminalisering av manipulation av sporthändelser. Spelinspektionen borde tvärtom slå vakt om spelfuskbrottet och dess nya möjligheter att röka ut matchfixning. Retoriken är att de nya föreskrifterna ska förhindra matchfixning, men i realiteten bereder man dess väg. När man berövar svensklicensierade spelbolag att ha kompletta vadslagningsportföljer lämnar man över viktiga delar av marknaden till olicensierade spelbolag. Att därtill medverka till att viss manipulation av idrottsliga händelser avkriminaliseras är att be om intensifierade problem med matchfixning, säger Gustaf Hoffstedt.


Gustaf Hoffstedt
Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel
0708-18 28 21

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betsson, Kindred, Mr Green, NetEnt, Bet365, Flutter, Casumo, Cherry, Evolution Gaming, Jackpotjoy Group, LeoVegas, Pokerstars, Prima Networks, SG Digital, VideoSlots, William Hill, SuprNation, Quickspin, Mandalorian Technologies, Hero Gaming Ltd, GVC Holdings LegolasBet

​Branschföreningen för Onlinespel (BOS) kommenterar Spelinspektionens förslag att förbjuda viss vadslagning, exempelvis vilka spelare som tilldelas gula och röda kort.

Läs vidare »

BOS välkomnar Betway Ltd som medlem

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2019 08:00 CET

BOS styrelse har beslutat anta spelbolaget Betway Ltd som medlem i föreningen. Betway är en internationell speloperatör med licens i ett flertal länder, däribland Sverige.

  • Det är med stor glädje jag välkomnar Betway till BOS medlemsskara. Vi samlar ett drygt tjugotal onlinespelbolag på den svenska spelmarknaden. Betway passar väl in i vår profil av spelbolag som sätter långsiktighet, konsumentskydd och en modern spelreglering högt på agendan, säger Gustaf Hoffstedt.
  • Den svenska omregleringen är satt under hård press med osäkerhet kring befintlig och eventuellt kommande reglering, exempelvis om dagens spelobjekt inom sportvadslagning kommer att vara tillåtna inom licenssystemet, vilket är en nödvändighet för att bekämpa matchfixning framgångsrikt. Onlinespelindustrin behöver tala med en stark röst, och med Betways inval stärks BOS röst ytterligare, avslutar Hoffstedt.

​BOS styrelse har beslutat anta spelbolaget Betway Ltd som medlem i föreningen. Betway är en internationell speloperatör med licens i ett flertal länder, däribland Sverige.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • guixstaeafxa.hgtofadfskpteaodtgi@bdwosyy.nycudq
  • 0708-18 28 21

Om Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

BOS representerar 22 spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik

Branschföreningen för onlinespel, BOS, representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.