Media no image

”Skattenivån avgör om licenssystemet lyckas”

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 12:16 CEST

Den nationalekonomiska konsultbyrån Copenhagen Economics har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel tagit fram en rapport om optimal skattesats för det kommande spellicenssystemet. Copenhagen Economics föreslår en skattenivå på mellan 15-20 procent av spelöverskottet. Rapporten presenteras idag.

– Det är klargörande att Copenhagen Economics slår fast att en skattenivå som överstiger tjugo procent enbart leder till minskade skatteintäkter, liksom en bristfällig kontroll på spelmarknaden. Detta eftersom spelarna då i mycket hög utsträckning kommer att söka sitt spel utanför licenssystemet, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Samtidigt inger rapporten hopp. Den pekar på framgångsexemplet Storbritannien, som med en 15-procentig skatt har lyckats attrahera de brittiska spelarna till den grad att 95 procent av dem spelar inom licenssystemet. Det kan jämföras med Sverige som inte ens samlar hälften av de svenska spelarna. Vi bör lära av det brittiska exemplet, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Ladda ner hela rapporten

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Den nationalekonomiska konsultbyrån Copenhagen Economics har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel tagit fram en rapport om optimal skattesats för det kommande spellicenssystemet. Copenhagen Economics föreslår en skattenivå på mellan 15-20 procent av spelöverskottet. Rapporten presenteras idag.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

Spelbranschen samarbetar kring självreglering

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 13:00 CEST

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

– Vår förhoppning är att samtliga spelbolag som får en licens i Sverige kommer att söka inträde i en gemensam branschorganisation. Då blir organisationen den naturliga samtalspartnern i alla spelrelaterade frågor, inte minst för politiska beslutsfattare, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det här är en signal till spelutredare Hallstedt om att självreglering bör vara ett centralt inslag i den kommande licensregleringen av spelmarknaden. Avsikts­förklaringen om att bilda en gemensam branschorganisation är ett första men viktigt steg mot en ordning där branschen gemensamt verkar för en sund spel­marknad, säger Maria Lindström.

Avsiktsförklaringen bifogas.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel, 0708-18 28 21

Maria Lindström

Generalsekreterare, Spelbranschens Etiska Råd, 0703-20 28 12

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

BOS om Folkhälsomyndighetens spelstudie

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:58 CEST

Folkhälsomyndigheten har idag presenterat sin omfattande studie om spelproblem. Resultaten bygger på intervjuer med närmare 10 000 personer.

– Att minimera de negativa effekterna av spel om pengar är ett arbete som aldrig tar slut, eftersom en viss andel av befolkningen alltid kommer att ha ett problematiskt förhållande till spel. Med det sagt är det ändå tillfredsställande att andelen problemspelande på internet har halverats på sex år, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Det är också tillfredsställande att andelen minderåriga som spelar har minskat kraftigt, sannolikt beroende på att onlinespel har en mycket sträng ålderskontroll jämfört med exempelvis lottförsäljning över disk, menar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

Folkhälsomyndigheten har idag presenterat sin omfattande studie om spelproblem. Resultaten bygger på intervjuer med närmare 10 000 personer.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

BOS lämnar in skrivelse om matchfixning

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 12:55 CEST

BOS har idag lämnat in en skrivelse om matchfixning till spelutredare Håkan Hallstedt. BOS-bolagen står för mer än hälften av allt onlinespel i Sverige.

– Vi stöder en kriminalisering av matchfixning. Spelbolag blir bedragna varje gång en match är riggad, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– Vid en kriminalisering är det viktigt att rätt åtgärder sätts in. Gör det obligatoriskt för alla licensierade operatörer att rapportera alla misstänkta aktiviteter till Lotteriinspektionen och berörda idrottsorganisationer. Inrätta även en särskild enhet inom Lotteriinspektionen för bearbetning och undersökning av inkomna tips och annan information som väcker misstanke om matchfixning, menar Gustaf Hoffstedt.

– Spelbolagen måste vara en del av lösningen på Sveriges matchfixningsproblem. Spelbolagen vill dela med sig av sina kunskaper och är mycket väl positionerade för att kunna upptäcka misstänkta fall av riggade matcher. Att dra nytta av detta är av intresse för både idrotten och spelbolagen, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Skrivelsen bifogas.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry, LeoVegas och Casumo.

BOS har idag lämnat in en skrivelse om matchfixning till spelutredare Håkan Hallstedt. BOS-bolagen står för mer än hälften av allt onlinespel i Sverige.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

BOS JO-anmäler generaldirektör för jäv och otillåten bisyssla

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 08:13 CET

BOS har idag beslutat gå vidare med avslöjandet om generaldirektör Johan Carlsons dubbla lojaliteter, dels som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, dels som ledamot i spelbolaget ATG. BOS lämnar idag in en anmälan till Justitieombudsmannen.

– Johan Carlson har personligen yttrat sig i egenskap av myndighetschef om ATG:s spelansökningar och ställt sig positiv till dem. När konkurrerande AB Svenska Spel har ansökt har han däremot varit kritisk. Därmed har ATG fått en unik och samtidigt illegitim konkurrensfördel, påpekar Gustaf Hoffstedt.

– När en generaldirektör använder sin myndighet för att ge särskilda fördelar åt det spelbolag där han själv har intressen, då har det gått för långt. Detta rubbar inte enbart förtroendet för den förda spelpolitiken, utan framför allt tilltron till myndigheternas självständighet och oberoende, konstaterar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

BOS har idag beslutat gå vidare med avslöjandet om generaldirektör Johan Carlsons dubbla lojaliteter, dels som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, dels som ledamot i spelbolaget ATG. BOS lämnar idag in en anmälan till Justitieombudsmannen.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

”Jävet måste leda till omprövning av ATG:s speltillstånd”

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 18:56 CET

BOS har idag bett dess medlemmar Unibet och Betsson att begära överprövning av ATG:s speltillstånd för innevarande år. Orsaken är ett uppenbart fall av jäv.

– Folkhälsomyndighetens yttrande begärs alltid när regeringen ska ge speltillstånd. Myndigheten förordar normalt att tillstånd bör avstyrkas av folkhälsoskäl. Inför regeringens prövning av ATG:s speltillstånd för 2016 avstod Folkhälsomyndigheten i yttrandet på ett flertal punkter från att ens ta ställning, påpekar Gustaf Hoffstedt.

- Det har nu framkommit att yttrandet beslutades av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Samme Johan Carlson sitter som ledamot i spelbolaget ATG:s styrelse. Det råder ett uppenbart jävsförhållande här, konstaterar Gustaf Hoffstedt.

- Det faktum att den svenska spelregleringen är på väg att skifta från monopol till ett licenssystem minskar inte behovet av ordning och reda i statens handläggning. Såvitt jag förstår har regeringen inte informerats om det föreliggande jävet, och därför fattat sitt beslut om speltillstånd utan tillgång till information som är av helt avgörande betydelse. Det är djupt otillfredsställande att Folkhälsomyndighetens generaldirektör försätter sig i ett så allvarligt jävsförhållande. Det är lika otillfredsställande att det tycks saknas varningssystem på Finansdepartementet, så att ärenden där det råder så uppenbara missförhållanden ändå helt ograverade går till regeringen för beslut, avslutar Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

BOS har idag bett dess medlemmar Unibet och Betsson att begära överprövning av ATG:s speltillstånd för innevarande år. Orsaken är ett uppenbart fall av jäv.

Läs vidare »
Media no image
Yhao1cosxieg14ea9p3t

”Hallstedt klokt val av spelutredare”

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2015 19:24 CET

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis val av utredare för omreglering av spelmarknaden: generaldirektör Håkan Hallstedt.

– Det är en person med stor integritet som har utsetts. Han är höjd över varje misstanke om att företräda något endaste särintresse på den komplexa spelmarknaden. Hallstedt är dessutom i sin egenskap av generaldirektör för Lotteriinspektionen väl insatt i frågan redan från början, vilket markant ökar möjligheten att ro iland med utredningen på utsatt tid, säger Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis val av utredare för omreglering av spelmarknaden: generaldirektör Håkan Hallstedt.

Läs vidare »
Media no image

”Schysta regler för spelannonsering”

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2015 09:55 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Expressens och Aftonbladets tillämpning av Tidningsutgivarnas spelannonsrekommendationer.

– De principer som Expressen och Aftonbladet kommer att tillämpa framöver är något som vi från branschens sida välkomnar. Vi är i egenskap av annonsköpare lika angelägna som mediehusen att spelreklam uppfattas som schyst. Det gäller all spelreklam, inte enbart den som kommer från ett av våra medlemsföretag. Tvivelaktig reklam drabbar alla, säger Gustaf Hoffstedt.

– Med spelbranschens egna befintliga och framtida riktlinjer lägger vi nu tillsammans med publicisterna ett fundament av självreglering. Det bådar gott inför den kommande omregleringen av spelmarknaden, avslutar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta: Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Expressens och Aftonbladets tillämpning av Tidningsutgivarnas spelannonsrekommendationer.

Läs vidare »
Media no image

”Branschen välkomnar spelutredningen”

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2015 15:52 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar de direktiv regeringen idag fattade beslut om. Direktiven ska styra den kommande spelutredningen.

– Det är bra att arbetet nu kan komma igång och att det inte råder något som helst tvivel om att det är ett icke-diskriminerande licenssystem som är för handen. Mot den bakgrunden är det välkommet att utredaren särskilt ska pröva lämpligheten i om staten själv ska äga spelbolag, säger Gustaf Hoffstedt.

– Mindre lyckat är att direktiven plockar fram lik i lasten från gamla utredningar som inte tidigare ansetts kunna ligga till grund för en modernisering av spelmarknaden, t.ex. blockeringar på internet och att reglera vinståterbetalning, alltså att reglera priset på speltjänster. Utredaren får i uppdrag att pröva lämpligheten av sådana åtgärder, och när hen får klart för sig att detta inte kan attrahera svenskars spelintresse utgår jag från att utredaren avstyrker det som inte kan leda till en långsiktigt hållbar spelmarknad, avslutar Gustaf Hoffstedt.

För vidare information, välkommen att kontakta: Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Paf, Unibet, Mr Green & Co, Bet365, Bonnier Gaming, Evolution Gaming, Pokerstars, William Hill, NetEnt, Nyx Gaming, Ladbrokes, Prima Network, ComeOn, Intertain, Cherry och LeoVegas.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar de direktiv regeringen idag fattade beslut om. Direktiven ska styra den kommande spelutredningen.

Läs vidare »
Media no image

”Äntligen kan spelutredningen komma igång”

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2015 09:37 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis debattartikel på Dagens Nyheter idag, där ministern berättar att regeringen tillsätter en utredning i syfte att införa ett licenssystem.

– Tärningen är kastad. Det känns spännande att vi nu äntligen kommer igång med arbetet att omreglera den hopplöst föråldrade spelregleringen. Vi behöver en reglering med ett starkt konsumentskydd, som också tar tillvara det faktum att Sverige är en av världens ledande nationer mätt i framgångsrika onlinespelbolag. Deras framtid påverkar i hög grad vårt välstånd i Sverige, säger Gustaf Hoffstedt.

– Jag tror och hoppas att regeringen med den här utredningen kan skapa ett licenssystem dit många spelbolag vill söka sig. Regleringens framgång avgörs av att så många spelbolag som möjligt vill verka inom licenssystemet, och att det är dit spelkunderna söker sig. Då måste systemet vara rättvist. Därför anser jag att utredaren även bör ges i uppdrag att se över statens ägande i AB Svenska Spel, i syfte att skapa en konkurrensneutral marknad, avslutar Gustaf Hoffstedt.


För vidare information, välkommen att kontakta: Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel 

Telefon: 0708-18 28 21

E-post: gustaf.hoffstedt@bos.nu

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Bet365, Gamesys, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution Gaming, Ladbrokes, ComeOn, William Hill, Nyx Gaming och Cherry.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis debattartikel på Dagens Nyheter idag, där ministern berättar att regeringen tillsätter en utredning i syfte att införa ett licenssystem.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • aytxioguisytstzrycilaf.hmuaakqgglcoffsxztedtipua@brtossa.nffixehmfu
  • 0708-18 28 21

Om Branschföreningen för Onlinespel (BOS)

BOS representerar 18 spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik

Branschföreningen för onlinespel, BOS, representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.