Media-no-image

Kulturutskottet ger ny spelreglering kickstart

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 15:09 CET

Kulturutskottet beslutade idag (5 mars) att föreslå riksdagen att avge ett tillkännagivande till regeringen om behovet av en ny spelreglering. Tillkännagivandet ger regeringen fram till årsskiftet på sig att formulera direktiv till en utredning i riktning mot ett licenssystem. Slutligt beslut fattas i riksdagen den 19 mars.

– Det är glädjande och välkommet att omregleringen får en kickstart av det här slaget. Mig veterligen har det aldrig tidigare hänt att ett riksdagsutskott ger ett tillkännagivande i spelpolitiken, säger Gustaf Hoffstedt.

– Ännu bättre är att detta sker i överensstämmelse med regeringens egen intention. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har tidigare aviserat att det är just den här vägen han och regeringen vill ta. Det vill säga en utredning som tar fram ett förslag till omreglering i riktning mot ett licenssystem, menar Gustaf Hoffstedt.

– Nu är alla överens inte bara om att ett licenssystem bör införas. Nu kan också det konkreta arbetet komma igång, säger Gustaf Hoffstedt.

Läs kulturutskottets uttalande här

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Kulturutskottet beslutade idag (5 mars) att föreslå riksdagen att avge ett tillkännagivande till regeringen om behovet av en ny spelreglering. Tillkännagivandet ger regeringen fram till årsskiftet på sig att formulera direktiv till en utredning i riktning mot ett licenssystem. Slutligt beslut fattas i riksdagen den 19 mars.

Läs vidare »
Media-no-image

Fel att ge fler fördelar till de med monopol

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 10:52 CET

David Sundén, som skrivit ESO-rapporten ”En ny giv”, föreslår på SvD Brännpunkt (12/2) att spelpolitiken bör omregleras i riktning mot ett licenssystem. Till skillnad från ett monopol, där staten på förhand utser vem som får verka på en marknad, bygger ett licenssystem på likabehandling av spelbolag. Alla som uppfyller det av staten uppsatta regelverket ges möjlighet att söka och tilldelas licens.

Det är en god hållning som Sundén har, och den delas av nästan alla som engagerat sig i frågan, däribland Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det är egentligen endast partipolitikens ytterflanker och Svenska Spel som värnat monopolet, liksom tidigare spelministrar som helt frikopplade från sina partiers hållning valt monopolet.

Fram tills nu. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) inser det ohållbara med ett monopol som ändå inte fungerar. Mindre än hälften av onlinespelet sker i dag hos de bolag som omfattas av monopolet. Måhända har Shekarabi understötts i sin uppfattning av det faktum att Sverige nesligen har stämts av EU-kommissionen för vår diskriminerande spelpolitik, men det spelar i sammanhanget mindre roll.

Att vi instämmer i utredaren David Sundéns allmänna idé om omreglering till licenssystem innebär emellertid inte att vi till fullo stödjer alla hans förslag. Det är som bekant i detaljerna djävulen sitter. I dem begår Sundén dessvärre ett fatalt misstag: han föreslår specialrättigheter åt monopolbolagen i väntan på att bruket av licenser är igång. Han föreslår bland annat att Svenska Spel ska få tjuvstarta med kasino på nätet, och att spelbolag utan svensk licens (vilket alltså utan ett licenssystem är omöjligt att få) ska hållas borta genom ett stärkt främjandeförbud, det vill säga marknadsföringsförbud.

Det råder inget tvivel om att monopolbolagen tar skada av monopolet. Men det råder heller inget tvivel om att de fristående bolagen med licens i annat land också begränsas av monopolet. Det är till exempel inte möjligt för dem att sponsra idrottsföreningar. Men i det senare fallet föreslår Sundén inga lättnader i väntan på att licenssystemet är i bruk.

Det var just de diskriminerande dragen i den svenska spellagstiftningen som fick EU-kommissionen att stämma Sverige, ett fall som ännu väntar på sitt avgörande. Att under den processen införa särregler som ytterligare förstärker graden av diskriminering förefaller, milt uttryckt, oklokt. Vi förordar i stället att regeringen utan dröjsmål tillsätter en utredning med uppgift att föreslå en ny licensordning, som är så attraktiv att den samlar alla seriösa spelbolag. Att den nya ordningen ska präglas av likabehandling, rättssäkerhet och vara i enlighet med EU-rätten borde vara en självklarhet.

GUSTAF HOFFSTEDT

Generalsekreterare

Branschföreningen för Onlinespel

Läs David Sundéns debattartikel här.

Lär Gustaf Hoffstedts replik här

Läs ESO-rapporten här.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Gustaf Hoffstedt svarar på David Sundéns artikel i SvD Brännpunkt "Svenska regler sänker spelbolagen". Hans svar ”Fel att ge fler fördelar till de med monopol” publicerades i SvD den 12 februari.

Läs vidare »
Media-no-image

“Ja till omreglering av spel, nej till hafsverk”

Blogginlägg   •   2015-02-12 12:11 CET

Generalsekreteraren för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt kommenterar förra veckans uttalanden i TT från ATG och Svenska Spel angående omreglering av spel.

– Jag instämmer till fullo med ATG och Svenska Spel om vikten att få till stånd en omreglering av spelpolitiken. Glädjande nog delas den uppfattningen även av regeringen och en stor majoritet i riksdagen, säger Gustaf Hoffstedt.

– Jag blir mer orolig när Svenska Spel begär ”kortsiktiga beslut för att dämpa den marknadsutveckling vi nu ser”. Att ett enskilt bolag har problem kan rimligen inte vara skäl nog att med statliga interventioner försöka påverka marknadsfördelningen mellan olika bolag. Detta sagt i ett läge då alltså Sverige blivit stämt av EU för att vi diskriminerar EU-licensierade spelbolag. Att då inleda en omreglering med att ånyo ge speciella förmåner åt statens spelbolag vore att binda ris för egen rygg, menar Gustaf Hoffstedt.

– Jag utgår från att regeringen och riksdagen vill se en omreglering som behandlar alla parter lika, som inte är diskriminerande och som därmed är i samklang med internationellt ingångna avtal. Statens viktiga roll är att vara domare i denna match, inte att själv agera spelare, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Generalsekreteraren för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt kommenterar förra veckans uttalanden i TT från ATG och Svenska Spel angående omreglering av spel.

Läs vidare »
Mkdcfispoxd2ignkuv3e

Regeringen skjuter upp utredning om licenssystem

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 15:11 CET

Gårdagens besked från civilminister Ardalan Shekarabi att reformeringen av den svenska spelmarknaden nu skjuts på obestämd framtid är en besvikelse för oss i Branschföreningen för onlinespel, BOS.

Yhao1cosxieg14ea9p3t

Gustaf Hoffstedt ny generalsekreterare för BOS

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 10:00 CET

Riksdagsledamoten Gustaf Hoffstedt blir ny generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS). Han lämnar sin riksdagsplats vid årsskiftet. Hos BOS blir Gustaf Hoffstedts huvuduppgift att aktivt bidra till en hållbar omreglering av den svenska spelmarknaden.

Media-no-image

Bra att EU-kommissionen stämmer Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:49 CEST

Branschorganisationen för onlinespel, BOS, välkomnar beskedet att EU-kommissionen nu beslutat att stämma Sverige för brott mot EU-lagstiftningen när det gäller spelmonopolet på online- och pokerspel online.

–  Det är bra att EU-kommissionen reagerar. Sverige är snart det sista landet inom EU som utestänger EU-reglerade online-spelbolag från att även etablera sig lokalt i landet, säger Magnus Silfverberg som är vd för Betsson och ordförande i BOS.

– Enligt civilminister Ardalan Shekarabi har regeringen nu för avsikt att skynda på arbetet med att hitta ett licenssystem för onlinespel. Vi välkomnar ett licenssystem och nu är det är viktigt att det systemet utformas så att en så stor del som möjligt av marknaden väljer att ansluta sig och att det på så vis attraherar svenska spelare.

EU-kommissionen konstaterar att det svenska spelmonopolet inte gör tillräckligt för att skapa ett effektivt arbete mot spelmissbruk och kriminalitet. Det är samma slutsats som Riksrevisionen kom fram till i sin granskning av den svenska spelmarknaden för två år sedan.

–  För att de spelpolitiska målen ska uppnås är det viktigt att en stor andel av spelandet sker på en nationell marknad. Men hittills har Sverige valt att stå fast vid en omodern spellagstiftning istället för att införa licenssystem för onlinespel, konstaterar Magnus Silfverberg.

–  Den nuvarande spellagstiftningen är från 1994 som var före internets intåg. I dag sker merparten av allt spel online.

BOS ser den uppkomna situationen som en möjlighet att etablera ett licenssystem som är långsiktigt hållbart och som tar hänsyn till att onlinespelarna finns på en lättrörlig marknad. Situationen möjliggör även att införa ett licenssystem som är förenligt med EU-rätten. Det finns dock många intressenter och fallgropar att ta hänsyn till.

– Givet den komplexa situationen förstår vi att regeringen behöver analysera hur ett licenssystem ska se ut och BOS är en utmärkt samtalspartner för detta, säger Magnus Silfverberg.

Kontakt:

Magnus Silfverberg, vd Betsson och ordförande i Branschföreningen för onlinespel,

magnus.silfverberg@bos.nu

08 – 506 403 00BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Branschorganisationen för onlinespel, BOS, välkomnar beskedet att EU-kommissionen nu beslutat att stämma Sverige för brott mot EU-lagstiftningen när det gäller spelmonopolet på online- och pokerspel online.

Läs vidare »
Ta3ijeberphsloi1zbbd

Storbritannien inför krav på licens för alla spelbolag

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 13:49 CEST

Från den 1 november ska alla spelbolag som vänder sig till spelare i Storbritannien med spel på internet och appar ha brittiska licenser. Därmed tas ytterligare ett steg för att möta en utveckling där en allt större del av spelandet sker online och på spelsidor som ligger hos operatörer utanför det egna landet.

Cninfwtpufmzg9dt93gz

EU Kommissionens rekommendationer för en långsiktig och socialt hållbar spelpolitik inom EU

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 15:15 CEST

Flera länder inom EU har under de senaste åren gått från olika former av statliga monopol på online spel till att tillåta en mångfalt av aktörer på jämlika villkor.

Siwxkatyx5t5fqdaqedl

Matchfixning i Sverige ett fortsatt problem

Nyheter   •   2014-09-19 12:35 CEST

Dagens Nyheter skriver idag om hur arbetet med utredningar kring matchfixning har fått ökad prioritet hos Riksenheten mot korruption. Sedan 2012 har 13 matcher utretts då de misstänkts vara fixade. Den senaste matchen som ska utredas gick mellan Assyriska BK-Tenhult i division 2 Västra Götaland, en serie som det tidigare riktats misstankar mot.

Media-no-image

BOS kommenterar Lotteriinspektionens rapport "Omvärld"

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 13:34 CEST

Anledningarna till varför länder väljer att omreglera sina respektive spelmarknaden varierar. Vissa gör det för att öka skatteintäkterna, andra för att garantera rättsskyddet för dem som spelar eller för att komma åt problemspelandet. Rapporten visar att omregleringarna inte har påverkat problemspelandets omfattning. Dessutom verkar det inte finnas någon korrelation mellan problemspelande och marknadsföring, något som varit aktuellt i den svenska debatten under våren. Anklagelser har riktats mot bolag som håller licenser i andra länder om att de använder "aggressiv marknadsföring". 

LI konstaterar att en omreglering, för att vara framgångsrik, bör innebära att de nationellt licensierade bolagen kan erbjuda i stort sett samma spel och villkor som de utomlands licensierade bolagen. Dessutom bör omregleringens beskattningssystem anpassas till det land där omrelgeringen äger rum.  BOS anser att LI har rätt i sin slutsats om att ett skattesystem som bygger på en kombination av skatt på brutto- och nettoomsättningar blir komplexa, svåröverskådliga och oförutsägbara och att frekventa justeringar då blir nödvändiga. Liksom LI anser BOS att en beskattning som bygger på nettoomsättningen är att föredra på den svenska marknaden och att själva skattenivån är avgörande för om spelmarknaden kommer att utvecklas på det sätt som man från statligt håll önskar.

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Lotteriinspektionen (LI) har på uppdrag av regeringen i en rapport beskrivit de omregleringar av spelmarknaderna och dess effekter som under senare år skett i Danmark, Finland, Italien och Storbritannien. LI konstaterar att de omrelgeringar som ägt rum varit framgångsrika och att de inte ska ha påverkat spelproblemens omfattning.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

09 Apr 11:45

Seminarium - Vad vet vi att vi inte vet om spelmissbruk?

2015-04-09, 11:45 - 13:00
Lokal: Sibeliussalen, Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Konsult
  • Samhällskontakter
  • mvmpizfstnnvpozirebtwqtnpkmfqjbekhcklispa.dvlkb.eskihelsoqlcswrftorpoq@gullers.se
  • 070-8622185

Om Branschföreningen för onlinespel (BOS)

BOS representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik

Branschföreningen för onlinespel, BOS, representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS ska vara en naturlig samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer i alla frågor som handlar om onlinespel.