Skip to main content

Dags att omvärdera C-vitamintillskott till häst

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 18:47 CET

En häst i träning, och som därmed ökar syreförbrukningen, får också en ökad produktion av fria radikaler. Normalt tar hästens eget skyddssystem hand om detta (producerar eget C-vitamin). Men vid större påfrestningar räcker inte alltid kroppens egen förmåga att ta hand om de fria radikalerna. Detta visar flera vetenskapliga studier, vilket pekar på att ett tillskott av C-vitamin är på sin plats för arbetande hästar.

Påverkar muskler och luftvägar
Studierna har visat att underskott av C-vitamin, d v s när hästens egenproduktion av C-vitamin är otillräcklig, kan detta leda till allvarliga skador på hästen. Man har visat att bristen kan leda till s k oxidativ stress på cellstrukturen som i sin tur kan ge upphov till skador på muskelvävnad (A White, 2001). Brist på antioxidanter har också identifierats som en faktor i utvecklingen av kroniska luftvägsinfektioner (N Kirschvink et al 2002, Deaton et al 2003). Vidare påverkas immunsystemet negativt (K Winther et al 2010).

Behövs som tillskott i foder
Den oxidativa stressen kan förvärras om inslaget av antioxidanter i fodret är otillräckligt (Deaton och Marlin 2005). C-vitamin, som är en kraftfull antioxidant, har visat sig kunna bidra till att moderera/minska oxidativ stress.
Upptaget av C-vitamin tar dock tid. Försök med syntetiskt C-vitamin (oftast askorbinsyra) har visat att effekten kommer först efter flera dagar. Det krävs alltså kontinuitet i intaget för att tillskottet ska ge effekt (W Löscher et al 1984). Man kan dock ”boosta” upptaget om C-vitamin ges i naturlig form, då effekten kan uppstå redan efter två timmar (K Winther et al 2010).

Slutsats
Om man ger sin häst C-vitamin i det dagliga fodret, får hästen successivt en förhöjd nivå av C-vitamin i blodet och därmed ett starkare skydd mot oxidativ stress. Det krävs doser om ca 20 gram per dag i 2-4 veckor för att man ska uppnå signifikant, skyddande C-vitaminnivå i blodet (D. H. Snow 1987).
För arbetande hästar kan det alltså finnas skäl att ompröva den gamla ”sanningen” om att hästar producerar tillräckligt med eget C-vitamin och därför inte behöver ett tillskott. Tvärtom, för tävlande hästar är ett kontinuerligt C-vitamintillskott snarast en fråga om att värna om hästens hälsa.

BSD, Branschföreningen Svenska Djurvårdsprodukter

Pål Wederbrand

Texten får användas och citeras med hänvisning till källa.Referenser:

Grundkälla
K. Winther1, A. Kharazmi2, A.S.V. Hansen3 and J. Falk-Rønne4,†
The absorption of natural vitamin C in horses and anti-oxidative capacity: a randomised, controlled study on trotters during a three-month intervention period.
Comparative Exercise Physiology, 2012; 8 (3/4): 195-201

Övriga referenser
White, A., Estrada, M., Walker, K., Wisnia, P., Filgueira, G., Valdes, F., Araneda, O., Behn, C. and Martinez, R., 2001. Role of exercise and ascorbate on plasma antioxidant capacity in thoroughbred race horses. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A: Molecular and Integrative Physiology 128: 99-104.

Kirschvink, N., Art, T., Moffarts, B.D., Smith, N., Marlin, D., Roberts, C. and Lekeux, P., 2002a. Relationship between markers of blood oxidant status and physiological variables in healthy and heaves-affected horses after exercise. Equine Veterinary Journal Suppl. 34: 159-164.

Kirschvink, N., Fievez, L., Bougnet, V., Art, T., Degand, G., Smith, N., Marlin, D., Roberts, C., Harris, P. and Lekeux, P., 2002b. Effect of nutritional antioxidant supplementation on systemic and pulmonary antioxidant status, airway inflammation and lung function

Deaton, C.M., Marlin, D.J., Smith, N.C., Roberts, C.A., Harris, P.A., Kelly, F.J. and Schroter, R.C., 2003. Pulmonary bioavailability of ascorbic acid in an ascorbate-synthesising species, the horse. Free Radical Research 37: 461-467.

Winther, K., Kharazmi, A., Hansen, A.S.V. and Falk-Rønne, J., 2010. A randomised placebo controlled double blind study on the effect of subspecies of rose hip (Rosa canina) on the immune system, working capacity and behaviour of horses. In: Ellis, A.D., Longland, A.C., Coenen, M. and Miraglia, N. (eds.) The impact of nutrition on the health AND welfare of horses. EAAP volume 128. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Neteherlands, pp. 283-287.

Deaton, C.M. and Marlin, D.J., 2005. Reactive oxygen species and antioxidants - a war of nutrition. Veterinary Journal 169: 7-9.

Loscher, W., Jaeschke, G. and Keller, H., 1984. Pharmacokinetics of ascorbic acid in horses. Equine Veterinary Journal 16: 59-65.

Snow, D.H., Gash, S.P. and Cornelius, J., 1987. Oral administration of ascorbic acid to horses. Equine Veterinary Journal 19: 520-523.

Föreningen utgör en riksomfattande sammanslutning av företag. Organisationen ska främja medlemsföretagens och konsumenternas intressen, stötta i juridiska frågor och underlätta kommunikationen med samt utgöra förhandlingsmotpart till Djursportorganisationerna, Statens Jordbruksverk(SJV), Kemikalieinspektionen(Kemi), Livsmedelsverket (SLV), Läkemedelsverket(LV) och andra liknande organisationer eller myndigheter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy