Skip to main content

Bredbandsbolaget tar grepp om bredbandsutbyggnaden och tecknar ännu ett stort uppkopplingsavtal

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 10:34 CEST

Bredbandsbolaget kopplar upp ytterligare 8 800 lägenheter

Bredbandsbolaget ska installera bredband i 8 800 hyreslägenheter som ägs av det kommunala bostadsbolaget TomtbergaHuge Fastigheter AB i Huddinge, Stockholm. Samarbetsavtalet innebär att de boende kommer att få tillgång till Bredbandsbolagets tjänster. De första installationerna blir klara under 2004 och samtliga hushåll beräknas vara uppkopplade senast sommaren 2005.

– Det är mycket glädjande att TomtbergaHuge har valt Bredbandsbolaget som leverantör av bredbandstjänster till sina hyresgäster. Detta avtal bekräftar vår uppfattning att fastighetsägarnas intresse för fiberuppkoppling ökar allt mer, samtidigt som Bredbandsbolagets position som den dominerande fiberbyggaren i Sverige stärks. Vi erbjuder inte bara snabb Internetuppkoppling och möjlighet att ringa billigare genom IP-telefoni till de boende, vi erbjuder även fastighetsägaren ett modernt kommunikationsnät som kan användas till avancerad och lönsam fastighetsdrift, säger Peder Ramel, vd på Bredbandsbolaget.

– Det är viktigt för oss att våra hyresgäster har ett brett urval av tjänster att välja på. Genom detta avtal breddar vi utbudet och ger hyresgästerna möjlighet att välja bland det bästa som finns på marknaden både vad avser Internet och IP-telefoniabonnemang, samtidigt som vi får ett kommunikationsnät för modern fastighetsdrift, säger IT-chef Mats Larson på TomtbergaHuge.

Bredband med både nytta och nöje
De boende kommer att få tillgång till Bredbandsbolagets mycket snabba Internet-tjänst, som är 20 - 200 gånger snabbare än vanligt ADSL eller uppkoppling via kabel-TV-nät.
I Bredbandsbolagets nät finns från start även IP-telefoni, som helt ersätter Telias fasta telefonabonnemang och ger lägre kostnader för hushållen, samt så kallad Video-on-demand (hyr och se på film direkt via bredband). Det nät som Bredbandsbolaget installerar i de aktuella fastigheterna kommer också utnyttjas för olika typer av fastighetstjänster, till exempel styrning, reglering och övervakning av fastigheterna.


För ytterligare information
Peder Ramel, vd Bredbandsbolaget
Tel: 08-506 98 300

Mats Larson, IT-chef TomtbergaHuge
Tel 08-535 329 70