Skip to main content

Artikel om undermarksanläggningar publicerad i Bygg & Teknik

Nyhet   •   Sep 18, 2014 22:12 CEST

I tidskriften Bygg & Teknik nummer 6/14 har Briabs Johan Norén tillsammans med Karl Fridolf (projektledare och doktorand i brandteknik vid Lunds universitet) och Mattias Delin (VD, DeBrand Sverige AB) publicerat en intressant artikel om utrymning från undermarksanläggningar.

Växande storstäder och ett ökat byggande under mark har gjort att undermarksanläggningar för bland annat transportsystem ökat i antal under de senaste decennierna.Tunnelsystem för till exempel väg och järnvägstunnlar har dessutom inte bara ökat i antal, utan också blivit längre och anlagts allt djupare under mark.

Detta skapar nya utmaningar för utrymmande personer och för den projekterande ingenjören som ska dimensionera utrymningssäkerheten i de djupt belägna byggnadsverken. Det rådande kunskapsläget om vad som händer när människor ska utrymma längre sträckor uppåt och hur en projektör ska hantera de nya utmaningarna är dock bristfälliga. Bristen på forskningsresultat och riktlinjer kan äventyra säkerheten, något som uppmärksammats i en nyligen publicerad litteraturstudie om utrymning uppför längre trappor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera