Skip to main content

Höga byggnader i trä – en konceptstudie

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 14:34 CEST

Under senaste året har debatten om träbyggnader, och i synnerhet högre träbyggnader, pågått i Sverige. Argument har förts kring de positiva aspekterna av att bygga i trä som ett snabbt och miljömedvetet sätt att skapa nya bostäder. Mot detta har resonemang förts kring att träbyggnader, och speciellt höga träbyggnader, skapar specifika utmaningar och att riskerna kring exempelvis brandskydd och vattenskador försummas. Tyvärr realiserades frågan på nytt vid den tragiska branden i Eksjö nyligen då en ung kvinna omkom och flera kulturminnesvärda trähus totalförstördes.

Under Almedalsveckan hölls ett seminarium av Brandskyddsföreningen och försäkringsbranschen kring frågan. Seminariet hade titeln Höghus av trä – vackra hus på bekostnad av brandsäkerheten? Från Brandskyddsföreningen och försäkringsbranschen sida finns en oro över att man blundar för brandsäkerheten och att dagens brandskyddsregler, som inte begränsar möjligheten att bygga i trä eller styr höjden på en byggnad, är ofullständiga då egendomsskyddet fått ”stryka på foten”.

Under seminariet blev debatten stundtals hård mellan de olika lägren. Debattklimatet kring ämnet visade att frågan är av största vikt och väcker starka känslor, men att kunskapsläget också är bristfälligt. Se seminariet här.

Med den pågående debatten om höga träbyggnader och byggnadernas inneboende karaktär är det glädjande att Formas har valt att finansiera projektet Tall Timber Buildings – Concept studies. Projektet handlar om, att inom ramen för hållbart samhällsbyggande, öka kunskapsläget om byggnation i trä och undersöka vilka möjligheter som  finns för att skapa säkra och kostnadseffektiva träbyggnader.

Syftet med projektet Tall Timber Buildings – Concept studies är att utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader (över 20 våningar) enligt gällande byggregler, och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående. Prioriterade områden som specifikt kommer studeras I ett inledande skede är bland annat brandsäkerhet, livscykelperspektiv och konstruktionstekniska lösningar. Områden som är av största vikt för att säkerställa en säker byggnad över tid.

Projektet är ett samarbete mellan olika aktörer inom byggprocessen så som arkitekter, projektörer, byggherrar och forskare. Projektet kommer ledas av SP Hållbar Samhällsbyggnad - Träbyggande och boende.

Briab är en av aktörerna inom projektet och kommer att bidra med kunskap och erfarenhet om byggnadstekniskt brandskydd för att undersöka vilka angreppssätt och tekniska lösningar som finns för att säkerställa rätt brandskydd i höga träbyggnader. Det vill säga ett brandskydd som ger robusta och konstandseffektiva lösningar över byggnadens hela livslängd. Det är en stor utmaning, men vi ser att det finns tekniska möjligheter och en bra grogrund för innovation, utan att för den delen sänka samhällets skyddsnivå eller bortse från eventuella egendomsaspekter.

Mer information om projektet kommer löpande under hösten.

Briab erbjuder konsulttjänster i form av expertkompetens inom brandskyddsteknisk projektering, riskhantering, brandfarlig vara och systematiskt brandskyddsarbete. Företaget arbetar vidsträckt med utformning av brandsäkra byggnadskonstruktioner och riskhänsyn i verksamheter eller samhällsplanering.

Webb: www.briab.se | E-post: info@briab.se | Tfn: 08-410 102 50

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera