Skip to main content

Bridgestone Corporation offentliggör sin resursbevarandepolicy

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 13:37 CEST

Bridgestone Corporation offentliggjorde idag, å hela företagsgruppens vägnar, sin resursbevarandepolicy:

 

Bridgestones resursbevarandepolicy

 

Vi, Bridgestone Group-företagen, strävar efter att bli ännu bättre på att förvalta våra naturtillgångar. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra processer, produkter och tjänster så att vi kan reducera, återanvända och återvinna råmaterial, vatten och energi.

 

Nyckelverksamheter

 

  1. Vi arbetar ständigt med att förbättra resursutnyttjandet, genom att göra mer med mindre, baserat på försäljningen i förhållande till råmaterialförbrukningen.

  2. Vi främjar utvecklingen av tekniker och affärsverksamheter som uppmuntrar råmaterialåtervinning, utnyttjar förnybara resurser och skyddar våra begränsade naturtillgångar.

  3. Vi begränsar vattenförbrukningen i våra tillverkningsprocesser genom effektivisering och återvinning, och vi verkar för att skydda och bevara våra globala vattenresurser.

 

Så som anges i den reviderade miljöpolicyn strävar Bridgestone Group efter att med integritet kontinuerligt arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle och vidta avgörande åtgärder med avseende på tre viktiga miljöperspektiv: miljövård, resursbevarande och minskade koldioxidutsläpp.

I april 2010 tog företaget ett stort steg när det gällde att minska koldioxidutsläppen i och med att man presenterade sina mål för att minska CO2-utsläppen genom en produkts alla livscykler. I september 2010 offentliggjorde företaget ytterligare detaljer om sin strategi för att verka för biologisk mångfald och miljövård globalt på alla de platser där man bedriver verksamhet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.