Skip to main content

Briggen Tre Kronor af Stockholm åter till Vasa

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 07:00 CEST

Efter förra årets fina mottagande återvänder Tre Kronor af Stockholm åter igen till Vasa.
Torsdag den 25 september kl 14:00 anländer hon till Inre hamnen och fram till söndag den 28 september finns möjlighet att besöka fartyget under Öppet Skepp och även att följa med på seglingar i Vasa skärgård.

Program för besöket finns längst ner samt på www.briggentrekronor.se

Om fartyget
Tre Kronor af Stockholm byggdes på Skeppsholmen i Stockholm och sjösattes 2005 med Kronprinsessan Victoria som gudmor. Fartyget byggdes av yrkesmän och i allt väsentligt representerar hon den byggteknik som användes i slutet av 1800-talet. Hon räknas bland kännare som vara ett av världens mest välbyggda träfartyg och fick utmärkelsen "Newcomer of the year worldwide" när hon deltog i The Tall Ships´ Races 2009.

Seglar för Östersjön
Fartyget Tre Kronor af Stockholm är en av hörnpelarna i Initiativet Hållbara Hav. Inom Initiativet Hållbara Hav samlas forskare, intresseorganisationer, politiker och näringsliv kring frågan hur vi gemensamt kan verka för att Östersjön ska bli ett friskt och levande hav. Vi förmedlar forskarnas information om läget och sprider det via våra kanaler och nätverk till beslutsfattare och allmänhet. Här nedan är några exempel på vad vi gör.

”Östersjön – blir det bättre eller sämre?”
Varje år anordnar Hållbara Hav ett seminarium om Östersjöns miljösituation. Seminariet samlar forskare från olika områden och hålls i närvaro av Kronprinsessan Victoria som är fartygets gudmor. Årets seminarium hade titeln ”Östersjön – blir det bättre eller sämre?”. Fyra forskare redogjorde för läget vad beträffar övergödning, fiske, fågelliv och kemikalier. Föredragen filmades och finns att se på SVT Play Där finns även en intervju med Kronprinsessan Victoria.

”Östersjön – vem bryr sig…” en digital miljöutställning
Miljöutställningen ”Östersjön – vem bryr sig…” som utvecklades 2012 finns nu även i en digital version (http://vembryrsig.hallbarahav.nu.) "Vem bryr sig" finns översatt till 7 av de språk som talas runt Östersjön och har även blivit nominerad till Svenska Designpriset.

Samarbete med städer
I flera av de hamnar vi besöker samarbetar vi med städerna kring olika evenemang som behandlar miljöproblematiken kring Östersjön. I år har vi medverkat vid Kalmarsundsveckan i Kalmar och i miljökonferensen HAV14 i Örnsköldsvik. Efter besöket i Vasa kommer Tre kronor att besöka Sundsvall där vi deltar i Globala Sundsvall. Det är vår förhoppning att vi även ska kunna utvidga den sortens samarbeten till städer utanför Sverige i framtiden.

För mer information om besöket kontakta Sture Haglund +46 70 422 78 19, sture.haglund@briggentrekronor.se 

Kaptenen på Tre Kronor, Korhan Koman, nås på tel +46 73 819 22 00.

Program i Vasa

Torsdag 25 september
14:00 Ankomst Inre hamnen
15:00 – 18:00 Öppet Skepp med visning av fartyget

Fredag 26 september
17:00 – 20:00 AfterWork-segling

Lördag 27 september
12:00 – 15:00 Öppet Skepp med visning av fartyget
16:00 – 20:00 Kvällskryssning

Söndag 28 september
10:00 – 13:00 Familjesegling
15:00 Långsegling till Sundsvall i Sverige.
Ankomst Sundsvall tisdag 30 sept kl 10:00

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy