Skip to main content

Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav gästar Norrköping 13-16 maj

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 15:34 CEST

Briggen Tre Kronor af Stockholm. Fotograf: Anton Stenros

Den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm och Hållbara Hav besöker Norrköping. Värd för besöket är Norrköpings kommun som i samarbete med Hållbara Hav arrangerar programmet för dagarna. Träffa representanter från kommunen, hör Pekingkvartetten spela på däck och se miljöutställning om Östersjön. Det arrangeras segling med Tre Kronor samt öppet skepp.

Tre Kronor af Stockholm anlöper Södra kajen lördagen den 13 maj kl.18.00.

Program 13-16 maj
Träffa representanter från kommunen den 14 maj. Karin Jonsson, kommunalråd med ansvar för miljöfrågor och Jan-Olov Johnsson, ordförande Norrköping vatten och avfall är på plats för att diskutera miljö och vattenfrågor med start kl.12.00.

Från Kulturskolan kommer ”Pekingkvartetten” och underhåller på Tre Kronors däck.

Naturskyddsföreningen finns på plats och informerar om Östersjöns övergödning.

Hållbara Hav visar miljöutställningen "Ett hav av möjligheter" ombord. Tema är Östersjön, dess uppbyggnad, förutsättningar samt varför Östersjöns miljö är så känslig. Här visas hur salt vatten möter sött, djurarter samt förklaringen till döda havsbottnar. Under f.m. den 15 maj guidas gymnasieklasser i miljöutställningen (föranmälan krävs) och under e.m. arrangeras öppet skepp.

Segling
Följ med på långsegling från Stockholm till Norrköping den 12-13 maj! Avgång den 12 maj kl.10.00.
14 maj kl.16.00 arrangeras en kvällskryssning under tre timmar i Bråviken. Du får uppleva Tre Kronor till sjöss och serveras skeppskockens goda fiskgryta.
16 maj kl.09.00 kan du segla med Tre Kronor till Nyköping med ankomst 18.00. 

Genom att segla med Tre Kronor stödjer du arbetet för Östersjön! Till bokningen.

Ungdomar ombord
Om vi ska lyckas rädda Östersjön måste vi också ha med oss kommande generationer. Ombord på Tre Kronor finns därför ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland de som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav. Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik ombord.

Tre Kronor i forskningens tjänst
Under sina resor runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover på uppdrag av universiteten. Dessa har analyserats av forskare och ligger bland annat till grund för Hållbara Havs miljöutställningar. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster.

Ett detaljerat program kommer att publiceras före besöket.

För mer information:
Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav: Christina Thimrén Andrews, projektledare, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, 070-818 82 38.
Kommunkontakt: Karin Faxér, Miljöcontroller, ek. styrning, karin.faxer@norrkoping.se, 011 151 974.

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Vi belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. 2016 bildades Stiftelsen Hållbara Hav vars mål är att finansiera projekt för Östersjön både med Briggen Tre Kronor och andra aktörer samt för att internationalisera arbetet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera