Skip to main content

Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav i Nynäshamn 20-22 maj

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2017 10:54 CEST

Fotograf: Sture Haglund

Den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm och Hållbara Hav besöker Nynäshamn 20-22 maj. Ta chansen att uppleva hur man seglar ett riktigt äkta segelfartyg så som man gjorde för hundra år sedan. Alla är välkomna att delta. Besättningen visar och instruerar så att alla kan vara med. Genom att segla med briggen stöder du arbetet som bedrivs för Östersjöns miljö och framtid. Tre Kronor anlöper Nynäshamn den 20 maj kl. 19.00.

Seglar för Östersjön
Tre Kronor och Hållbara Hav seglar för Östersjön. Tillsammans med forskare, företag, myndigheter och organisationer arbetar vi för att sprida kunskap om Östersjöns situation, berätta vad som måste göras och uppmuntra initiativ som kan hjälpa Östersjön att överleva. Genom att segla med briggen Tre Kronor stöds arbetet för ett framtida friskt Östersjön.

Miljöutställning "Ett hav av möjligheter"
Ombord visas miljöutställningen "Ett hav av möjligheter". Utställningen är framtagen i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och ger en överblick om Östersjöns uppbyggnad, förutsättningar samt varför Östersjöns miljö är så känslig. Här finner du information om hur vårt vackra innanhav bildades, hur salt vatten möter sött, vilka djurarter som finns var och djuphålors inverkan på syresättningen samt förklaringen till döda havsbottnar.

Program 20-24 maj

20 maj Långsegling. Ta chansen att vara med på en heldagssegling från Nyköping till Nynäshamn!
Du får vara med och delta i arbetet tillsammans med besättningen. Inga förkunskaper krävs. Besättningen visar och berättar så att alla som vill kan vara med. Under dagen serveras fika på förmiddagen och eftermiddagen samt lunch mitt på dagen. Avgång från Nyköping kl 09.00. Ankomst Nynäshamn kl 19.00. Alla måltider, exklusive dryck, ingår i priset. Pris 1495 kr. Barn o ungdomar t o m 18 år 995 kr.

21 maj Skärgårdssegling
En hel dags segling där vi utgår från Nynäshamn. Under sju timmar seglar vi i den vackra skärgården och njuter av naturen och seglingen. Alla som vill är välkomna att delta i arbetet med att segla Tre Kronor. Under dagen serveras fika på förmiddagen och eftermiddagen samt lunch mitt på dagen. Avgång från Nynäshamn kl 10.00. Åter Nynäshamn kl 17.00. Alla måltider, exklusive dryck, ingår i priset. Pris 1495 kr. Barn o ungdomar under 18 år 995 kr.

22 - 23 maj Skärgårdssegling med övernattning
Långsegling från Nynäshamn till Stavsnäs. På dagen njuter vi av seglingen i den vackra skärgården och på kvällen ankrar vi i någon skyddad vik där vi äter kvällsmat och umgås innan vi kryper till kojs. Nästa dag fortsätter seglingen och på eftermiddagen vid 17-tiden avslutas seglingen i Stavsnäs. Avgång från Nynäshamns gästhamn 22 maj kl 10.00. Ankomst Stavsnäs 23 maj kl 17.00. Samtliga måltider ingår. Pris: Vuxna 2 900 kr. Ungdomar: t.o.m. 18 år 1 950 kr.

Ungdomar ombord
Om vi ska lyckas rädda Östersjön måste vi också ha med oss kommande generationer. Ombord på Tre Kronor finns därför ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland de som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav. När vi seglar Tre Kronor af Stockholm i Östersjön har vi alltid ungdomar ombord. Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik ombord och normalt finns två till fyra elever från någon sjöutbildning med ombord.

Tre Kronor i forskningens tjänst
Under resorna runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover som analyserats av Umeå universitet med avseende på läkemedelsrester. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster. I alla prover hittades någon eller några rester av läkemedel, även mitt ute på Östersjön.

Mer information:
Sture Haglund, sture.haglund@briggentrekronor.se, 0704 227 819.
Christina Thimrén Andrews, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, 0708 188 238.

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Vi belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. 2016 bildades Stiftelsen Hållbara Hav vars mål är att finansiera projekt för Östersjön både med Briggen Tre Kronor och andra aktörer samt för att internationalisera arbetet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera