Skip to main content

Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav växer - Blåkläder ny samarbetspartner

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 13:21 CEST

Tryggve Martinsson, Jonas Wikander (Blåkläder) och Anders Mannesten. Fotograf: Sture Haglund

Blåkläder går in som partner till Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav i arbetet för ett friskare Östersjön. Utöver att Hållbara Havs nätverk utökas med en starkt engagerad partner förser Blåkläder Tre Kronor af Stockholms besättning med hållbara arbetskläder så att de är väl utrustade att segla symbolen för Östersjöarbetet, Tre Kronor, runt Östersjön med budskap om dess situation.

I Briggen Tre Kronor / Hållbara Havs nätverk finns ett stort antal aktörer som alla värnar om Östersjöns framtid. Genom samarbetet får Hållbara Hav ytterligare en stark partner som genom sitt engagemang bidrar till att sprida information och kunskap om hur vi alla, med enkla medel, kan påverka hur vårt framtida Östersjön ska se ut.

- Det betyder mycket för Briggen Tre Kronor att Blåkläder vill stödja det viktiga arbetet för ett framtida friskt Östersjön. Nätverket inom Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav samlar starka partners med specialistkompetens inom olika områden och Blåkläder är ett starkt Svenskt varumärke som passar väl in i vår gemenskap, säger Anders Mannesten, Vd, Briggen Tre Kronor.

- När möjligheten gavs att vara med och stötta Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav med kläder till besättning och personal kring projektet fanns det inga som helst tvivel. Vårt sätt att arbeta med egenägd produktion, hållbarhet och långsiktiga lösningar stämmer väl överens med deras ambitioner. Ett bra samarbete på flera plan, både vad gäller marknadsföring och feedback på våra produkter från nya användare i en tuff miljö, vilket gör att vi kan utveckla våra kläder ytterligare” säger Jonas Wikander, AB Blåkläder.

Mer information:
Christina Thimrén Andrews, Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, 0708-188238.
Jonas Wikander, AB Blåkläder, jonas.wikander@blaklader.com, 0707-839 015.

Om AB Blåkläder
Vi är en del av textilbranschen, vilket kräver extra mycket ansvar eftersom det är en resurskrävande verksamhet. Därför kompromissar vi aldrig med kvalitén för att plaggen ska vara så hållbara som möjligt. Vi arbetar också hårt för att minimera den negativa miljöpåverkan produktionen för med sig. Allt ifrån kemikalier, värme- och elförbrukning samt transporter kontrolleras och begränsas. Det är vårt yttersta ansvar att aldrig luta oss tillbaka, utan varje dag se vilka åtgärder vi kan göra för att bli bättre där vi brister.

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Vi belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. 2016 bildades Stiftelsen Hållbara Hav vars mål är att finansiera projekt för Östersjön både med Briggen Tre Kronor och andra aktörer samt för att internationalisera arbetet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera