Skip to main content

Guldpartner till Baltic Sea Future - ny Östersjöutställning

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 13:41 CET

Briggen Tre Kronor och Searoom, ny partner till Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav, är guldpartners till Baltic Sea Future Congress. Kongressen samlar politiker, tjänstemän, forskare och näringsliv från länder runt hela Östersjön för att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar för Östersjön. I anslutning till kongressen kan du besöka en ny Östersjöutställning på hjul i Searoom, en trailer parkerad intill Stockholmsmässan. Samarbetet med Searoom innebär att utställningen kan visas i länder runt hela Östersjön.

Arbetet för Östersjön är en av vår tids viktigaste frågor och helt avgörande för hela regionens utveckling. Miljoner människor berörs och upprörs över tillståndet i Östersjön. Under Baltic Sea Future Congress den 8-9 mars samlas berörda från länder runt Östersjön för att hitta nya hållbara lösningar över branschgränserna. Kongressen bidrar till möjligheter att dela erfarenheter, att inspireras av framgångsrika exempel på kommunala miljöåtgärder och att upptäcka innovativa verktyg samt tekniska lösningar inom miljöförvaltning. Visionen är att få fler kommuner att arbeta för en hållbar och konkurrenskraftig Östersjöregion.

Under kongressdagarna 8-9 mars samt på lördagen 10 mars, i samband med båtmässan Allt för sjön, visas Briggen Tre Kronors nya miljöutställning om Östersjön ”Ett hav av möjligheter” i en stor trailer, Searoom, utanför huvudentrén till Stockholmsmässan. Searoom går in som ny partner till Briggen Tre Kronor och samarbetar omkring miljöutställningen som ska ska turnera runt Östersjön.

- Samarbetet mellan Briggen och Searoom kring en rullande Östersjöutställning som kompletterar fartygets arbete med Östersjöfrågan är banbrytande för att nå ut med vital Östersjöinformation. När vi dessutom kan addera Baltic Sea Futures kongress i detta arbete så blir det action kring Östersjön. Vi på Briggen är stolta över att vara en del i detta, säger Anders Mannesten, Vd, Briggen Tre Kronor.

Searoom-trailern är en mötesplats med innehåll som ska involvera och engagera besökaren i Östersjöns problem och lösningar. Rummet kan flyttas från torg till skolor, företagsparker, reningsverket, båtklubben eller t.ex. en mässa.

Briggen och Searoom delar samma värderingar och syn på Östersjön och jag ser verkligen fram emot samarbetet. Det är lätt för oss att resa med utställningen och vi kan nå vilken kommun i regionen som helst inom 24 timmar. Efter 20 års turnerande vet jag hur mycket effekt och resultat en välskött kampanj kan skapa, så nu lägger vi in alla våra insatser och erfarenheter för Östersjön, säger Joakim Engström, projektansvarig, Searoom. 

I utställningen får du veta hur Östersjön är uppbyggd, varför havet är så känsligt, vilka faktorer som påverkar dess ekosystem samt hur döda havsbottnar uppkommer. Här får du även tips om vad du kan göra för att minska din påverkan på vårt vackra innanhav. Ställ frågor, tävla om segling med briggen Tre Kronor af Stockholm och utmana dig i spelet Trout Route, framtaget av Västerviks kommun. Följ havsöringen uppströms i mötet med hinder som motsvarar de vanligaste miljöproblemen i vattendragen.

Passa på att se utställningen vid Baltic Sea Future 8-9 mars eller om du besöker båtmässan Allt för sjön mellan 8-10 mars. Språk: Svenska och engelska. Fri Entré.

Utställningen är öppen: Torsdag och fredag 10–18 och Lördag 10–18 och står på Mässvägen 1.

Som tidigare står Briggen Tre Kronors partner Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, för kunskapen i utställningen. Grafisk formgivare är Pär Gamlin, Gamlin design.

Välkommen!

Vill du veta mer om utställningen eller beställa den till din stad?

Christina Thimrén Andrews, Briggen Tre Kronor, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, 0708-188 238.
Joakim Engström, Searoom, joakim.engstrom@searoom.org, 0705-560 035.

Kontaktperson Baltic Sea Future Congress:
Marmar Nekoro, marmar.nekoro@stockholmsmassan.se, 0737-078 531.
Program och anmälan till Baltic Sea Future

Om Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön. Vi samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Vi belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.