Skip to main content

Inbjudan: Hållbara Hav och Baltic Eye bjuder in till Östersjöseminarium.

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 10:42 CEST

FN:s hållbarhetsmål förpliktigar – men vem gör vad för Östersjön?

Välkommen till vårt årliga Hållbara Hav-seminarium i Kolskjulet på Kastellholmen i Stockholm. Årets tema är FN:s hållbarhetsmål (SDG - Sustainable Development Goals) och vem som gör vad för att dessa ska uppfyllas.

Plats: Kolskjulet, Örlogsvägen 11, på Kastellholmen i Stockholm.

Arrangörer: Baltic Eye vid Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara Hav.

Datum och tider: 3 oktober kl 9-14.

Program hittar du här Kompletteringar kommer att ske.

Anmälan är obligatorisk: Anmäl dig här

Läs mer om hållbarhetsmålen här: www.globalamalen.se

2015 fattade FN beslut om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppfyllas till 2030. Alla länder har ställt sig bakom målen som syftar till att såväl utrota hunger som att minska ojämlikheter världen över men också att lösa klimatkrisen och andra akuta miljöproblem. Hur målen ska nås blir allas vår Agenda för 2030.

Hållbarhetsmålen täcker alla delar av hållbarhet och berör oss alla världen över. För att målen ska nås måste alla aktörer vara med på tåget. Redan idag pågår arbete världen över på såväl nationell och regional som lokal nivå. I Sverige har regeringen tillsatt en hållbarhetskommission. Myndigheterna har fått uppdraget att redovisa hur man tänker jobba för att nå målen och målen dyker upp i allmändebatten.

Vi, Baltic Eye vid Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara Hav, menar att FN:s hållbarhetsmål, och där särskilt mål 14 om hav och marina resurser, är centrala för ett friskare Östersjön. Att Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav är väl känt. Många seminarier har också belyst dess problem och behov av åtgärder. Men hållbarhetsmålen förpliktigar på ett nytt sätt till agerande här och nu. Men vem gör vad redan idag och vad avser andra att ta itu med för att realisera mål 14?

Välkomna på seminarium den 3:e okt 2016 kl 9-14 i Stockholm för att lära mer om hållbarhetsmålen och framförallt bli inspirerad till att bidra till målens uppfyllnad.

Arrangörer:

Baltic Eye vid Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara Hav.

Kontakt:

Baltic Eye
Gun Rudquist
Östersjöcentrum / Baltic Sea Center
Stockholms universitet /Stockholm University
106 91 Stockholm, Sweden
+46 (0)739870073
gun.rudquist@su.se

Stiftelsen Hållbara Hav
Göran Lindstedt
+46 (0)70 425 15 15
goran.lindstedt@stiftelsenhallbarahav.org

Om Baltic Eye

Baltic Eye är ett team med oberoende forskare och kommunikationsexperter vid Stockholms universitet som analyserar och syntetiserar relevant vetenskaplig kunskap om Östersjön – och förmedlar den till rätt plats i samhället. 

Om Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar vi för en hållbar utveckling för Östersjön. Stiftelsen Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Stiftelsen Hållbara Hav belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Stiftelsen Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. Se www.stiftelsenhallbarahav.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.