Skip to main content

Initiativet Hållbara Hav medverkar i pilotprojekt mot övergödning av Östersjön

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2014 10:59 CEST

I höst startar ett nytt projekt för att minska övergödningen i Östersjön. I havet utanför Oxelösund ska Teknikmarknad prova en ny teknik där man pumpar upp stora mängder bottensediment från en av djuphålorna i havsbottnen. Sedimentet som annars skulle ha brutits ner och orsakat syrebrist och utsläpp av närsalter förs istället i land där man planerar att utvinna både biogas till drivmedel och närsalter till gödning.

Briggen Tre Kronor af Stockholm medverkar som logementsfartyg för de forskare som ingår i projektet samtidigt som hon kommer att delta i de förberedande karteringarna av havsbottnen.

Torsdag den 9 oktober kl 10-12 hålls en presskonferens ombord där representanter från Teknikmarknad kommer att presentera projektet närmare.
Tre Kronor af Stockholm ligger vid lotskajen, Sandviksvägen 3 i Oxelösund 

För mer information, kontakta

Anders Mannesten
Briggen Tre kronor af Stockholm,
Initiativet Hållbara Hav  
0703-89 68 89
www.hallbarahav.nu

Barbara von Schreeb
Teknikmarknad
070-259 96 08
www.teknikmarknad.se


Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy