Skip to main content

Initiativet Hållbara Hav växer - läkemedelsföretaget Takeda ny samarbetspartner

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 11:12 CET

Läkemedelsföretaget Takeda går in som partner till Initiativet Hållbara Hav och bidrar till det viktiga arbetet som bedrivs för att rädda Östersjön. Ett flerårigt samarbetsavtal är tecknat och förhoppningar finns att detta kommer att ha en mycket positiv inverkan på arbetet för Östersjöns miljö och framtid. Med Takeda följer expertis inom området läkemedel. 

I Sverige används drygt 1 000 ton läkemedel per år. Många läkemedelsrester är svårnedbrytbara. De passerar genom kroppen, via reningsverken och hamnar slutligen i Östersjön. Under en forskningsexpedition med briggen Tre kronor af Stockholm upptäcktes spår efter 24 olika läkemedel i de vattenprover som togs på 52 olika platser i Östersjön. 

- Läkemedel har varit ett speciellt fokus för Hållbara Hav de senaste åren. Vi har bl.a. tagit vattenprover åt forskarna för att leta läkemedelsrester i Östersjön och arbetat med olika informationsprojekt till allmänheten. Det känns därför helt rätt att hälsa Takeda välkommen till nätverket kring Hållbara hav. Takeda tar därmed också ledningen för en bransch som inte har förknippats med miljö/ hållbarhetstänk i första hand, vilket känns extra kul!, säger Anders Mannesten,Vd Initiativet Hållbara Hav.  

– Jag ser mycket fram emot vårt nya samarbete med Hållbara Hav. Det är ett lovvärt initiativ och de utför ett viktigt arbete som vi gärna är med och stöttar. Vi hoppas dra vårt strå till stacken så att vi med gemensamma krafter kan hjälpas åt att bevara och förbättra Östersjöns miljö, säger Linn Mandahl Skepp, VD på Takeda Sverige.

Takeda är ett globalt forskningsdrivet bolag som utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Det är Japans största läkemedelsföretag och en av de största i världen, med 165 dotterbolag och över 30 000 anställda. Terapiområdena inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, smärta, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar. Med innovativ medicin har Takeda förbättrat människors hälsa världen över i mer än 230 år. Visionen 2020 är: ”Better Health, Brighter Future”.

Ytterligare information om Takeda finns på www.takeda.com, samt www.takeda.se

För mer information:
Anders Mannesten, Vd Initiativet Hållbara Hav, anders.mannesten@briggentrekronor.se, 070-389 68 89.
Linn Mandahl Skepp, Vd Takeda Pharma AB, linn.mandahl-skepp@takeda.com, 08-731 28 22.

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy