Skip to main content

Matchracing mellan Skonerten Gladan och briggen Tre Kronor af Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2012 10:49 CEST

Fredag den 10 augusti kl 15 möter Marinens övningsskonert Gladan briggen Tre Kronor af Stockholm i matchracing på yttre redden i Karlskrona. Det blir ett möte mellan fartyg från olika epoker och där utgången inte på något vis är given. Fartygen är ungefär lika långa men har olika riggar och skrov. Skonerten Gladan är smäckrare och modernare och förväntas ha bättre egenskaper på kryss medan Tre Kronor med sin större rigg förväntas nå högre hastighet på undanvinden.

Det blir också ett möte mellan två olika besättningar. Medan Gladan har en samtrimmad besättning kommer Tre Kronors, visserligen kunniga besättning, att kompletteras av hugade blekingebor som får vara med och hugga i.

I normala fall seglas Tre Kronor av en besättning på 14 personer men när det blir tal om kappsegling behövs fler händer för att snabbt kunna dra i alla tampar ombord. Därför bjuds allmänheten in att delta som extra besättning under racet. En förutsättning är dock att man deltagit i någon av seglingarna dagarna innan så att man vet lite om hur det fungerar ombord.

Mer information om seglingen kommer att publiceras på Briggen Tre Kronors hemsida www.briggentrekronor.se

Briggen Tre Kronor af Stockholm sjösattes 2008 i Stockholm. Dess förlaga kommer dock från Karlskrona och var den vackra skeppsgossebriggen Gladan som blev klar 1857. Inte att förväxla med dagens skonert Gladan som byggdes 1949 i Stockholm.

Briggen Tre Kronor AB verkar som en ambassadör för Östersjöregionen, med fokus på hållbarhetsfrågor. Genom Initiativet Hållbara Hav arbetar vi för att främja Östersjöns miljö och utveckla unga människors samverkan och ledarskap i östersjöregionen.

Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv, vill belysa Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits. Avsikten är att föra samman de av samhällets aktörer som verkar för Östersjöns bästa. Initiativet Hållbara Hav kan i detta avseende göra skillnad och leda till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy