Skip to main content

Tre Kronor af Stockholm återvänder hem tisdag 18 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 13:31 CEST

Tisdag den 18 augusti återvänder briggen Tre Kronor af Stockholm till Kastellholmen i Stockholm efter en intensiv seglingssäsong i Östersjön. Under sommaren har hon besökt S:t Petersburg, Tallinn, Rostock, Visby, Borgholm, Byxelkrok, Karlskrona, Karlshamn, Fyrudden, Simrishamn, och Limhamn. 

Ankomst: Tisdag 18 augusti kl 16:00.
Alla som vill är välkomna att vara på plats och hälsa henne välkommen hem.

Under hösten kommer Tre Kronor att segla i Stockholms skärgård och Bottenhavet och där medverka i Hållbara Havseminarier i Stockholm och Örnsköldsvik. Hon kommer även att besöka Härnösand och Sundsvall.

Seglar med ungdomar för Östersjöns miljö

Tre Kronor af Stockholm seglar för Östersjön. Inom Initiativet Hållbara hav samlas forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att sprida kunskap om miljösituationen i Östersjön. Tre Kronor är här ett viktigt verktyg för att nå ut till privatpersoner och beslutsfattare runt våra kuster. Ombord finns också ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland kommande generationer som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav. En del i arbetet består i att visa på konkreta exempel på gott miljöarbete och i de olika städerna har deltagarna följt med på studiebesök och föredrag om olika miljöprojekt som bedrivs lokalt. Elever från Marina Läroverket har också arbetat med egna projekt, med utgångspunkt från Hållbara Havs verksamhet, under seglingen.

Sjöpraktik

Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik och normalt finns två till fyra elever från någon sjöutbildning med ombord.

Tre Kronor i forskningens tjänst

Under sina resor runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover som analyserats av Umeå universitet med avseende på läkemedelsrester. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster. I alla prover hittades någon eller några rester av läkemedel, även mitt ute på Östersjön. Halterna är visserligen mycket låga men läkemedel är problematiska eftersom de är utvecklade för att ha en biologisk effekt samtidigt som de är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning och därför blir kvar i vattnet under lång tid. Läs mer

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy