Skip to main content

Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav återvänder till Fyrudden den 14-17 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 15:14 CEST

Den 14-17 augusti gör briggen Tre Kronor af Stockholm och Initiativet Hållbara Hav ett besök i Fyrudden på väg hem till Stockholm. 

Seglingar och Öppet Skepp

Under besöket erbjuder Tre Kronor af Stockholm seglingar i form av en heldagssegling från Byxelkrok till Fyrudden på fredagen den 14 august kl 08-21 och en heldagssegling i Gryts skärgård söndag den 16 augusti kl 09-16.30. 

Lördag den 15 augusti bjuder Tre Kronor på gratis Öppet Skepp med visning av fartyget kl 12-18.

Seglar med ungdomar för Östersjöns miljö

Tre Kronor af Stockholm seglar för Östersjön. Inom Initiativet Hållbara hav samlas forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att sprida kunskap om miljösituationen i Östersjön. Tre Kronor är här ett viktigt verktyg för att nå ut till privatpersoner och beslutsfattare runt våra kuster. Ombord finns också ungdomar från alla delar av samhället som ges möjlighet att lära känna och uppskatta Östersjön. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland kommande generationer som ska ta över förvaltningen av vårt unika innanhav.

Under söndagens segling medverkar Håkan Skånman från Gryts Skärvårdsförening och berättar om den verksamhet som föreningen bedriver för att bevara skärgården. Åsa Näsman från Sjöräddningssällskapet kommer också att vara med för att ge en kort presentation av deras verksamhet som även innefattar skydd av miljön.

Sjöpraktik

Tre Kronor erbjuder även ungdomar som studerar till sjöbefäl möjlighet till sjöpraktik ombord och normalt finns två till fyra elever från någon sjöutbildning med ombord.

Tre Kronor i forskningens tjänst

Under sina resor runt Östersjön har Tre Kronor samlat in vattenprover som analyserats av Umeå universitet med avseende på läkemedelsrester. Proverna har samlats från Örnsköldsvik i norr till Rostock i söder och S:t Petersburg i öst till Helsingborg i väster. I alla prover hittades någon eller några rester av läkemedel, även mitt ute på Östersjön. Halterna är visserligen mycket låga men läkemedel är problematiska eftersom de är utvecklade för att ha en biologisk effekt samtidigt som de är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning och därför blir kvar i vattnet under lång tid. Läs mer

Just nu pågår arbetet med att publicera resultaten i en vetenskaplig publikation.

Provtagningarna fortsätter även under årets seglingar.

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy