Skip to main content

Livscykelredovisning underlättar miljömedvetna val för konsumenter

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 07:35 CEST

Relativt få företag väljer idag att redovisa tydliga fakta om sina produkters miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv – det vill säga från produktion, transporter och drift till återvinning och återanvändning av material. Det gör det svårare än nödvändigt för konsumenter som vill utvärdera och jämföra olika produkter ur ett miljöperspektiv. Motortillverkaren Briggs & Stratton uppmanar därför alla tillverkare att genomför en livscykelanalys och införa en mer komplett redovisning för att underlätta miljömedvetna val.

Inför ett köp av en gräsklippare är det flera faktorer som påverkar köpbeslutet, till exempel pris, kvalitet, funktioner och behov. Information om pris och funktioner anges oftast vilket underlättar dessa jämförelser mellan olika tillverkare och modeller men det är betydligt svårare att göra relevanta jämförelser för maskinens miljöpåverkan. Många tillverkare anger nivån på olika avgasutsläpp under driften, vilket är en viktig del av gräsklipparens totala miljöpåverkan, men det är mer sällsynt att någon form av totalsiffra anges för vilken påverkan gräsklipparen har sett till hela livslängden.

– På Briggs & Stratton strävar vi efter att ha ett fullständigt livscykelperspektiv i företagets syn på vilken miljöpåverkan våra produkter har. Därför arbetar vi med hela produktlivscykeln genom en så kallad livscykelanalys (Life Cycle Assessment). Det gör vi för att få en bättre förståelse för vilken miljöpåverkan våra produkter har, så att vi kan identifiera och genomföra förbättringar som gynnar såväl oss själva som våra kunder, slutkonsumenterna och miljön, säger Magnus Persson, Operations & Sales Manager, Briggs & Stratton Scandinavia.

En viktig del i detta arbete är att Briggs & Stratton har låtit en utomstående part, PE INTERNATIONAL Inc. utföra en livscykelanalys på en bensindriven referensgräsklippare med Briggs & Stratton-motor. Resultatet från denna analys visar att även om utsläppen under användarfasen (driften) utgör den enskilt största påverkan från en bensindriven gågräsklippare, står ändå tillverkningen för 28-39 procent av den totala miljöpåverkan. Hela notan för gräsklipparens livscykel (5,5 år) är 280 kg koldioxid, vilket inkluderar en reducerad miljöpåverkan när maskinen återvinns.

– Som vår oberoende undersökning visar finns det all anledning att redovisa en gräsklippares miljöpåverkan sett till hela livscykeln och inte bara baserat på driften. Vi utger oss inte för att själva vara i mål med detta arbete men vi vill lyfta frågan i branschen genom att uppmana andra aktörer att göra detsamma. Förhoppningsvis kan det leda till en ökad insyn som förenklar för alla konsumenter som vill göra miljömedvetna val, säger Magnus Persson, Operations & Sales Manager, Briggs & Stratton Scandinavia.

Mer information om Briggs & Strattons livscykelarbete finns på vår webbplats: www.basco.com/Sustainability/life-cycle-assessment  

För frågor kontakta:

Magnus Persson
Operations & Sales Manager Scandinavia
Tel: 070 554 34 50
persson.magnus@basco.com


Om Briggs & Stratton

Briggs & Stratton är världens största tillverkare av luftkylda bensinmotorer för utomhusmaskiner. Huvudkontoret ligger i Milwaukee, USA. Företaget designar, tillverkar, marknadsför, och tillhandahåller service för dessa produkter åt tillverkare (OEMs) världen över. Mer information finns på www.briggsandstratton.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy