Bäst medarbetarupplevelse 2018 – företagen i topp

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 14:07 CET

Stolta medarbetare effektiviserar verksamheten och engagerade medarbetare levererar 22 procent högre lönsamhet, det visar Brilliant Futures studier. Powered by People – Employee Experience Award är en utmärkelse som för tredje året i rad hyllar de mest framgångsrika företagen avseende engagerade medarbetare – och nu avslöjas finalisterna i årets upplaga.

Lars Gundersen ny vd för Brilliant Future

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 15:53 CET

Brilliant Future är mitt i en tillväxtresa och rekryterar styrelseproffset Lars Gundersen som tillförordnad vd. Brilliant satsar nu stort på att utveckla erbjudandet och stärka organisationen. Med lång erfarenhet från ledande positioner blir Lars Gundersen en viktig del av Brilliants fortsatta satsning på den nordiska och internationella marknaden.

Ny digital utmärkelse ska prisa enastående kundupplevelser

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 07:00 CET

​Brilliant Futures studier visar att kundens upplevelse av företag är den viktigaste faktorn för att behålla kunden och att företag som fokuserar och lägger stor vikt vid att lyckas med kundupplevelsen är mest lönsamma. Brilliant lanserar nu en ny utmärkelse baserad på data för att premiera de företag och organisationer som levererar bäst kundupplevelser.

Företag med en dålig ledning har negativ avkastning

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 11:51 CET

En ny studie från analys- och organisationsutvecklingsföretaget Brilliant visar att företag där medarbetarna bedömer att de har en dålig ledning har en negativ avkastning på eget kapital, - 3%. Undersökningar i studien visar även att ett högt förtroende för ledningen bidrar till lojala kunder som i sin tur har en tydlig korrelation till företages lönsamhet.

Brilliant lanserar ny kampanj för bättre affärer

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 12:54 CET

​Företag med engagerade medarbetare har lojalare kunder och är mer lönsamma. Kunskap om detta vill nu Brilliant synlig- och tillgängliggöra för fler arbetsplatser och människor genom en helt ny plattform, The Insight Hub. Nu lanseras den nya kampanjen som ska sprida kunskap om hur människor är nyckeln till framgång och hjälpa fler företag att stärka sina affärer genom bättre upplevelser.

80 procent högre sjukfrånvaro vid dålig arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 06:30 CEST

Nya undersökningar från Brilliant, som frågat över 200 000 medarbetare bland 200 av Sveriges största arbetsgivare, visar att 13 % under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Färska siffror i en av undersökningarna, baserat på 3000 svar, befäster att stress och konflikter är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och att dålig organisatorisk och social arbetsmiljö leder till 80 % högre sjukfrånvaro.

Resultatet från Brilliants undersökningar påvisar att många av dagens arbetsplatser inte kan erbjuda en tillräckligt gynnsam arbetsmiljö. Undersökningarna har tagits fram i syfte att mäta människors välmående, nöjdhet och medarbetarengagemang på Sveriges arbetsplatser.

Undersökningarna bekräftar att en dålig arbetsmiljö med stress och konflikter ökar sjukfrånvaron, den visar även att andelen stress och konflikter skiljer sig mellan olika branscher. 40 % anser att de inte har en rimlig stressnivå i sitt arbete och den bransch som har högst andel personer som upplever konflikter i arbetsgruppen är detaljhandels- och servicebranschen där siffran är hela 33 %.

- Bra medarbetarupplevelser är affärskritiskt och ställer höga krav på att företag och organisationer arbetar aktivt med frågan. Det är enormt viktigt att fråga medarbetarna vad de upplever och tycker, att ta reda på hur arbetsplatsen faktiskt mår i ett tidigt skede. Framtidens arbetsplatser måste ta tillvara på de insikterna i det dagliga arbetet, både för att stärka och ta sina medarbetarrelationer på största allvar, säger Stefan Wikström, vd på Brilliant.

När det kommer till diskriminering och andelen som inte anser att alla medarbetare har lika skyldigheter och möjligheter oavsett de sju diskrimineringsgrunderna, skiljer det sig mellan könen. Totalt sett upplever 29 % av kvinnorna att alla medarbetare inte har lika möjligheter och skyldigheter oavsett de sju diskrimineringsgrunderna och 21 % av männen. 

För mer information, kontakta:

Sofie Johansson
Head of Analysis, Brilliant 
sofie.johansson@brilliantfuture.se / 072-545 12 10

Om undersökningarna:

 • Resultatet är baserat på ett flertal undersökningar som gjorts för 200 av Sveriges största företag.
 • Mellan 3000 - 200 000 svarande i respektive undersökning.
 • Frågorna i undersökningarna som ligger till grund för studien har utgångspunkt i föreskriften om organisatorisk och social miljö, AFS 2015;4.
 • I tillhörande pressmaterial finns resultatet från undersökningarna presenterat. 

Med hjälp av medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och förändringsledning hjälper Brilliant företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten. Brilliant utmanar gärna traditionella sätt att se på medarbetarengagemang, ledarskap och att skapa förändring. We make you Brilliant.

2018 Gick Netsurvey och Bright Relation samman och bildade Brilliant. Brilliant är en del av Wise Group.

Mer information på www.brilliantfuture.se

Nya undersökningar från Brilliant visar att 13 % under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Färska siffror i en av undersökningarna befäster att stress och konflikter är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och att dålig organisatorisk och social arbetsmiljö leder till 80 % högre sjukfrånvaro.

Läs vidare »

Preem, Green Cargo och Academic Work prisas för bäst medarbetarupplevelse

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 21:52 CET

Powered by People prisar Sveriges mest framgångsrika företag när det kommer till bra medarbetarupplevelser. Utmärkelsen baseras på statistik från medarbetarundersökningar och därmed faktiska uppfattningar om arbetsgivarna. Cirka 200 företag tävlade om att få det prestigefyllda priset - Preem, Green Cargo och Academic work korades till vinnare under torsdagens gala.

Wise Group AB (publ) lanserar Brilliant Future AB

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:26 CET

Wise Group AB lanserar nu Brilliant Future AB som därmed blir en av nordens ledande aktör med internationell närvaro, för utveckling av medarbetar- och kundupplevelser. I juni 2017 förvärvades Bright Relation AB och nu 8 månader senare integreras verksamheten in i koncernens dotterbolag Netsurvey Sweden AB och bildar Brilliant Future AB.

Brilliant Future utökar Wise Groups digitala erbjudande och affärsområdet licensbaserade tjänster som ingår i segmentet Digitala HR-tjänster. Med kunder i Norden och England stärker bolaget sin internationella närvaro.

- Genom att ta det bästa av två specialistverksamheter – Netsurveys djupa kunskap inom medarbetarbeteende och Bright Relations motsvarande inom kundupplevelse så kan vi erbjuda marknaden utomordentliga insiktstjänster som bidrar till relevans och lönsamhet, säger Ingrid Höög, vd Wise Group.

Brilliant Future är en bolagssatsning för att möta ett ökat behov på marknaden hos allt fler företag som utvecklar både sina affärer och sin organisation baserat på data och insiktsanalyser från kunder och medarbetare.

- Vi vet att tillväxt sker genom stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med Brilliant Future blir vi en av marknadens starkaste aktörer när det gäller att mäta, utvärdera och agera på sambandet mellan engagerade medarbetare och lojala kunder, säger Stefan Wikström, vd Brilliant Future och en av medgrundarna i Wise Group.

Brilliant Future kommer ha ett unikt erbjudande inom performance management för sambandet mellan olika funktioner och beteende, interna och externa intressenter. Bolaget består av 65 medarbetare med kontor i Stockholm. Bolagens sammantagna omsättning under 2017 var 91 MSEK. 

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög, vd och koncernchef Wise Group AB (publ) 

Tel +46 765 25 90 05 e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Stefan Wikström, vd Brilliant Future AB 

Tel + 46 733 41 41 91 e-post: stefan.wikstrom@brilliantfuture.se 

Med hjälp av medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och förändringsledning hjälper Brilliant företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten. Brilliant utmanar gärna traditionella sätt att se på medarbetarengagemang, ledarskap och att skapa förändring. We make you Brilliant.

2018 Gick Netsurvey och Bright Relation samman och bildade Brilliant. Brilliant är en del av Wise Group.

Mer information på www.brilliantfuture.se

Wise Group AB lanserar nu Brilliant Future AB som därmed blir en av nordens ledande aktör med internationell närvaro, för utveckling av medarbetar- och kundupplevelser. I juni 2017 förvärvades Bright Relation AB och nu 8 månader senare integreras verksamheten in i koncernens dotterbolag Netsurvey Sweden AB och bildar Brilliant Future AB.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • PR-ansvarig
 • macxjaxs.auzdekrrsqmteckn@spbrhuilchliolanaotfzluterurite.nosebj /dv mtpajrya@soadbxericstjzenkenokvrlzdinpu.csmomdh
 • 070-280 79 74

 • Presskontakt
 • Marketing Manager
 • embhilguiagy.bmzracondapt@bdbrivilhtliziancktfnfutidurgie.sxsekk
 • 073-731 53 14

Om Brilliant Future AB

We make you Brilliant!

Med hjälp av medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och förändringsledning hjälper Brilliant företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten. Brilliant utmanar gärna traditionella sätt att se på medarbetarengagemang, ledarskap och att skapa förändring. We make you Brilliant.

2018 gick Netsurvey och Bright Relation samman och bildade Brilliant. Brilliant är en del av Wise Group.

Mer information på www.brilliantfuture.se

Adress

 • Brilliant Future AB
 • Sveavägen 13
 • 111 57 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida