Offentliggjort förslag för ny kustnära stadsdel och Business center i Trelleborg

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 12:13 CEST

BSK Arkitekter och Nord Architects har tagit fram en vision för en stadsdel i Trelleborgs viktigaste utvecklingsområde. Visionen är ett av tre förslag som kommunen nu ska arbeta vidare med. Förslaget "Från Business center till Business City" knyter samman industriområdet och hamnen till en lättillgänglig, upplevelserik stadsdel som blir Trelleborgs framsida i en av Europas mest expansiva regioner.

BSK Arkitekter expanderar och förstärker ledningen

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 07:16 CEST

BSK Arkitekter rekryterar Martin Wulff till den nya tjänsten som kontorschef i Stockholm och stärker samtidigt företagets ledning med flera nyckelroller. Den utökade kompetensen i företagsledningen är ett led i en fortsatt expansion där bolaget utvecklar organisationen och ger ytterligare kraft åt en större framtidssatsning.

BSK Arkitekter och Veidekke utvecklar ny stadsdel i Solna

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 08:00 CET

BSK Arkitekter har tillsammans med Veidekke presenterat ett förslag till utveckling av Solna och får nu uppdraget att utforma en ny stadsdel i Hagalund med 23.000 kvm kontor och drygt 600 bostäder vid den nya tunnelbanestationen.

ALM Equity och BSK Arkitekter vinner markanvisningstävling i Skärholmen

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 07:00 CET

ALM Equity har, tillsammans med BSK Arkitekter, efter genomförd markanvisningstävling tilldelats en markanvisning för 120 bostadsrätter i Skärholmsdalen om ca 14 000 kvm bostads- och lokalyta. Förslaget ska öka den sociala hållbarheten genom lokalt engagemang och goda boendekvaliteter som utvecklar stadsmiljön.

Pär Lindström blir kontorschef för BSK Arkitekter i Malmö

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 09:33 CEST

BSK Arkitekter växer i Skåne och rekryterar arkitekten Pär Lindström till den nya tjänsten som kontorschef i Malmö. Pär kommer närmast från Sydark Konstruera där han har arbetat som ansvarig arkitekt.

BSK Malmö utvalda i prestigefylld arkitekttävling

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2020 15:43 CET

Det var i höstas som KKB Fastigheter AB utlyste en arkitekttävling med syfte att gestalta ett framträdande bostadskvarter i nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. I hård konkurrens kvalificerade sig BSK Malmö som ett av tre utvalda – av totalt 46 – arkitektkontor!

Lise-Lott Söderlund ny VD för BSK Arkitekter

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2020 15:26 CET

Lise-Lott Söderlund blir ny VD på BSK Arkitekter. Hon är sedan fyra år vice VD på företaget och har i rollen som chefsarkitekt på BSK arbetat med en rad av arkitektkontorets mest prestigefyllda projekt och vunnit ett flertal arkitekttävlingar. Hennes första dag blir den 16 januari.

Ny affärsansvarig arkitekt ska utveckla våra kunders verksamheter

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 00:43 CET

Solna Polisen 2 får prestigefull miljöklassificering

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 13:21 CEST

Tidigare under våren stod det klart att fastigheten Solna Polisen 2, kanske mest känd som PostNords huvudkontor eller ”Arken”, har erhållit den prestigefyllda certifieringen Excellent BREEAM In-use. Fastigheten ägs av Delarka Fastighet AB, förvaltas av Pareto Business Management AB och har ritats av BSK Arkitekter.

Historia möter framtid på Veidekkes nya kontor

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 09:58 CET

I augusti 2018 flyttade Veidekke in i sina sprillans nya lokaler i Lund, och BSK Arkitekter fick uppdraget att inreda lokalen och ge form åt Veidekkes identitet och ursprung. Veidekke önskade sig ett koncept som knyter ihop företagets historia och framtid, och att man genom inredningen skulle kunna knyta an till bolagets rötter likväl som kraften i nyskapandet.

Om BSK Arkitekter

Vi utvecklar starka idéer, som skapar värde, tillsammans med våra kunder

BSK Arkitekter har funnits i över 50 år och har cirka 70 medarbetare. Vi arbetar med utformning av städer, byggnader och inredning. Uppdragen är främst kontor, bostäder, högre utbildning, vårdbyggnader och handel. Vi förenar en stark konceptuell och innovativ inriktning med gedigen byggnadsteknisk kunskap, samt en lång erfarenhet av att leda komplexa projekteringsprocesser. Inredningsuppdragen syftar särskilt till att utforma personliga och varumärkesbyggande miljöer. BSK Arkitekter ingår som strategisk resurs i Arcona-koncernen, som utvecklar fastigheter och genomför byggnadsprojekt.

BSK Arkitekter har utvecklat ett arbetssätt med integrerade processer i fastighetsutveckling och byggande som verkar för en utvecklad arkitektroll, där arkitektens generalistkompetens får en modern tillämpning med ökat inflytande. Vårt förhållningssätt bygger på drivkraften att ständigt överraska, involvera våra kunder i arbetet och skapa affärsnytta för dem i deras verklighet.

Varje uppdrag ger oss nya erfarenheter och kunskaper, nya roller och nya relationer i branschen. Hos BSK Arkitekter uppmuntras och förutsätts alla medarbetare bidra till företagets framgång genom att ständigt utveckla sin talang, spetskompetens och konceptuella styrka men också genom att utveckla kommunikation och kunskapsspridning internt och ut mot vår marknad. För att möjliggöra detta eftersträvas en utvecklingsdriven, öppen och respektfull kultur både mellan medarbetare och mellan oss och våra kunder.

Vi håller en hög fart, kolliderar ibland med gamla uppfattningar, men har mycket roligt på vägen fram till det färdiga resultatet. Målet är att driva utvecklingen framåt med varje uppdrag, alltid med högsta ambition, attityd, mod och humor. Vill du veta mer om oss eller diskutera ett spännande projekt hittar du våra medarbetare under fliken kontakt. Du kan också kontakta:

VD Stina Ljungkvist
Telefon: 08-601 15 21
E-post: stina.ljungkvist@bsk.se

STOCKHOLM:
BSK Arkitekter AB | BOX 4020 | 102 61 Stockholm
Besöksadress: Björns Trädgårdsgränd 1

MALMÖ:
BSK Arkitekter AB, High Court, Stortorget 11, 211 22 Malmö

Adress

  • BSK Arkitekter
  • Björns Trädgårdsgränd 1
  • 102 61 Stockholm