Skip to main content

Automatisering av programvaruutveckling ger högre kvalitet

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 16:12 CET

I en ny licentiatavhandling presenterar Miroslaw Staron sin forskning om automatisering av delar av programvaru-utvecklingsprocessen. Detta hjälper till att förbättra kvaliteten på programvara.

Dagens användning av datorer involverar allt mer komplex och specifik programvara. Växande användarbehov, komplexitet och specialisering av programvara ställer nya krav och innebär större krav vid utveckling. Sålunda uppstår ett behov av nya lösningar på grund av en ökad komplexitet vid programvaruutveckling. Avhandlingen behandlar några av dessa problem och presenterar också lösningar till dem.

Lösningarna baseras på metoderna för att skapa modeller, det vill säga beskrivningar av hur programvara bör konstrueras och hur den borde fungera, så att programvaran kan förbättras. Förbättringarna innebär bland annat att nya element introduceras som syftar till förenkling av modellerna och är en automatisering av den process som skapandet av dessa innebär.

Miroslaw Staron är född och uppvuxen i Zamosc i södra Polen. Han studerade programvaruteknik på Wroclaw Tekniska Universitetet mellan 1996 och 2001, senare fortsatte han direkt med forskarstudier på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby. Avhandlingen presenteras den 12 december kl 13:15 i Smaragden på Soft Center i Ronneby.

Ytterligare upplysningar kan fås av:
Miroslaw Staron, 0457-38 58 12 eller miroslaw.staron@bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera