Skip to main content

Bästa studentuppsatserna blir rapportserie

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 08:39 CEST

I BTHs Ekonomiska Studentrapportserie (BES), publiceras studentarbete av exceptionell kvalitet. Syftet är, förutom att sprida vetenskapligt intressanta resultat och uppmärksamma väl utförda presentationer, att möjlighet till publicering skall utgöra ett incitament till ökade arbetsinsatser för samtliga studenter.

Den 7 oktober presenteras seriens tre första arbeten i Diamanten, Soft Center VI, Ronneby, kl. 16.00-18.00. Förutom författarnas presentation av innehållet kommer en studentkommentator och en lärarkommentator att ge sina synpunkter på arbetena.

Sofia Svenssons arbete beskriver Nordiska Kompaniets utveckling under de ekonomisk oroliga tider som rådde under första världskriget och den efterföljande deflationskrisen. Valet av tidsperiod gör att hon bl a behandlar den principiellt intressanta frågeställningen om nystartade företags problem vid mycket kraftiga konjunktursvängningar. Arbetets titel är Nordiska Kompaniet – ett av deflationskrisens överlevande företag.

I Systembolagets framväxt ger Elin Olsson ett mycket bra exempel på ett ekonomisk-historiskt angreppssätt genom att hon betonar interaktionen mellan den sociala, politiska och ekonomiska sfären under det statliga svenska spritmonopolets utveckling.

En företagsfusion ur ett kulturperspektiv anlägger ett organisationsteoretiskt och kulturellt perspektiv på en fusion mellan två banker. Intresset fokuseras på hur denna fusion upplevs av den berörda personalen – ett i hög grad relevant område i en värld där organisatoriska förändringar blivit vardagsmat. Uppsatsen är skriven av Anna Kjellander, Jenny Kjellander och Camilla Wernersson.

BES ges ut av Institutionen för ekonomi, management och samhällsvetenskap (IEM) och innehåller texter som behandlar ekonomiska frågeställningar i vid mening. Beslut om publicering fattas av skriftseriens två redaktörer, Marie Aurell och Joakim Appelquist, i samråd med undervisande lärare.

Ytterligare upplysningar kan fås av:
Redaktör Joakim Appelquist, 0709-24 49 51

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy