Skip to main content

Bättre flyt i kollektivtrafiken – mål för nytt projekt

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 08:00 CET

Välfungerande kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens städer. Trafikutveckling och avregleringar har dock ökat behovet av samordning. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av parterna i ett nytt europeiskt projekt som ska få systemen att bli mer samordnade.

Informations- och betaltjänster för kollektivtrafikresenärer blir allt bättre men vid avvikelser i kollektivtrafiken är det fortfarande mycket svårt för resenärerna att få tillräcklig och aktuell information om hur resan kommer att kunna fullföljas.

För planerare, operatörer och trafikledning är det också en enorm utmaning i att skapa planer som medför flexibilitet i driften, att övervaka trafikläget och att styra de olika delsystemen på ett sätt som balanserar aktörernas interna prioriteringar med resenärernas.

Behovet av en ökad samordning mellan kollektivsystemens olika aktörer, inklusive resenärer, är idag därför betydande. BTH har nu fått forskningsmedel för att studera hur arbetet skulle kunna bli mer samordnat.

– Ett sätt skulle kunna vara att förädla och dela den data som finns på ett strukturerat sätt samt att i beslutsprocessen kommunicera preliminära beslut, planer och konsekvensanalyseri ett tidigare skede än vad som görs idag. Det kräver dock olika typer av IT-system och en del nya rutiner, berättar BTH-forskaren Johanna Törnquist Krasemann, som koordinerar det svenska deltagandet i projektet.

För resenärernas del hoppas forskarna att det ska bli enklare att överblicka och eventuellt påverka sina resealternativ, se effekten av förändringarna i större utsträckning än idag samt att få smidigare och mer tillförlitliga anslutningar.

Förutom BTH deltar Linköpings universitet, universiteten TU Delft i Nederländerna och EPFL i Schweiz samt industripartnerna IBM Research i Schweiz och ETRA i Spanien. Dessutom ingår ett antal lokala, regionala och nationella kollektivtrafikaktörer från de tre länderna. Projektet benämns TRANSFORM och kommer att pågå under 2016–2018.

För mer information, besök www.bth.se/transform eller kontakta Johanna Törnquist Krasemann via e-post: johanna.tornquist@bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy